XVI POLSKI
KONGRES ITS

Warszawa, 7-8 października 2024 r.

Kongres

XVI edycja Polskiego Kongresu ITS

Szanowni Państwo!

Zbliża się kolejna XVI edycja POLSKIEGO KONGRESU ITS – Inteligentnych Systemów Transportowych, który jest największym i najważniejszym w Polsce forum wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z rozwiązaniami ITS. 

Stowarzyszenie ITS POLSKA – Organizator Kongresu zaplanowało organizację PKITS w dniach 7-8 października 2024 r. w Hotelu Mercure Warszawa Centrum w Warszawie.

 Jednym z celów Kongresu jest integracja środowiska związanego z inteligentnymi rozwiązaniami w transporcie. Równolegle do dyskusji merytorycznych, będą prezentowane przez producentów i dostawców, urządzenia i kompleksowe rozwiązania (systemy) ITS. Do Państwa dyspozycji będą przedstawiciele wiodących firm rynku ITS, którzy chętnie omówią możliwości urządzeń i sposoby ich integracji z istniejącymi systemami. Dzięki temu możliwe jest budowanie systemów od podstaw, jak również rozbudowa o kolejne funkcjonalności. Co ważne rozwiązania te mogą być dobierane, ze względu na potrzeby, ale i możliwości podmiotu wdrażającego. 

ORGANIZATOR

SPONSOR DIAMENTOWY

SPONSOR ZŁOTY

Sponsor Srebrny

PARTNERZY

PATRONATY MEDIALNE

POPRZEDNIA EDYCJA

Podsumowanie 15 edycji
POLSKIEGO KONGRESU ITS

9-10 października 2023 r., Warszawa

W imieniu Organizatora, Stowarzyszenia ITS POLSKA, serdecznie dziękujemy za Państwa udział w XV, jubileuszowym POLSKIM KONGRESIE ITS, który odbył się w dniach 9-10 października 2023 r. w hotelu „Mercure Warszawa Centrum” w Warszawie. Podczas dwóch dni obrad ponad 240 osób wzięło udział w kongresie i warto zaznaczyć, że 61% stanowili reprezentanci sektora publicznego, których udział jest bezpłatny, 34% to uczestnicy z firm oraz 8% stanowili pracownicy z uczelni i instytucji.

POLSKI KONGRES ITS jest największym wydarzeniem dla firm sektora ITS w Polsce. Od 15. lat jest miejscem pozyskiwania nowej wiedzy, wymiany poglądów, inspiracji i nawiązywania relacji biznesowych. W 14. dotychczasowych edycjach uczestniczyło blisko 4000 przedsiębiorców i ekspertów z Polski, krajów europejskich, azjatyckich, Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz liczne grono przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, instytucji otoczenia biznesu i świata nauki.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja