Speakers

Dr inż. Marek Litwin, ITS POLSKA

President of the Board and co-founder of the Association of Intelligent Transport Systems “ITS Poland” and of the Cluster of Intelligent Transport Systems, in which he serves as a director.

Paweł Engel, Zastępca Dyrektora, Departament Analiz Transportowych

Od 15 lat związany z finansowaniem rozwoju transportu. W latach 2008 – 2015 w GDDKiA, od 2015 roku w CUPT. Współautor koncepcji Zintegrowanego Modelu Ruchu dla Polski, współtwórca i Przewodniczący Transportowego Obserwatorium Badawczego przy CUPT.

Daniel Leńczowski, Dyrektor sprzedaży w Swarco

Od 15 lat związany z finansowaniem rozwoju transportu. W latach 2008 – 2015 w GDDKiA, od 2015 roku w CUPT. Współautor koncepcji Zintegrowanego Modelu Ruchu dla Polski, współtwórca i Przewodniczący Transportowego Obserwatorium Badawczego przy CUPT.

Krzysztof Łakota, Kierownik, Dział Sterowania Ruchem, Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w specjalności automatyka i metrologia. Od 20 lat związany z Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie. Odpowiedzialny za realizację w 2015 r. projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” w zakresie budowy Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym oraz kolejnych rozwijających obecny system. Autor licznych artykułów z zakresu sterowania ruchem oraz bezpieczeństwa ruch drogowego.

Mgr Adrian Mazur, Dyrektor Departamentu Strategii Transportu, Ministerstwo Infrastruktury

Works in the Ministry responsible for transport since 2009,
coordinating the implementation of the ITS Directive and the
TEN-T network in Poland.

Co-author of the Strategy for Sustainable Transport
Development until 2030.

Project manager of the AV-PL-ROAD project and coordinator
of DARTS project from the Authorized Authority.
Coordinator of cooperation with the network of transport
research institutes Poltrin.

He has extensive experience in development of strategies and
policies, international negotiations, sustainable mobility and
digitization of transport, as well as project management.
He holds an MBA degree.

Dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kierownik Katedry Polityk Publicznych. Specjalista w zakresie: analizy polityk publicznych, zarządzania publicznego, organizacyjnego i systemowego uczenia się.   

Mgr inż. Wojciech Miechowicz, Główny Specjalista, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

In years 2001-2009 he worked as a transport market analyst at the Polish Chamber of Commerce for Road Transport and Forwarding. Since 2009, at the Public Transport Authority in Poznań, he was responsible for, among others transport integration, currently a data analyst. In 2021, he started doctoral studies at the Poznan University of Technology.

Profesor zwyczajny, dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska

Full professor at the Gdansk University of Technology since 2002. Author of more than 600 scientific articles and more than 30 patents. Managed more than 30 national R&D projects and seven European projects. Member of IEEE for over 20 years.

Mgr inż. Andrzej Sroczyński, Doktorant Wdrożeniowy, Politechnika Gdańska

Graduate of SDW PG, co-author of 8 scientific articles and 8 patents. Co-laureate of the Siemens Research Award, the Teraz Polska Promotional Emblem, the PARP/NCBR “Polish Product of the Future” Award and the gold medal at the 16th INTARG 2023 International Invention and Innovation Fair.

Dr inż. Ewa Wolniewicz-Warska, właścicielka ITB Consulting

Ewa Wolniewicz-Warska studied automation and electricity at the Technical University of Warsaw. From the same University she received her doctorate degree for application of mathematics to solve large electric circuits. After several years’ experience in R&D institute she worked in IT Department of the Ministry of Finance. Since 1999 she was responsible for sales in the biggest Polish ICT companies. Active also in the areas of public procurement and implementation of IT solutions in public administration. Member of the Program Council of the ITS Polska Association, Associations of Polish Counties (ZPP) and Business Center Club (BCC) expert in intelligent transportation systems and electromobility.

Patryk Zakrzewski, Kierownik Zespołu ds. Systemów Transportowych, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Autor projektów: Inteligentny System Starowania Ruchem Regionu Podhalańskiego (Lider ITS 2012), System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego, Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce, Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA). Produkt Owner aplikacji iMKA. Pasjonat nowych technologii i wykorzystania ich w zarządzaniu. Absolwent Wydziału Zarządzania.

Marcin Dżoga, Wiceprezes Zarządu Integrated Solutions

Odpowiada za działalność Integrated Solutions na rzecz sektora publicznego na szczeblu centralnym i lokalnym. Nadzoruje sprzedaż do takich obszarów jak e-zdrowie, edukacja, smart city, innowacja, jednostki samorządu terytorialnego oraz branża kosmiczna.

Zbigniew Swoczyna, Customer Solution Architect, Integrated Solutions

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku IT, które zdobywał m.in. w Sun Microsystems, Oracle i Asseco. Brał udział w wielu projektach z domeny Złożonych Systemów Informatycznych. Obecnie jest Architektem Rozwiązań w Integrated Solutions.

Dr hab. inż., prof. Tomasz Kamiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Ph.D. in the field of civil engineering, geodesy and transport. Graduate of MBA studies at the Leon Koźmiński University in Warsaw. Research employee of the Road and Bridge Research Institute. Chairman of the Program Council of the ITS Polska Association. Member of the Polish Transport Telematics Association and the Polish Scientific Society of Combustion Engines. Founding member of the EKOMOBILITY association. Manager and participant of several dozen national and international research projects. Author of over 250 scientific and popularization publications. Author and co-author of monographs and textbooks in the field of transport. Academic lecturer. Aviation modeling enthusiast.

Mgr Barbara Wójtowicz

Wykształcenie wyższe.
Matematyk.
Opracowuję aplikacje w Excelu do wykorzystania w modelowaniu
ruchu, wyznaczaniu prognoz ruchu i innych przydatnych w życiu
codziennym, np. pracach z zakresu rękodzieła.
W przygotowanych aplikacjach posługuję się w szerokim zakresie
tabelami, tabelami przestawnymi oraz obliczeniami tablicowymi.

Alicja Strzemieczna, Sales Director, Central Eastern Europe,
Advantech Europe

Alicja, jako Dyrektor ds. Sprzedaży w sektorze Industrial IoT w Advantech Europe, od 14 lat zajmuje się rozwojem firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Kształtując strategiczne kierunki w sektorach Smart City i Smart Manufacturing oraz posiadając 25-letnie doświadczenie w branży przemysłowej, kieruje się wizją uczynienia Advantech najbardziej rozpoznawalnym i zaufanym dostawcą w sektorze Industrial IoT w Europie.

Michał Łęcki

Pomysłodawca i główny autor raportu Elmark Automatyka “Cyberbezpieczeństwo sektora OT. Wyścig, który nigdy się nie kończy”. Prelegent czołowych konferencji związanych z bezpieczeństwem przemysłowym.Prywatnie miłośnik gier, głównie sandboxowych produkcji AAA.

Mgr Maciej Włodarczyk, Kierownik Ośrodka Bezzałogowych Statków Powietrznych, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Maciej Włodarczyk – Head of the UAV Center of the Polish Air
Navigation Services Agency. For over 10 years strictly involved in
both the operational and the R&D side related to drones.

Mgr inż. Tomasz Konior, software engineer, APM PRO sp. z o.o.

Tomasz Konior graduated from the Silesian University of
Technology in the fields of Automatics and Robotics and Electrical
Engineering. Associated with APM PRO Ltd. since 2016 as software
developer. Involved in academic research and tutoring.

Mgr Dawid Brudny, Wiceprezes Zarządu, APM PRO sp. z o.o.

Mgr Dawid Brudny – Studia ukończył w 2008 r. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, kierunek Finanse, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Aktywnie zaangażowany w działania spółki APM PRO w Bielsku – Białej od 2007 roku. Od 2015 r. Członek Zarządu, a od 2022 r. Wiceprezes Zarządu. Uczestniczył w wielu projektach związanych z realizacją Inteligentnych Systemów Transportowych na drogach szybkiego ruchu. Współpracuje z ośrodkami naukowym w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań telematyki transportu. Brał udział w projektach badawczo–rozwojowymi realizowanych przez spółkę, których rezultatem są prototypy urządzeń wchodzących w
skład ITS. Jest autorem oraz współautorem opracowań naukowych związanych z nowoczesnymi systemami telematyki transportu publikowanymi w specjalistycznych czasopismach m.in.: Archives of
Transport, Paragraf na drodze, Transport Problems, Logistyka.

Mgr Tomasz Goljaszewski, Public Business Team Manager, Hikvision Poland Sp. z o.o.

A graduate of the Lodz University of Technology. Completed fields
of study: automation and metrology as well as organization and
management. Over twenty years of experience in the video
monitoring industry. Author of many industry articles. Since 2019,
Business Development Manager in the Traffic/ITS area at Hikvision
Poland. From 2022, business development director in the public
and government investment sector, including road and ITS
investments. Currently, also at Hikvision Poland, Public Business
Team Manager for the Polish market.

Dr Adam Piotr Zając, koordynator dostępności architektonicznej w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie.

dr Adam Piotr Zając – doktor nauk społecznych, koordynator dostępności architektonicznej w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie. Z tematem dostępności związany od ponad 10 lat. Specjalizuje się w opiniowaniu dokumentacji projektowej i programowaniem działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej.

Dr Katarzyna Marczuk, CEO, Aleet

Założycielka spółki Aleet, w projekcie pełni rolę CEO oraz głównego naukowca z dziedziny optymalizacji transportu. Doktor Inżynierii Transportu (National University of Singapore, Massachusetts Institute of Technology)–Design and analysis of an autonomous mobility on demand system – 13 lat doświadczenia na stanowiskach w branży transportowej i badawczej (naukowiec, kierownik badawczy, techniczny manager). Współtwórczyni startupu NuTonomy który opracował pierwszą na świecie technologię pojazdu autonomicznego i został przejęty przez Delphi Automotive (później Aptiv) oraz w kolejnej fazie przez Hyundai. Technologia ta stanowi podwaliny rozwoju i koncepcji projektu Aleet, który jest rozszerzeniem technologii pojazdów autonomicznych. W ramach Aleet Katarzyna zajmuje się także rozwojem technologii precyzyjnego nawigowania osób niewidomych w środowisku miejskim.

Ewa Raczyńska-Buława, Starszy Specjalista ds. Dostępności Przewozów i Współpracy Międzynarodowej, “Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.

Specjalistka ds. dostępności, strategii i rozwoju transportu regionalnego i miejskiego. W Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej od 10 lat zajmuje się kształtowaniem dostępności usług przewoźnika nagrodzonego licznymi nagrodami, między innymi Lidera Dostępności czy Zero Project. Autorka polityki dostępności, regulacji i standardów, prowadzi szkolenia i audytuje z zakresu dostępności. Jest koordynatorką ds. dostępności. Autorka wielu publikacji z zakresu transportu publicznego i dostępności.

Płk dr hab. inż. Mariusz Michał ZIEJA, prof. ITWL

Jego dorobek naukowy stanowi ogółem ponad 150 publikacji naukowych. 58 publikacji naukowych jest indeksowanych w bazie danych Web of Science (Scopus – 100 publikacji). Liczba cytowań moich publikacji wg bazy Web of Science wynosi 186 (Scopus – 348 cytowań). Indeks Hirscha według bazy Web of Science wynosi 8 (wg. Scopus – h index = 10). Jest współautorem 23 prac w monografiach w języku angielskim i 17 prac w monografiach w języku polskim. Był członkiem komitetu organizacyjnego i aktywnie uczestniczył w organizacji siedmiu Konferencji Bezpieczeństwa i Niezawodności KONBiN oraz Konferencji Naukowej pt. „Automatyzacja Dowodzenia”. Ponadto, brał czynny udział w organizacji konferencji „European Safety and Reliability Conference – ESREL 2014” pełniąc obowiązki: Technical Programme Commitee Member oraz Methodology Area Coordinator. Na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych wygłosił łącznie 73 referaty. Od 2017 roku jestem zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Journal of KONBiN”.

Marcin Mazur, Dyrektor Zarządzający, ZIR-Systemy Sterowania Ruchem

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, doświadczenie jako inżynier ruchu zdobywał między innymi w Norwegii, Nigerii, Kolumbii, Boliwii, Argentynie i Peru. Od 2016 roku Dyrektor
Zarządzający spółką ZIR-Systemy Sterowania Ruchem, kierownik projektu ITS Gliwice, odpowiedzialny za dostawy sterowników dla ITS Chorzów, Wałbrzych i Katowice, wprowadził na polski rynek
rozwiązania parkingowe firmy Urbiotica. Od 2021 roku wiceprezes spółki ZIR ELDRO, od roku 2023 członek zarządu Eldro Serwis.

Prywatnie kochający mąż i ojciec, pasjonat gór i klasycznej motoryzacji…

Rick Maus, Senior Product Manager for Autoscope, Image Sensing Systems, Inc.

Rick Maus is the Senior Product Manager for Autoscope at Image Sensing Systems. He has over 30 years of experience in technology, including 25 years working with video technologies and data, 20 years working with sensors, and 10 years in the ITS industry. He earned a bachelor’s degree in information and technology management from Concordia University and holds PMP and ACSPO certifications. Rick likes working in the ITS industry because he believes his products help people spend less time in traffic and get them home safely.

Dr inż. Bartosz Dziugiel, Pracownik naukowy, Sieć Badawcza Łukasiewicz

Pracownik naukowy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, z 16-letnim doświadczeniem w badaniach w obszarze transportu lotniczego. Koordynator europejskiego projektu ASSURED-UAM Acceptance Safety and Sustainability Recommendations for Efficient Deployment of UAM.

ORGANIZATOR

DIAMOND SPONSOR

GOLDEN SPONSOR

Silver Sponsor

PARTNERS

MEDIA PATRONAGE

DO YOU WANT TO PARTICIPATE
IN THE 16TH EDITION OF THE POLISH ITS CONGRESS?

REGISTER