Speakers

Dr inż. Marek Litwin, ITS POLSKA

President of the Board and co-founder of the Association of Intelligent Transport Systems “ITS Poland” and of the Cluster of Intelligent Transport Systems, in which he serves as vice-president.

Paweł Engel, Zastępca Dyrektora, Departament Analiz Transportowych

Od 15 lat związany z finansowaniem rozwoju transportu. W latach 2008 – 2015 w GDDKiA, od 2015 roku w CUPT. Współautor koncepcji Zintegrowanego Modelu Ruchu dla Polski, współtwórca i Przewodniczący Transportowego Obserwatorium Badawczego przy CUPT.

Daniel Leńczowski, Dyrektor sprzedaży w Swarco

Od 15 lat związany z finansowaniem rozwoju transportu. W latach 2008 – 2015 w GDDKiA, od 2015 roku w CUPT. Współautor koncepcji Zintegrowanego Modelu Ruchu dla Polski, współtwórca i Przewodniczący Transportowego Obserwatorium Badawczego przy CUPT.

Krzysztof Łakota, Kierownik, Dział Sterowania Ruchem, Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w specjalności automatyka i metrologia. Od 20 lat związany z Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie. Odpowiedzialny za realizację w 2015 r. projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” w zakresie budowy Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym oraz kolejnych rozwijających obecny system. Autor licznych artykułów z zakresu sterowania ruchem oraz bezpieczeństwa ruch drogowego.

Mgr Adrian Mazur, Dyrektor Departamentu Strategii Transportu, Ministerstwo Infrastruktury

Works in the Ministry responsible for transport since 2009,
coordinating the implementation of the ITS Directive and the
TEN-T network in Poland.

Co-author of the Strategy for Sustainable Transport
Development until 2030.

Project manager of the AV-PL-ROAD project and coordinator
of DARTS project from the Authorized Authority.
Coordinator of cooperation with the network of transport
research institutes Poltrin.

He has extensive experience in development of strategies and
policies, international negotiations, sustainable mobility and
digitization of transport, as well as project management.
He holds an MBA degree.

Dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kierownik Katedry Polityk Publicznych. Specjalista w zakresie: analizy polityk publicznych, zarządzania publicznego, organizacyjnego i systemowego uczenia się.   

Mgr inż. Wojciech Miechowicz, Główny Specjalista, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

In years 2001-2009 he worked as a transport market analyst at the Polish Chamber of Commerce for Road Transport and Forwarding. Since 2009, at the Public Transport Authority in Poznań, he was responsible for, among others transport integration, currently a data analyst. In 2021, he started doctoral studies at the Poznan University of Technology.

Profesor zwyczajny, dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska

Full professor at the Gdansk University of Technology since 2002. Author of more than 600 scientific articles and more than 30 patents. Managed more than 30 national R&D projects and seven European projects. Member of IEEE for over 20 years.

Mgr inż. Andrzej Sroczyński, Doktorant Wdrożeniowy, Politechnika Gdańska

Graduate of SDW PG, co-author of 8 scientific articles and 8 patents. Co-laureate of the Siemens Research Award, the Teraz Polska Promotional Emblem, the PARP/NCBR “Polish Product of the Future” Award and the gold medal at the 16th INTARG 2023 International Invention and Innovation Fair.

Dr inż. Ewa Wolniewicz-Warska, właścicielka ITB Consulting

Ewa Wolniewicz-Warska studied automation and electricity at the Technical University of Warsaw. From the same University she received her doctorate degree for application of mathematics to solve large electric circuits. After several years’ experience in R&D institute she worked in IT Department of the Ministry of Finance. Since 1999 she was responsible for sales in the biggest Polish ICT companies. Active also in the areas of public procurement and implementation of IT solutions in public administration. Member of the Program Council of the ITS Polska Association, Associations of Polish Counties (ZPP) and Business Center Club (BCC) expert in intelligent transportation systems and electromobility.

Patryk Zakrzewski, Kierownik Zespołu ds. Systemów Transportowych, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Autor projektów: Inteligentny System Starowania Ruchem Regionu Podhalańskiego (Lider ITS 2012), System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego, Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce, Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA). Produkt Owner aplikacji iMKA. Pasjonat nowych technologii i wykorzystania ich w zarządzaniu. Absolwent Wydziału Zarządzania.

Marcin Dżoga, Wiceprezes Zarządu Integrated Solutions

Odpowiada za działalność Integrated Solutions na rzecz sektora publicznego na szczeblu centralnym i lokalnym. Nadzoruje sprzedaż do takich obszarów jak e-zdrowie, edukacja, smart city, innowacja, jednostki samorządu terytorialnego oraz branża kosmiczna.

Zbigniew Swoczyna, Customer Solution Architect, Integrated Solutions

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku IT, które zdobywał m.in. w Sun Microsystems, Oracle i Asseco. Brał udział w wielu projektach z domeny Złożonych Systemów Informatycznych. Obecnie jest Architektem Rozwiązań w Integrated Solutions.

Dr hab. inż., prof. Tomasz Kamiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Ph.D. in the field of civil engineering, geodesy and transport. Graduate of MBA studies at the Leon Koźmiński University in Warsaw. Research employee of the Road and Bridge Research Institute. Chairman of the Program Council of the ITS Polska Association. Member of the Polish Transport Telematics Association and the Polish Scientific Society of Combustion Engines. Founding member of the EKOMOBILITY association. Manager and participant of several dozen national and international research projects. Author of over 250 scientific and popularization publications. Author and co-author of monographs and textbooks in the field of transport. Academic lecturer. Aviation modeling enthusiast.

Mgr Barbara Wójtowicz

Wykształcenie wyższe.
Matematyk.
Opracowuję aplikacje w Excelu do wykorzystania w modelowaniu
ruchu, wyznaczaniu prognoz ruchu i innych przydatnych w życiu
codziennym, np. pracach z zakresu rękodzieła.
W przygotowanych aplikacjach posługuję się w szerokim zakresie
tabelami, tabelami przestawnymi oraz obliczeniami tablicowymi.

Alicja Strzemieczna, Sales Director, Central Eastern Europe Advantech Europe

Alicja, jako Dyrektor ds. Sprzedaży w sektorze Industrial IoT w Advantech Europe, od 14 lat zajmuje się rozwojem firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Kształtując strategiczne kierunki w sektorach Smart City i Smart Manufacturing oraz posiadając 25-letnie doświadczenie w branży przemysłowej, kieruje się wizją uczynienia Advantech najbardziej rozpoznawalnym i zaufanym dostawcą w sektorze Industrial IoT w Europie.

Michał Łęcki

Pomysłodawca i główny autor raportu Elmark Automatyka “Cyberbezpieczeństwo sektora OT. Wyścig, który nigdy się nie kończy”. Prelegent czołowych konferencji związanych z bezpieczeństwem przemysłowym.Prywatnie miłośnik gier, głównie sandboxowych produkcji AAA.

Mgr Maciej Włodarczyk, Kierownik Ośrodka Bezzałogowych Statków Powietrznych, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Maciej Włodarczyk – Head of the UAV Center of the Polish Air
Navigation Services Agency. For over 10 years strictly involved in
both the operational and the R&D side related to drones.

Mgr inż. Tomasz Konior, software engineer, APM PRO sp. z o.o.

Tomasz Konior graduated from the Silesian University of
Technology in the fields of Automatics and Robotics and Electrical
Engineering. Associated with APM PRO Ltd. since 2016 as software
developer. Involved in academic research and tutoring.

Mgr Dawid Brudny, Wiceprezes Zarządu, APM PRO sp. z o.o.

Mgr Dawid Brudny – Studia ukończył w 2008 r. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, kierunek Finanse, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Aktywnie zaangażowany w działania spółki APM PRO w Bielsku – Białej od 2007 roku. Od 2015 r. Członek Zarządu, a od 2022 r. Wiceprezes Zarządu. Uczestniczył w wielu projektach związanych z realizacją Inteligentnych Systemów Transportowych na drogach szybkiego ruchu. Współpracuje z ośrodkami naukowym w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań telematyki transportu. Brał udział w projektach badawczo–rozwojowymi realizowanych przez spółkę, których rezultatem są prototypy urządzeń wchodzących w
skład ITS. Jest autorem oraz współautorem opracowań naukowych związanych z nowoczesnymi systemami telematyki transportu publikowanymi w specjalistycznych czasopismach m.in.: Archives of
Transport, Paragraf na drodze, Transport Problems, Logistyka.

ORGANIZATOR

DIAMOND SPONSOR

GOLDEN SPONSOR

Silver Sponsor

PARTNERS

MEDIA PATRONAGE

DO YOU WANT TO PARTICIPATE
IN THE 15TH EDITION OF THE POLISH ITS CONGRESS?

REGISTER