Mówcy

Dr inż. Marek Litwin, ITS POLSKA

Prezes Zarządu i współzałożyciel Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe „ITS Polska” oraz Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych, w którym pełni funkcję wiceprezesa.

Paweł Engel, Zastępca Dyrektora, Departament Analiz Transportowych

Od 15 lat związany z finansowaniem rozwoju transportu. W latach 2008 – 2015 w GDDKiA, od 2015 roku w CUPT. Współautor koncepcji Zintegrowanego Modelu Ruchu dla Polski, współtwórca i Przewodniczący Transportowego Obserwatorium Badawczego przy CUPT.

Daniel Leńczowski, Dyrektor sprzedaży w Swarco

Od 15 lat związany z finansowaniem rozwoju transportu. W latach 2008 – 2015 w GDDKiA, od 2015 roku w CUPT. Współautor koncepcji Zintegrowanego Modelu Ruchu dla Polski, współtwórca i Przewodniczący Transportowego Obserwatorium Badawczego przy CUPT.

Krzysztof Łakota, Kierownik, Dział Sterowania Ruchem, Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Elektrotechniki i Informatyki w specjalności automatyka i metrologia. Od 20 lat związany z Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie. Odpowiedzialny za realizację w 2015 r. projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” w zakresie budowy Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym oraz kolejnych rozwijających obecny system. Autor licznych artykułów z zakresu sterowania ruchem oraz bezpieczeństwa ruch drogowego.

Mgr Adrian Mazur, Dyrektor Departamentu Strategii Transportu, Ministerstwo Infrastruktury

W ministerstwie ds. transportu od 2009 r., koordynuje
wdrażanie Dyrektywy ITS oraz sieci TEN-T w Polsce.
Współautor Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu
do 2030 r.

Kierownik projektów AV-PL-ROAD oraz DARTS (ze strony
Uprawnionego).

Koordynator współpracy z siecią transportowych instytutów
badawczych Poltrin.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie strategii i polityk
rozwoju, negocjacji międzynarodowych, zrównoważonej
mobilności i cyfryzacji transportu oraz zarządzania projektami.
Posiada tytuł MBA.

Dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kierownik Katedry Polityk Publicznych. Specjalista w zakresie: analizy polityk publicznych, zarządzania publicznego, organizacyjnego i systemowego uczenia się.   

Mgr inż. Wojciech Miechowicz, Główny Specjalista, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

W latach 2001-2009 pracował jako analityk rynku transportowego w
Polskiej Izbie Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji.
Od 2009 r. w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu,
zajmował się m.in. integracją transportu, obecnie analityk danych.
W 2021 r. rozpoczął studia doktoranckie na Politechnice
Poznańskiej.

Profesor zwyczajny, dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska

Od 2002 roku profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej. Autor ponad 600 artykułów naukowych i ponad 30 patentów. Kierował ponad 30 krajowymi projektami badawczo-rozwojowymi i siedmioma projektami europejskimi. Od ponad 20 lat członek IEEE.

Mgr inż. Andrzej Sroczyński, Doktorant Wdrożeniowy, Politechnika Gdańska

Absolwent SDW PG, współautor 8 artykułów naukowych i 8 patentów. Współlaureat Nagrody Badawczej Siemensa, Godła Promocyjnego Teraz Polska, Nagrody PARP/NCBR „Polski Produkt Przyszłości” i złotego medalu na XVI Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2023.

Dr inż. Ewa Wolniewicz-Warska, właścicielka ITB Consulting

Ewa Wolniewicz-Warska jest absolwentką Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalności automatyzacja procesów technologicznych. Także na Politechnice Warszawskiej uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Pracowała w instytucie naukowo- badawczym, następnie w Departamencie Informatyki Ministerstwa Finansów. Od 1999 roku związana z firmami z obszaru ICT oraz ITS. Uczestnik dyskusji i autor publikacji o inteligentnych systemach transportowych, a także o zamówieniach publicznych w informatyce. Członek Rady Programowej Stowarzyszenia ITS Polska, ekspert ds. inteligentnych systemów transportowych i elektromobilności Związku

Patryk Zakrzewski, Kierownik Zespołu ds. Systemów Transportowych, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Autor projektów: Inteligentny System Starowania Ruchem Regionu Podhalańskiego (Lider ITS 2012), System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego, Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce, Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA). Produkt Owner aplikacji iMKA. Pasjonat nowych technologii i wykorzystania ich w zarządzaniu. Absolwent Wydziału Zarządzania.

Marcin Dżoga, Wiceprezes Zarządu Integrated Solutions

Odpowiada za działalność Integrated Solutions na rzecz sektora publicznego na szczeblu centralnym i lokalnym. Nadzoruje sprzedaż do takich obszarów jak e-zdrowie, edukacja, smart city, innowacja, jednostki samorządu terytorialnego oraz branża kosmiczna.

Zbigniew Swoczyna, Customer Solution Architect, Integrated Solutions

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku IT, które zdobywał m.in. w Sun Microsystems, Oracle i Asseco. Brał udział w wielu projektach z domeny Złożonych Systemów Informatycznych. Obecnie jest Architektem Rozwiązań w Integrated Solutions.

dr hab. inż., prof. Tomasz Kamiński, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Doktor habilitowany w dziedzinie inżynieria lądowa, geodezja i
transport. Absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie. Pracownik naukowy Instytutu Badawczego Dróg i
Mostów. Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia ITS
Polska. Członek Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu i
Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych. Członek
Założyciel stowarzyszenia EKOMOBILNOŚĆ. Kierownik i uczestnik
kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów
badawczych. Autor ponad 250 publikacji naukowych i
popularyzatorskich. Autor i współautor monografii i podręczników z
dziedziny transportu. Wykładowca akademicki. Pasjonat
modelarstwa lotniczego.

Mgr Barbara Wójtowicz

Wykształcenie wyższe.
Matematyk.
Opracowuję aplikacje w Excelu do wykorzystania w modelowaniu
ruchu, wyznaczaniu prognoz ruchu i innych przydatnych w życiu
codziennym, np. pracach z zakresu rękodzieła.
W przygotowanych aplikacjach posługuję się w szerokim zakresie
tabelami, tabelami przestawnymi oraz obliczeniami tablicowymi.

Alicja Strzemieczna, Sales Director, Central Eastern Europe Advantech Europe

Alicja, jako Dyrektor ds. Sprzedaży w sektorze Industrial IoT w Advantech Europe, od 14 lat zajmuje się rozwojem firmy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Kształtując strategiczne kierunki w sektorach Smart City i Smart Manufacturing oraz posiadając 25-letnie doświadczenie w branży przemysłowej, kieruje się wizją uczynienia Advantech najbardziej rozpoznawalnym i zaufanym dostawcą w sektorze Industrial IoT w Europie.

Michał Łęcki

Pomysłodawca i główny autor raportu Elmark Automatyka „Cyberbezpieczeństwo sektora OT. Wyścig, który nigdy się nie kończy”. Prelegent czołowych konferencji związanych z bezpieczeństwem przemysłowym.Prywatnie miłośnik gier, głównie sandboxowych produkcji AAA.

Mgr Maciej Włodarczyk, Kierownik Ośrodka Bezzałogowych Statków Powietrznych, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Maciej Włodarczyk – Kierownik Ośrodka Bezzałogowych Statków
Powietrznych Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Od ponad 10 lat
zaangażowany jest ze strony Agencji zarówno w część operacyjną jak
również badawczo rozwojową związaną z dronami.

Mgr inż. Tomasz Konior, software engineer, APM PRO sp. z o.o.

Tomasz Konior absolwent Politechniki Śląskiej na kierunkach
Automatyka i Robotyka oraz Elektrotechnika. Związany z firmą
APM PRO sp. z o. o. od 2016 gdzie zajmuje się tworzeniem
oprogramowania. Zaangażowany w działalność naukową oraz
dydaktyczną.

Mgr Dawid Brudny, Wiceprezes Zarządu, APM PRO sp. z o.o.

Mgr Dawid Brudny – Studia ukończył w 2008 r. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, kierunek Finanse, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Aktywnie zaangażowany w działania spółki APM PRO w Bielsku – Białej od 2007 roku. Od 2015 r. Członek Zarządu, a od 2022 r. Wiceprezes Zarządu. Uczestniczył w wielu projektach związanych z realizacją Inteligentnych Systemów Transportowych na drogach szybkiego ruchu. Współpracuje z ośrodkami naukowym w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań telematyki transportu. Brał udział w projektach badawczo–rozwojowymi realizowanych przez spółkę, których rezultatem są prototypy urządzeń wchodzących w
skład ITS. Jest autorem oraz współautorem opracowań naukowych związanych z nowoczesnymi systemami telematyki transportu publikowanymi w specjalistycznych czasopismach m.in.: Archives of
Transport, Paragraf na drodze, Transport Problems, Logistyka.

ORGANIZATOR

SPONSOR DIAMENTOWY

SPONSOR ZŁOTY

Sponsor Srebrny

PARTNERZY

PATRONATY MEDIALNE

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 15 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja