Hacked by Shaar Damakhaar

Indonesia

Contact me to patch your website: shaardamakhaar@indopost.id

Mówcy

litwin

dr inż. Marek Litwin, ITS POLSKA

Prezes Zarządu i współzałożyciel Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe „ITS Polska” oraz Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych, w którym pełni funkcję wiceprezesa. Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Torontońskim (Kanada), tytuł magistra inżynieria na Wydziale Inżynierii Lądowej, Politechniki Warszawskiej w specjalności Inżynieria Komunikacyjna. Dr inż. Marek Litwin posiada pełne uprawnienia (licencję) inżyniera zawodowego Prowincji Ontario w Kanadzie i specjalizuje się w dziedzinie planowania transportu i systemów komunikacyjnych, w tym Inteligentnych Systemów Transportowych. Zawodowe szlify kariery inżyniera zdobył przy projektach realizowanych w Polsce, Danii, Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA, Hong-Kongu i Indonezji pracując w zespołach międzynarodowych firm projektowych. Do jego najważniejszych zrealizowanych projektów należy zaliczyć rozbudowę lotniska im. Pearsona w Toronto, budowę nowego lotniska w Hong-Kongu, rozbudowy systemów ITS COMPASS i RESCUE w Toronto, planowanie systemu komunikacji publicznej YRTP z priorytetami w ruchu miejskim w Region of York (Ontario). Dr inż. Marek Litwin pracował też jako konsultant Banku Światowego – rezydent w Departamencie Planowania Strategicznego i Polityki Transportowej Ministerstwa Transportu nad dokumentami strategicznymi Rządu RP w zakresie Narodowej Strategii Rozwoju Transportu. W 2013 roku objął funkcję przewodniczącego zespołu stałych ekspertów przy Zespole Parlamentarnym ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych. Dr inż. Marek Litwin posiada także doświadczenie w pracy akademickiej, które zdobył pracując na Uniwersytecie Torontońskim i Politechnice Warszawskiej, jest autorem wielu publikacji prezentowanych na renomowanych konferencjach krajowych i zagranicznych.

Wojciech Suchorzewski prof. Wojciech Suchorzewski, Przewodniczący Rady Programowej

Urodził się w 1933 r., prof. zwycz., kierownik Zakładu Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej (1986-2003), konsultant niezależny. Posiada ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu, studiach, badaniach i nauczaniu inżynierii komunikacyjnej, z koncentracją na planowaniu systemów transportu miejskiego, regionalnego i krajowego oraz inżynierii ruchu drogowego. Świadczy usługi konsultingowe dla instytucji samorządowych, krajowych i międzynarodowych w zakresie polityki transportowej, strategicznego planowania oraz programowania transportu i inwestycji oraz studiów wykonalności. Jego doświadczenie obejmuje udział w projektach Unii Europejskiej, OECD, Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (ECMT), Banku Światowego, EBOR, UNDP i JICA oraz ponad 5 lat pracy w United Nations Centre for Human Settlements (Habitat). Dorobek obejmuje ponad 300 publikacji i referatów przedstawionych na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz kilkadziesiąt opracowań studialnych/planistycznych, projektowych i ekspertyz. W okresie ostatnich 20 lat przeważająca część dorobku dotyczy problematyki polityki transportowej i planowania transportu w skali europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej. Aktywny członek wielu organizacji: TUP i SITK, członek Krajowej Rady ds. Autostrad (od 1999r., przewodniczący od 2006r.), członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, Komisji Architektoniczno-Urbanistycznych – Głównej oraz Miejskiej m. st. Warszawy, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Transportu Społecznej Rady Narodowego Programu Kontroli Emisji powołanej w 2009 roku.

Igor Bednarski, Polska Winieta i Comarch

Igor Bednarski – Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, magister inżynier informatyk w specjalności sieci komputerowe i systemy teleinformatyczne, ukończył podyplomowe Studium Informatyczne Systemy Zarządzania – Strategia, Projektowanie, Integracja SGH w Warszawie oraz szkolenia zagraniczne, m.in. National Chief Information Officer Course realizowane przez rząd Korei Południowej.
W latach 2004-2013 związany z działem administracji publicznej – Informatyzacja: pracownik w Departamencie Systemów Informatycznych Administracji Publicznej w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, Naczelnik Wydziału Systemów Informatycznych Administracji Publicznej Departamentu Informatyzacji w MSWiA, wieloletni kierownik projektów i szef programów realizowanych z sukcesem na potrzeby informatyzacji i unowocześnienia administracji publicznej w Polsce.

Od 2013 roku zatrudniony w Comarch. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w kreowaniu, sprzedaży i wdrażaniu rozwiązań dla sektorów: Administracja Publiczna, Utilities, Edukacja. Czynnie zaangażowany budowę produktów Smart City.

Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół systemów teleinformatycznych wspomagających świadczenie usług z zachowaniem interoperacyjności stosowanych rozwiązań oraz innowacyjnych rozwiązań.

Łukasz Bromirski, Cisco Polska

Dyrektor Techniczny w Cisco Systems Polska. Jako osoba odpowiedzialna za całokształt strategii technologicznej Cisco w Polsce, prowadzi również projekty wykraczające poza pracę zawodową, a związane z szerzeniem wiedzy o sieciach, ich skalowalności i bezpieczeństwie. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach, autor publikacji szerzących wiedzę i świadomość o wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Twórca projektu BGP Blackholing, autor szkoleń z zakresu skalowania i utrzymania sieci IP, MPLS, wdrażania mechanizmów QoS w sieciach IP, zastosowania multicastów, sieci nakładkowych, routingu IGP i BGP, bezpieczeństwa w skali operatorskiej oraz bootcampu dla kandydatów na CCIE i CCDE. Współtwórca spotkania PLNOG oraz lider międzynarodowej, elitarnej grupy ISP SWAT w Cisco Systems. Podwójny CCIE (#15929 R&S/SP) oraz CCDE #2012::17.

p-burnos

Piotr Burnos,  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Absolwent Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Metrologii i Elektroniki AGH. Specjalizuje się w badaniu systemów dynamicznego ważenia pojazdów WIM.

Marcin Cielecki, Politechnika Warszawska 

Student Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na specjalności Inżynieria Komunikacyjna. Obszar zainteresowań obejmuje wszelkie zagadnienia z pograniczna inżynierii komunikacyjnej i informatyki.

Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska

Kierownik Katedry Systemów Multimedialnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki w Politechnice Gdańskiej, autor i współautor ponad 600 publikacji, dwukrotny laureat Pierwszej Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne. Specjalizuje się w dziedzinie technologii multimedialnych, w akustyce fonicznej, w przetwarzaniu sygnałów i obrazów, rozwiązaniach z dziedziny bezpieczeństwa i in.

Arkadiusz Drabicki, Politechnika Krakowska

Asystent w Zakładzie Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej. W pracy badawczej zajmuje się zagadnieniami prognozowania podróży oraz modelowania systemów transportowych. Obecnie pracuje nad rozwojem dynamicznych modeli symulacyjnych transportu zbiorowego – uwzględniających m. in. wpływ informacji w czasie rzeczywistym na wybory pasażera. Współautor modeli transportowych m. in. dla Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Kielc i Rzeszowa.

Paweł Farfał, Conduent

Ma ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą w największych światowych korporacjach informatycznych. Zarządzał zespołami sprzedaży w międzynarodowych organizacjach. Związany z markami: IBM, Xerox, ACS. Od powstania Conduent Inc. odpowiada za rozwój biznesu w Europie Wschodniej.

Martin Franke, Siemens

Menadżer w Siemens AG z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze nowoczesnych rozwiązań dla transportu. Od 2011 roku pełni funkcję Manager of Service, gdzie zajmuje się rozwojem technologii oświetlenia ulicznego. Ukończył Uniwersytet w Dreźnie.

Stanisław GAGO, Instytut Kolejnictwa

Andrea Ghio,  Siemens

Menadżer w Siemens AG z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze nowoczesnych rozwiązań dla transportu. W Siemens od 1991 roku. Od 2015 r. odpowiedzialny za rozwój biznesu ITS we Włoszech, Hiszpanii, Czechach i Indiach. Ukończył Uniwersytet w Turynie.

Paweł Gora,  Uniwersytet Warszawski

Naukowiec na Wydziale MIMUW. Autor programu Traffic Simulation Framework. Zajmuje się modelowaniem, predykcją i optymalizacją ruchu pojazdów w mieście, odbywał staże badawcze i programistyczne w Microsoft, Google, CERN, IBM Research. LIDER ITS 2015.

Michael Gschnitzer, Kapsch

Michael Gschnitzer ukończył Wydział Inżynierii Elektrycznej Politechniki w Wiedniu w 1991 r. W pracy dyplomowej opracowywał innowacyjny system śledzenia laserowego poprawiający trajektorie robotów przemysłowych.

W Kapsch początkowo był zatrudniony jako koordynator techniczny, następnie kierownik projektu i kierownik wykonawczy w licznych projektach z zakresu transportu publicznego, inteligentnych systemów transportowych i elektronicznego poboru opłat.

Ze względu na ponad 25-letnie doświadczenie, obecnie pełni funkcję on wiceprezesa ds. Sprzedaży międzynarodowej w grupie Kapsch TrafficCom.

Dirk Hendrickx, Barco
tomasz-kaminski

Tomasz Kamiński, Instytut Transportu Samochodowego

Doktor Nauk Technicznych. Absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek zespołu roboczego ds. transformacji przemysłowej – Przemysł 4.0, przy Ministerstwie Rozwoju. Członek Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu i Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych. Członek Założyciel stowarzyszenia EKOMOBILNOŚĆ oraz członek Stowarzyszenia ITS Polska. Kierownik Centrum Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Kierownik i uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Uczestnik Komitetu Technicznego nr 17 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Autor ponad 200 publikacji naukowych i publikacji o charakterze popularyzatorskim, a także współautor monografii i podręczników z dziedziny transportu. Pasjonat modelarstwa lotniczego.

Andrzej Kobuszewski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

2007-2010 r. działalność gospodarcza w branży inteligentnych systemów transportowych (ITS)

2010-2012 r. jednoosobowe stanowisko pracy ds. ITS w um. st. Warszawy,

2012 r do dziś naczelnik wydziału ITS w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Józef Kotus, Politechnika Gdańska 

W 2008 roku obronił pracę doktorską. Głównymi tematami jego badań są techniki pomiaru natężenia dźwięku i projektowanie algorytmów DSP do przetwarzania sygnałów akustycznych. Posiada duże doświadczenie w pomiarach hałasu i technikach redukcji hałasu.

Krzysztof Krawiec, Politechnika Śląska

Pracownik naukowo-dydaktyczny, zajmuje się naukowo problematyką wdrażania pojazdów elektrycznych w syst. transportowych. Przygotowuje pracę doktorską, pt. „Metoda wyboru linii publicznego transportu zbiorowego do obsługi przez autobusy elektryczne”

Piotr Krukowski, Neurosoft

Piotr Krukowski jest dyrektorem handlowym w Neurosoft sp. z o.o. Był przedsiębiorcą a potem urzędnikiem samorządowym i konsultantem Banku Światowego. Autor i współautor wielu artykułów i koncepcji systemów ITS. Pełnił kluczowe funkcje w realizacji systemów ITS Wrocław i TRISTAR. Członek zarządu „ITS Polska”.

rafal-kucharski

Rafał Kucharski, Politechnika Krakowska

Adiunkt na Politechnice Krakowskiej. W doktoracie rozszerzył dynamiczny model ruchu na sytuacje nieoczekiewane (np. wypadki). W pracy badawczej zajmuje się zastosowaniem i rozwojem dynamicznych modelami ruchu pojazdów i pasażerów w miejskich sieciach

Jacek Lenartowicz, Miejskie Zakłady Autobusowe

Magister inżynier Jacek Lenartowicz absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Od dwudziestu lat związany z firmą Miejskie Zakłady Autobusowe. W ostatnich latach piastuje stanowisko kierownicze w Wydziale Zarządzania Przewozami MZA. Odpowiada za sprawne zarządzanie flotą wszystkich pojazdów Spółki realizujących zadania przewozowe.

Karolina Marciniuk, Politechnika Gdańska

Karolina Marciniuk w 2013 ukończyła studia na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera. Tematyka pracy dotyczyła dynamicznych map hałasu.

W obecnie prowadzone badania dotyczą analizy akustycznej otoczenia drogi.

Jean-Noël Marteau, Egis Projects

Obecnie jest Dyrektorem Projektu w Egis Projects, filii Grupy Egis, zajmującej się rozwojem projektów, inwestowaniem i obsługą w formule PPP. Egis Projects aktywnie uczestniczył w projektach infrastrukturalnych (głównie na autostradach) pomyślnie zamkniętych finansowo w ciągu ostatnich 10 lat w Europie, Australii i na Dalekim Wschodzie.

W 2006 roku, Jean-Noël dołączył do Egis Projects, gdzie uczestniczył w formułach koncesji/BOT/PPP na autostradach w Irlandii, Rosji, Słowacji i Indiach.

Początkowo pracował w branży elektronicznej (Clivage i KABA 1982 – 1992), a następnie z GEA w projektach poboru opłat w latach 1992-2006 w różnych krajach (Dania, Szwecja, Holandia, Polska, Rosja, Chorwacja, Węgry).

Krzysztof Modelewski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Kierownik Projektu „Budowa Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu” oraz Przewodniczący Komitetu Technicznego nr 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami i kontraktami, zarządzaniu procesami biznesowymi oraz zarządzaniu wymaganiami.

Prowadzi prywatną stronę: kmodelewski.com

Rafał Ogonowski, Sprint

Od 20 lat w branży IT. Odpowiedzialny za kontakty z kluczowymi klientami i rozwój systemów ITS w Sprint S.A. Brał udział w wielu projektach począwszy od ich pozyskania, kończąc na wsparciu realizacji. Posiadaną wiedzę, wykorzystał między innymi przy pozyskiwaniu i wdrożeniach systemów WIM, OPP czy systemów miejskich, jak choćby ITS Olsztyn oraz projekcie Tramwajowym.

Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa

Od 1994 zaangażowany w międzynarodowe prace rozwojowe transportu kolejowego prowadzone przez ERRI, UIC, AEIF i ERA. Autor czterech książek, współautor Leksykonu Terminów Kolejowych, współautor europejskich specyfikacji bezpiecznej kontroli jazdy, autor ponad trzydziestu artykułów naukowych opublikowanych w materiałach konferencyjnych i czasopismach technicznych. Członek Sekcji Sterowania Ruchem w Transporcie Komitetu Transportu PAN i Sekcji Trakcji Elektrycznej Komitetu Elektrotechniki PAN.

Od stycznia 2002 do czerwca 2008 zastępca dyrektora Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa (obecnie Instytut Kolejnictwa) ds. interoperacyjności kolei. Od czerwca 2008 do czerwca 2012 członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA ds. strategii i rozwoju odpowiedzialny za pełne wdrożenie, w aspektach technicznych i prawnych, Dyrektyw UE w sprawie interoperacyjności kolei oraz w sprawie bezpieczeństwa kolei. Od czerwca 2012 zastępca dyrektora Instytutu Kolejnictwa ds. interoperacyjności kolei odpowiedzialny w szczególności za europejską i polską certyfikację wyrobów, linii kolejowych i taboru kolejowego jak oraz ocenę i wycenę ryzyka.

Od 2004 przewodniczący PKN KT61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego. Od 2007 przewodniczący PKN KT138 ds. Kolejnictwa

Od 2005 członek zarządu Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego SIRTS reprezentującego polski przemysł kolejowy w Europejskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kolejowego UNIFE.

Kamil Potrzuski, T-systems

Ekspert w zakresie systemów elektronicznego poboru opłat w Europie. Project Executive w T-Systems International. W latach 2014-2017  jako członek Zarządu i CFO w firmie Satellic, odpowiadał za wdrożenie elektronicznego sytemu poboru opłat w Belgii.

Matthias Prick, Vitronic

Mirosław Siergiejczyk, Politechnika Warszawska 

Pełni funkcję Prodziekana ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką i Kierownika Zakładu Telekomunikacji w Transporcie . Działalność naukowo- badawcza dotyczy problematyki rozwoju i integracji systemów telekomunikacyjnych, teleinformatycznych dla potrzeb wspomagania realizacji procesów transportowych, analizy możliwości wdrażania rozwiązań telematyki transportu i inteligentnych systemów transportowych. Rezultaty działalności naukowo- badawczej publikuje w monografiach, czasopismach krajowych i zagranicznych oraz prezentuje na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Paweł Sokołowski, Asseco Poland

Paweł Sokołowski, absolwent wydziału Elektrotechniki na Politechnice Praskiej (Czechy). Od 20 lat w branży IT zajmując się przede wszystkim komponentami i systemami Smart City.   Zajmował stanowiska menedżerskie w firmach takich, jak Mennica Polska, Bull Polska, City Parking Group, Aldesa. Gdzie odpowiadał za wdrażanie i rozwój projektów ITS i Smart City. Od sierpnia 2014 roku do czerwca 2016 był odpowiedzialny z business development w zakresie ITS i Smart City w Asseco Poland. Od lipca 2016 kieruje Departamentem Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej w Asseco Data Systems.

Justyna Sordyl, APM PRO

Mgr inż. Justyna Sordyl jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym Akademii Techniczno-Humanistycznej. Jest absolwentką ATH, wydziału NoMiŚ, gdzie ukończyła Inżynierię Środowiska i obecnego wydziału ZiT, gdzie ukończyła Zarządzanie Logistyką i Jakością. Jej zainteresowania naukowe związane są z oddziaływaniem transportu na środowisko. W pracy naukowo-badawczej poszukuje wpływu parametrów ruchu pojazdów na klimat akustyczny w otoczeniu dróg.

Józef Suda, Politechnika Warszawska 

Dr inż. Józef SUDA specjalista inżynierii ruchu drogowego w zakresie telematycznych systemów zarządzania pojazdami transportu publicznego, systemów zarządzania ruchem drogowym (metody, narzędzia, środki), metodologią i narzędziami dla badań i pomiarów sterowanego i niesterowanego ruchu drogowego. Zajmuje się modelowaniem i badaniami procesów przemieszczania się strumienia pojazdów w warunkach ruchu nieprzerywanego. Dr Józef SUDA jest adiunktem w Zakładzie Sterowania Ruchem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, oraz specjalistą ds. Zarządzania Ruchem w Wydziale Zarządzania Przewozami Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. Autor opinii i ekspertyz w zakresie zarządzenia ruchem i budowy złożonych systemów telematycznych w miastach i na drogach zamiejskich. Należy do platformy ekspertów Politechniki Warszawskiej, jest aktywnym członkiem wielu organizacji: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, członkiem Sekcji Sterowania Ruchem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiej Platformy Technologicznej ITS, uczestniczy w pracach 3 grup roboczych PPT ITS (GR-2 Systemy telekomunikacyjne, informacje o drogach, ruchu, podróży, GR 3 Sterowanie i automatyka w transporcie i GR-6 Infrastruktura drogowa ITS). Jest członkiem Zespołu ds. Innowacyjności Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Mateusz Szarata, Politechnika Rzeszowska

Asystent w Zakładzie Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej, którego główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół modelowania układów komunikacyjnych i sterowania ruchem drogowym. Od 2013 r. zajmuje się tematyką modelowania ruchu z dynamicznym uprzywilejowaniem autobusów.

Paweł Szmajda, Polska Winieta i Comarch

Product Manager systemu ERGO Comarch. Z wykształcenia inżynier budowlany, Absolwent Politechniki Warszawskiej. Rzeczoznawca majątkowy. Ekspert Banku Światowego w sprawie założeń dla systemu LPIS. Ekspert Unii Europejskiej ds. budowy systemu katastralnego naszego kraju. Autor wielu artykułów w prasie branżowej, posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w praktycznym wykorzystaniu technologii GIS w daministracji publicznej.

Artur Wajchert, Trapeze

absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie w zakresie ITS zdobywał pracując w fińskiej firmie Seasam House Oy. Od 2013 roku pracuje w firmie Trapeze Poland sp. z o.o, obecnie kieruje jej działem sprzedaży.

Dominik Weder, Sprint

 Patronat medialny