Mówcy

Dr inż. Marek Litwin, ITS POLSKA

Prezes Zarządu i współzałożyciel Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe „ITS Polska” oraz laboratorium SmartCity Lab, w którym pełni funkcję dyrektora

Paweł Engel, Zastępca Dyrektora, Departament Analiz Transportowych

Od 15 lat związany z finansowaniem rozwoju transportu. W latach 2008 – 2015 w GDDKiA, od 2015 roku w CUPT. Współautor koncepcji Zintegrowanego Modelu Ruchu dla Polski, współtwórca i Przewodniczący Transportowego Obserwatorium Badawczego przy CUPT.

Daniel Leńczowski, Dyrektor sprzedaży w Swarco

Od 15 lat związany z finansowaniem rozwoju transportu. W latach 2008 – 2015 w GDDKiA, od 2015 roku w CUPT. Współautor koncepcji Zintegrowanego Modelu Ruchu dla Polski, współtwórca i Przewodniczący Transportowego Obserwatorium Badawczego przy CUPT.

Krzysztof Łakota, Kierownik, Dział Sterowania Ruchem, Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w specjalności automatyka i metrologia. Od 20 lat związany z Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie. Odpowiedzialny za realizację w 2015 r. projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” w zakresie budowy Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym oraz kolejnych rozwijających obecny system. Autor licznych artykułów z zakresu sterowania ruchem oraz bezpieczeństwa ruch drogowego.

Mgr Adrian Mazur, Dyrektor Departamentu Strategii Transportu, Ministerstwo Infrastruktury

W ministerstwie ds. transportu od 2009 r., koordynuje
wdrażanie Dyrektywy ITS oraz sieci TEN-T w Polsce.
Współautor Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu
do 2030 r.

Kierownik projektów AV-PL-ROAD oraz DARTS (ze strony
Uprawnionego).

Koordynator współpracy z siecią transportowych instytutów
badawczych Poltrin.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie strategii i polityk
rozwoju, negocjacji międzynarodowych, zrównoważonej
mobilności i cyfryzacji transportu oraz zarządzania projektami.
Posiada tytuł MBA.

Dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kierownik Katedry Polityk Publicznych. Specjalista w zakresie: analizy polityk publicznych, zarządzania publicznego, organizacyjnego i systemowego uczenia się.   

Mgr inż. Wojciech Miechowicz, Główny Specjalista, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

W latach 2001-2009 pracował jako analityk rynku transportowego w
Polskiej Izbie Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji.
Od 2009 r. w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu,
zajmował się m.in. integracją transportu, obecnie analityk danych.
W 2021 r. rozpoczął studia doktoranckie na Politechnice
Poznańskiej.

Profesor zwyczajny, dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska

Od 2002 roku profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej. Autor ponad 600 artykułów naukowych i ponad 30 patentów. Kierował ponad 30 krajowymi projektami badawczo-rozwojowymi i siedmioma projektami europejskimi. Od ponad 20 lat członek IEEE.

Mgr inż. Andrzej Sroczyński, Doktorant Wdrożeniowy, Politechnika Gdańska

Absolwent SDW PG, współautor 8 artykułów naukowych i 8 patentów. Współlaureat Nagrody Badawczej Siemensa, Godła Promocyjnego Teraz Polska, Nagrody PARP/NCBR „Polski Produkt Przyszłości” i złotego medalu na XVI Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2023.

Dr inż. Ewa Wolniewicz-Warska, właścicielka ITB Consulting

Ewa Wolniewicz-Warska jest absolwentką Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności automatyzacja procesów technologicznych. Także na Politechnice Warszawskiej uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Pracowała w instytucie naukowo- badawczym, następnie w Departamencie Informatyki Ministerstwa Finansów. Od 1999 roku związana z firmami z obszaru ICT oraz ITS. Uczestnik dyskusji i autor publikacji o inteligentnych systemach transportowych, a także o zamówieniach publicznych w informatyce. Członek Rady Programowej Stowarzyszenia ITS Polska, ekspert ds. inteligentnych systemów transportowych i elektromobilności Związku

Patryk Zakrzewski, Kierownik Zespołu ds. Systemów Transportowych, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Autor projektów: Inteligentny System Starowania Ruchem Regionu Podhalańskiego (Lider ITS 2012), System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego, Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce, Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA). Produkt Owner aplikacji iMKA. Pasjonat nowych technologii i wykorzystania ich w zarządzaniu. Absolwent Wydziału Zarządzania.

Marcin Dżoga, Wiceprezes Zarządu Integrated Solutions

Odpowiada za działalność Integrated Solutions na rzecz sektora publicznego na szczeblu centralnym i lokalnym. Nadzoruje sprzedaż do takich obszarów jak e-zdrowie, edukacja, smart city, innowacja, jednostki samorządu terytorialnego oraz branża kosmiczna.

Zbigniew Swoczyna, Customer Solution Architect, Integrated Solutions

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku IT, które zdobywał m.in. w Sun Microsystems, Oracle i Asseco. Brał udział w wielu projektach z domeny Złożonych Systemów Informatycznych. Obecnie jest Architektem Rozwiązań w Integrated Solutions.

dr hab. inż., prof. Tomasz Kamiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Doktor habilitowany w dziedzinie inżynieria lądowa, geodezja i
transport. Absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie. Pracownik naukowy Instytutu Badawczego Dróg i
Mostów. Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia ITS
Polska. Członek Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu i
Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych. Członek
Założyciel stowarzyszenia EKOMOBILNOŚĆ. Kierownik i uczestnik
kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów
badawczych. Autor ponad 250 publikacji naukowych i
popularyzatorskich. Autor i współautor monografii i podręczników z
dziedziny transportu. Wykładowca akademicki. Pasjonat
modelarstwa lotniczego.

Mgr Barbara Wójtowicz

Wykształcenie wyższe.
Matematyk.
Opracowuję aplikacje w Excelu do wykorzystania w modelowaniu
ruchu, wyznaczaniu prognoz ruchu i innych przydatnych w życiu
codziennym, np. pracach z zakresu rękodzieła.
W przygotowanych aplikacjach posługuję się w szerokim zakresie
tabelami, tabelami przestawnymi oraz obliczeniami tablicowymi.

Alicja Strzemieczna, Sales Director, Central Eastern Europe,
Advantech Europe

Alicja, jako Dyrektor ds. Sprzedaży w sektorze Industrial IoT w Advantech Europe, od 14 lat zajmuje się rozwojem firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Kształtując strategiczne kierunki w sektorach Smart City i Smart Manufacturing oraz posiadając 25-letnie doświadczenie w branży przemysłowej, kieruje się wizją uczynienia Advantech najbardziej rozpoznawalnym i zaufanym dostawcą w sektorze Industrial IoT w Europie.

Michał Łęcki

Pomysłodawca i główny autor raportu Elmark Automatyka „Cyberbezpieczeństwo sektora OT. Wyścig, który nigdy się nie kończy”. Prelegent czołowych konferencji związanych z bezpieczeństwem przemysłowym.Prywatnie miłośnik gier, głównie sandboxowych produkcji AAA.

Mgr Maciej Włodarczyk, Kierownik Ośrodka Bezzałogowych Statków Powietrznych, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Maciej Włodarczyk – Kierownik Ośrodka Bezzałogowych Statków
Powietrznych Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Od ponad 10 lat
zaangażowany jest ze strony Agencji zarówno w część operacyjną jak
również badawczo rozwojową związaną z dronami.

Mgr inż. Tomasz Konior, software engineer, APM PRO sp. z o.o.

Tomasz Konior absolwent Politechniki Śląskiej na kierunkach
Automatyka i Robotyka oraz Elektrotechnika. Związany z firmą
APM PRO sp. z o. o. od 2016 gdzie zajmuje się tworzeniem
oprogramowania. Zaangażowany w działalność naukową oraz
dydaktyczną.

Mgr Dawid Brudny, Wiceprezes Zarządu, APM PRO sp. z o.o.

Mgr Dawid Brudny – Studia ukończył w 2008 r. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, kierunek Finanse, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Aktywnie zaangażowany w działania spółki APM PRO w Bielsku – Białej od 2007 roku. Od 2015 r. Członek Zarządu, a od 2022 r. Wiceprezes Zarządu. Uczestniczył w wielu projektach związanych z realizacją Inteligentnych Systemów Transportowych na drogach szybkiego ruchu. Współpracuje z ośrodkami naukowym w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań telematyki transportu. Brał udział w projektach badawczo–rozwojowymi realizowanych przez spółkę, których rezultatem są prototypy urządzeń wchodzących w
skład ITS. Jest autorem oraz współautorem opracowań naukowych związanych z nowoczesnymi systemami telematyki transportu publikowanymi w specjalistycznych czasopismach m.in.: Archives of
Transport, Paragraf na drodze, Transport Problems, Logistyka.

Mgr Tomasz Goljaszewski, Public Business Team Manager, Hikvision Poland Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Ukończone kierunki automatyka i
metrologia oraz organizacja i zarządzanie. Ponad dwudziestoletnie
doświadczenie w branży monitoringu wizyjnego. Autor wielu
artykułów branżowych. Od 2019 roku Business Development
Manager w obszarze Traffic/ITS w Hikvision Poland. Od 2022 roku
dyrektor rozwoju biznesu w sektorze inwestycji publicznych i
rządowych, w tym inwestycji drogowych i ITS. Obecnie, również w
Hikvision Poland, szef zespołu zajmującego się ogólnie biznesem
publicznym w Polsce.

Dr Adam Piotr Zając, koordynator dostępności architektonicznej w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie.

dr Adam Piotr Zając – doktor nauk społecznych, koordynator dostępności architektonicznej w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie. Z tematem dostępności związany od ponad 10 lat. Specjalizuje się w opiniowaniu dokumentacji projektowej i programowaniem działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej.

Dr Katarzyna Marczuk, CEO, Aleet

Założycielka spółki Aleet, w projekcie pełni rolę CEO oraz głównego naukowca z dziedziny optymalizacji transportu. Doktor Inżynierii Transportu (National University of Singapore, Massachusetts Institute of Technology)–Design and analysis of an autonomous mobility on demand system – 13 lat doświadczenia na stanowiskach w branży transportowej i badawczej (naukowiec, kierownik badawczy, techniczny manager). Współtwórczyni startupu NuTonomy który opracował pierwszą na świecie technologię pojazdu autonomicznego i został przejęty przez Delphi Automotive (później Aptiv) oraz w kolejnej fazie przez Hyundai. Technologia ta stanowi podwaliny rozwoju i koncepcji projektu Aleet, który jest rozszerzeniem technologii pojazdów autonomicznych. W ramach Aleet Katarzyna zajmuje się także rozwojem technologii precyzyjnego nawigowania osób niewidomych w środowisku miejskim.

Ewa Raczyńska-Buława, Starszy Specjalista ds. Dostępności Przewozów i Współpracy Międzynarodowej, „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.

Specjalistka ds. dostępności, strategii i rozwoju transportu regionalnego i miejskiego. W Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej od 10 lat zajmuje się kształtowaniem dostępności usług przewoźnika nagrodzonego licznymi nagrodami, między innymi Lidera Dostępności czy Zero Project. Autorka polityki dostępności, regulacji i standardów, prowadzi szkolenia i audytuje z zakresu dostępności. Jest koordynatorką ds. dostępności. Autorka wielu publikacji z zakresu transportu publicznego i dostępności.

Płk dr hab. inż. Mariusz Michał ZIEJA, prof. ITWL

Jego dorobek naukowy stanowi ogółem ponad 150 publikacji naukowych. 58 publikacji naukowych jest indeksowanych w bazie danych Web of Science (Scopus – 100 publikacji). Liczba cytowań moich publikacji wg bazy Web of Science wynosi 186 (Scopus – 348 cytowań). Indeks Hirscha według bazy Web of Science wynosi 8 (wg. Scopus – h index = 10). Jest współautorem 23 prac w monografiach w języku angielskim i 17 prac w monografiach w języku polskim. Był członkiem komitetu organizacyjnego i aktywnie uczestniczył w organizacji siedmiu Konferencji Bezpieczeństwa i Niezawodności KONBiN oraz Konferencji Naukowej pt. „Automatyzacja Dowodzenia”. Ponadto, brał czynny udział w organizacji konferencji „European Safety and Reliability Conference – ESREL 2014” pełniąc obowiązki: Technical Programme Commitee Member oraz Methodology Area Coordinator. Na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych wygłosił łącznie 73 referaty. Od 2017 roku jestem zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „Journal of KONBiN”.

Marcin Mazur, Dyrektor Zarządzający, ZIR-Systemy Sterowania Ruchem

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, doświadczenie jako inżynier ruchu zdobywał między innymi w Norwegii, Nigerii, Kolumbii, Boliwii, Argentynie i Peru. Od 2016 roku Dyrektor
Zarządzający spółką ZIR-Systemy Sterowania Ruchem, kierownik projektu ITS Gliwice, odpowiedzialny za dostawy sterowników dla ITS Chorzów, Wałbrzych i Katowice, wprowadził na polski rynek
rozwiązania parkingowe firmy Urbiotica. Od 2021 roku wiceprezes spółki ZIR ELDRO, od roku 2023 członek zarządu Eldro Serwis.

Prywatnie kochający mąż i ojciec, pasjonat gór i klasycznej motoryzacji…

Rick Maus, Starszy Manager Produktu Autoscope, Image Sensing Systems, Inc.

Rick Maus jest starszym menedżerem produktu Autoscope w Image Sensing Systems. Ma ponad 30-letnie doświadczenie w technologii, w tym 25 lat pracy z technologiami wideo i danymi, 20 lat pracy z czujnikami i 10 lat w branży ITS. Uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie zarządzania informacją i technologią na Uniwersytecie Concordia i posiada certyfikaty PMP i ACSPO. Rick lubi pracować w branży ITS, ponieważ wierzy, że jego produkty pomagają ludziom spędzać mniej czasu w korkach i bezpiecznie dotrzeć do domu.

Dr inż. Bartosz Dziugiel, Pracownik naukowy, Sieć Badawcza Łukasiewicz

Pracownik naukowy w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, z 16-letnim doświadczeniem w badaniach w obszarze transportu lotniczego. Koordynator europejskiego projektu ASSURED-UAM Acceptance Safety and Sustainability Recommendations for Efficient Deployment of UAM.

ORGANIZATOR

SPONSOR DIAMENTOWY

Sponsor Srebrny

PARTNERZY

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja