Speakers eng zapas

litwin

dr inż. Marek Litwin, ITS POLSKA

Prezes Zarządu i współzałożyciel Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe „ITS Polska” oraz Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych, w którym pełni funkcję wiceprezesa. W 2013 roku objął funkcję przewodniczącego zespołu stałych ekspertów przy Zespole Parlamentarnym ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych. Dr inż. Marek Litwin posiada także doświadczenie w pracy akademickiej, które zdobył pracując na Uniwersytecie Torontońskim i Politechnice Warszawskiej, jest autorem wielu publikacji prezentowanych na renomowanych konferencjach krajowych i zagranicznych.

Wojciech Suchorzewski prof. Wojciech Suchorzewski, Przewodniczący Rady Programowej

Urodził się w 1933 r., prof. zwycz., kierownik Zakładu Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej (1986-2003), konsultant niezależny. Posiada ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu, studiach, badaniach i nauczaniu inżynierii komunikacyjnej, z koncentracją na planowaniu systemów transportu miejskiego, regionalnego i krajowego oraz inżynierii ruchu drogowego. Świadczy usługi konsultingowe dla instytucji samorządowych, krajowych i międzynarodowych w zakresie polityki transportowej, strategicznego planowania oraz programowania transportu i inwestycji oraz studiów wykonalności. Jego doświadczenie obejmuje udział w projektach Unii Europejskiej, OECD, Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (ECMT), Banku Światowego, EBOR, UNDP i JICA oraz ponad 5 lat pracy w United Nations Centre for Human Settlements (Habitat). Dorobek obejmuje ponad 300 publikacji i referatów przedstawionych na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz kilkadziesiąt opracowań studialnych/planistycznych, projektowych i ekspertyz. W okresie ostatnich 20 lat przeważająca część dorobku dotyczy problematyki polityki transportowej i planowania transportu w skali europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej. Aktywny członek wielu organizacji: TUP i SITK, członek Krajowej Rady ds. Autostrad (od 1999r., przewodniczący od 2006r.), członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, Komisji Architektoniczno-Urbanistycznych – Głównej oraz Miejskiej m. st. Warszawy, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Transportu Społecznej Rady Narodowego Programu Kontroli Emisji powołanej w 2009 roku.

Cedric Besson, Egis

bester

dr inż. Lucyna Bester, Instytut Kolejnictwa

Doctor of Technical Sciences in the discipline of Transport with specialization in Traffic Control in Transport . Since 2012 Assistant Professor at the Faculty of Transport and Electrical Engineering University of Technology and Humanities in Radom. From January of 2014 Technical and Engineering Specialist in Railway Traffic Control and Telecom Unit in Railway Institute Warsaw. Authoress of over 30 publications and several research work on reliability and safety of railway traffic control systems and telematics in transport.

 brudny

Dawid Brudny, APM PRO

Chief Financial Officer / Member of the Management Board, in APM since 01 September 2006;

Finished course for Chief Financial Officer in Polish Academy of Accountancy.

Has experience in managing a team, managing finances and budgeting projects. Has the IPMA certificate.

p-burnos

Piotr Burnos,  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Graduate in Electrical Engineering from AGH University of Science and Technology in Cracow. Completed a PhD in 2009 on the development of Weigh-in-Motion systems. His scientific areas are WIM systems, data analysis and identification algorithms.

Stanisław GAGO, Instytut Kolejnictwa

 Prof_Gajda_AGH-UST

Prof. dr hab. inż. Janusz Gajda,  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Stopnie mgr inż., dr oraz dr hab. otrzymał w AGH w Krakowie odpowiednio w latach 1978, 1985 i 1993. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Metrologii i Elektroniki AGH i jest kierownikiem tej Katedry.

pawel-gora

Paweł Gora,  Uniwersytet Warszawski

Scientist at MIMUW, author of the Traffic Simulation Framework software. He works on modelling, predicting and optimizing vehicular traffic and was a software engineering and research intern at Microsoft, Google, CERN, IBM Research. LIDER ITS 2015.

Paweł Gradowski,  Instytut Kolejnictwa
Wacław Iszkowski, Prezes PIIT
tomasz-kaminski

Tomasz Kamiński, Instytut Transportu Samochodowego

Mariusz Kołkowski, Sprint
Kozlowski

Mariusz  Kozłowski, Trapeze

Graduated from Wroclaw University of Technology, his work experience is mainly related to transport management systems – it includes urban traffic control systems as well as management of public. Working for Trapeze Group for 4 years. Part of the team responsible for acquiring and execution of ITCS projects in Cracow.

 a-krych Dr inż. Andrzej Krych, Politechnika Poznańska

Born in 1946 in Poznań, Poznan University of Technology and graduated from in 1970 with whom he is still today associated. Specialist and expert in traffic engineering. Published about a hundred works on public transport network optimization crowded, investment effectiveness, project management and modeling and forecasting the movement. Editor of four extensive monographic studies. The Scientific Secretary and organizer of the nine national Scientific and Technical Conference on transport problems of cities. In addition to academic activity leads your own design office and active in the Association of Engineers of Transport (SITK RP). He is interested in the history, photography, jazz and traveling. He made 40 trips to close to 100 countries around the world.

rafal-kucharski

dr inż. Rafał Kucharski, Politechnika Krakowska

Assistant Professor in Cracow University of Technology (Department of Transport Systems) working with dynamic traffic assignment.

Software developer at SISTeMA ITS (PTV Group), working with DTA algorithms for ITS.

pascal-lemonnier

Pascal Lemonnier, Egis

I am currently Business Development Director for Egis subsidiaries EGIS Projects in charge of commercial development of PPP project for road and airport, ITS and Electronic tolling operation and solution integration.

I joined EGIS 4 years ago, and before I was Business Development Vice President for CS (Communication & System) for ITS & Electronic tolling system integration projects.

I am working in ITS, Electronic tolling, interoperability solution and operation for more than 10 years.

Katarzyna Marczuk, National University of Singapore
egis Jean-Noël Marteau, Egis ProjectsI am currently Project Director in charge of developing the on-street Smart Parking business for Egis subsidiaries EGIS Projects. We are focusing on Europe market as well as Australia and Americas.

I joined EGIS 9 years ago, and before I was involved in Tolling & Electronic tolling system integration projects.

I am working in ITS, Payment systems, tolling, interoperability solution and operation for more than 15 years.

David Montgomery, Siemens AG
Neurosoft Aneta Moreton2

Aneta Moreton, Kancelaria NeuroLex

Ukończyła studia prawnicze w 1998 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2002 roku ukończyła podyplomowe studia MBA. Specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym, prawie zamówień publicznych, administracyjnym, drogowym i prawie własności intelektualnej. Posiada duże dowiadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego, ze szczególnym naciskiem na bieżącą obsługę spółek i podmiotów z sektora IT. W Spółce Neurosoft kieruje działem prawnym.

Luke Normington, Siemens AG

20160329_084641

Dariusz Obcowski, sales manager of ITS, Siemens Sp. z. o. o.

Mr. Obcowski specializes in issues connected with implementation of ITS system in cities, tunnels and highway for many years. He has been working in Siemens since 2002 year. He is co-designer of concept operating market in ITS. He started from selling traffic lights controllers, in order to offer the most sophisticated ITS solutions in Poland afterwards. For example: integrated systems of traffic management in Warsaw, Cracow, Białystok, Poznań and Rzeszów, control systems in tunnels in Warsaw and Cracow and integrated scheme of management and traffic control on A2 highway on section Konin- Stryków.

Mr. Obcowski is member of ITS association, which is strongly connected with standardization of ITS solutions committee. He is also a member of IX polish ITS congress program board.

piotr-pecherski Piotr Pęcherski, Sprint

A graduate of Technical University of Łódź, specializing in automation. From the beginning of his career associated with traffic control engineering. He specializes in issues related to the topic of Intelligent Transport Systems.

Tomasz Polichnowski, Ekspert PIIT

AdamRamza

Adam Ramza, Geopolis

Dyrektor Pionu Drogowego w firmie Geopolis Sp. z o.o. gdzie odpowiada za rozwój oprogramowania do zarządzania i ewidencji dróg oraz wdraża „produkty drogowe” u kluczowych klientów na poziomie gminy, powiatu i województwa. Absolwent Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Wieloletni pracownik Katedry Budownictwa Drogowego, autor i współautor publikacji naukowych dotyczących inżynierii ruchu drogowego, opracowań projektowych, raportów o stanie brd oraz opracowań planistycznych w zakresie dróg. Były nauczyciel akademicki przedmiotów: Projektowanie Skrzyżowań, Projektowanie Dróg i Ulic,  Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Inżynieria Ruchu Drogowego, Teoria Ruchu Potoku Pojazdów.

Michał Rogalski, Wiceprezes PIIT 

Martin Sadowski, Vitronic

Johan Schoups, Viapass

Mirosław Siergiejczyk, Politechnika Warszawska 

Łukasz Stanisławski, Trapeze

Przemysław Staśkowiak, Kapsch

Marek Sumiła, Instytut Kolejnictwa

Paweł Szmajda, Geopolis 

a-torun

Dr inż. Andrzej Toruń, Instytut Kolejnictwa

A graduate of Warsaw University of Technology Faculty of Transport (1993)

Specialty: traffic control in transport.

Since 1993 he has been employed at the Institute of Railway.

In 2013 at the Faculty of Transport and Electrical UT-H Radom received a PhD in technical sciences in the discipline of transportation.

Author of more than 100 research papers and publications in the field of railway traffic control.

logo Tomasz Tupalski, Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
Tobias Volkenhoff, Neurosoft
ewa-wolniewicz Dr inż. Ewa Wolniewicz-Warska, Kapsch

Ewa Wolniewicz-Warska studied automation and electricity at the Technical University of Warsaw. From the same University she received her doctorate degree for application of mathematics to solve large electric circuits. After several years’ experience in R&D institute she worked in IT Department of the Ministry of Finance. Since 1999 she held key sales positions in the biggest Polish ICT companies. In PIIT she is Member of Chamber Council since 2009; holding also the position of Chairman of ITS Committee. She works in areas of public procurement and implementation of IT solutions in public administration, as well. Think Tank expert for ITS and public procurement in ICT.

image001

MBA Patrycja Wrzesniewska, T-Systems

Patrycja Wrzesniewska joins the corporation since many years. In 2006 she started working as sales accountant for Satellic, 100% subsidiary of TSI. Her responsibility for international affairs with focus on Poland resulted from her family background living 13 years in Gdansk before moving to Germany. She was in charge of strategic risk management. during the complex deal acquisition in Belgium (Complex Deal Management). Following to the win of the project she took over the key account management role for the customer Satellic in Belgium (operator of national system for electronic Road User Charging).

Prior to this she worked for Toll Collect GmbH as strategic consultant to the CEO planning and executing of strategic and operational internal and external projects key to the development of the business, commercial planning and coordination of consortia interfaces. After about 2,5 years successful transformation from the project phase into operator organization of the new satellite based tolling solution she started her activities at Satellic starting with the co-responsibility in the foundation process of this company aiming internationalization of satellite based road user charging.

After graduating in European Business Management in Germany and in Great Britain, she worked for 3,5 years as Business Consultant at PricewaterhouseCoopers in Hamburg. She provided consulting services to leading international companies in the aviation and transport industry before changing to Toll Collect.

Further experience:

  • Strategic and operational Risk Management @Risk Management Institute in London
  • Advanced Negotiatior @ Schranner Negotiation Institute in Munic and London

Patryk Zakrzewski, Zarząd Dróg Wojewódzkich Kraków
michal-zuchora Michał Żuchora, Vitronic

President of the Management Board of Speed Błysk Technika Drogowa Sp. z o.o. and representative of VITRONIC Machine Vision in Poland. Since 2010 he is focussed on road safety, especially in the area of speed enforcement.

Jerzy Żanowski, Kapsch

 

ORGANIZATOR

DIAMOND SPONSOR

Silver Sponsor

PARTNERS

DO YOU WANT TO PARTICIPATE
IN THE 16TH EDITION OF THE POLISH ITS CONGRESS?

REGISTER