Program (2015)

PROGRAM POLSKIEGO KONGRESU ITS 2015

Pobierz aktualny program Kongresu

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programiePatronat medialny