Patronage (2012)

Diamond Sponsor

Kapsch

kapsch_130 Kapsch Telematic Services is part of the Austrian Kapsch AG group. The Company specializes in the development of Intelligent Transport Systems, Electronic Toll Collection and solutions for urban traffic control systems. KTS started its operations in Poland in 2010 winning the public tender for construction and operation of the ETC System. viaTOLL has been launched in July, just 8 months after the contract signing. It was possible due to the experience gained in 41 countries, incl. the Czech Republic and Austria.

www: kapsch.net

PTV AG

ptv_min

www: ptvag.com

Gold Sponsor

Neurosoft

neurosoft

Neurosoft Ltd has started its operation connected with ITS in 2006. It formulated and implemented a speed contol system for a ring road of city Syców as well as a system for automatic identification and monitoring of vehicles near Warsaw. Within already operating structure it is possible to measure the average speed on a certain sector of a road. Neurosoft is also the author of a system controlling crossing red traffic lights.

www: neurosoft.pl

UTI

uti-grupa-polska-pozitiv

www: uti.eu.com

Silver Sponsor

Alcatel-Lucent

alcatel_2011

Alcatel-Lucent provides solutions that enable service providers, enterprises and governments worldwide to deliver voice, data and video communication services to end-users. The leader in fixed, mobile and converged broadband networking, IP technologies, applications and services, Alcatel-Lucent offers comprehensive solutions for operators of urban roads and highways to optimize the traffic management. Moreover, the company offers consulting services, handling the design, construction and operation of the network, performed also in outsourcing.

With operations in more than 130 countries and the most experienced global services organization in the industry, Alcatel-Lucent is a local partner with a global reach. The company leverages the unrivalled technical and scientific expertise of Bell Labs, one of the largest innovation powerhouses in the communications industry.

www: alcatel-lucent.com/pl

 

APM Konior Piwowarczyk Konior Sp. z o.o.   

APM_logo_130The APM Konior Piwowarczyk Konior Sp. z o.o. is an expert in the scope of traffic management systems integration and road safety equipment. Comprehensive projects realized through the company include audit, concept preparation, implementation of the offered solutions, and after-completion technical support.
APM adapts it's own IT solutions to clients individual needs.
APM supplies the road market with devices and system solutions in road signs and traffic safety range.

www: apm.pl

Esri Polska

Esri_Polska_Emblem_sRGB

Esri Polska Ltd. was established in 1995 and is the sole authorised representative of ESRI Inc., Redlands, California, and ESRI products distributor, within the country of Poland.

Esri Polska Ltd. employs above 70 experts from various fields and sectors (GIS, geography, geodesy, IT, environmental protection, forestry and others).

The company provides support and technical services for Esri software users. It offers the full range of professional services including needs assessments, consulting services, system design and engineering, application design and development, implementation, and user training.

www: esripolska.com.pl

Siemens

sie_logo_petrol_rgb

www: siemens.pl

Sprint

sprint_130

Sprint Company is a provider of modern IT, telecommunication and Intelligent Transportation Systems (ITS). In its wide assortment of products and services it also has an offer covering traffic management systems for cities, motorways and tunnels, public transport management systems, real time passenger information, speed and red light enforcement, weigh in motion and parking systems. At the moment Sprint is implementing real time passenger information system in Rybnik and designing TRISTAR urban traffic control system for Gdańsk, Gdynia and Sopot. Sprint is a number one company in Poland providing CCTV systems for the biggest towns, including Warsaw and many others. Sprint has completed data transmission systems for the traffic management systems in Łódź and Warsaw. The Company is an author of many innovative projects including, but not limited to VIZAN events visualisation system (making it possible to build systems for visualization, organizing, ordering the exchange of information which is significant for safety, environmental protection or management).

Offer:
Traffic management systems for cities, motorways and tunnels;
Public transportation management systems, real time passenger information and priorities for public transportation;
Traffic monitoring systems on the roads and weight in motion;
Speed and red light enforcement systems;
Car park information systems.

www: sprint.pl

Telsat

Logo-TELSAT_RGB

 

 

www: 555.pl

Trapeze

trapeze_logo_cmyk_130Trapeze is a global supplier of innovative public transport solutions. Internationally present, Trapeze develops, produces and integrates scheduling and planning systems, high-quality automatic vehicle location & control systems, state-of-the-art on-board computers and passenger information systems in close cooperation with its customers. Hundreds of governmental and commercial organizations worldwide (like London-GB, Zurich-CH, Krakow-PL, Johannesburg-SA, Stuttgart-DE) apply the products of Trapeze to realise efficiencies, enhance the quality and scope of their services, and safely transport more people with less cost.

www: trapezegroup.com

Trax elektronik

TRAX_130

 

 

www: traxelektronik.pl

Leader ITS Competition Sponsor – Awadrs Founder

HP

hpHP creates new possibilities for technology to have a meaningful impact on people, businesses, governments and society. The world’s largest technology company, HP brings together a portfolio that spans printing, personal computing, software, services and IT infrastructure at the convergence of the cloud and connectivity, creating seamless, secure, context-aware experiences for a connected Word

www: hp.com

Partner – Conference Bags Donor

Deloitte

dell

Deloitte Poland is one of the leading advisory companies providing world-class professional services in audit, tax advisory, legal, strategic and technology consulting, as well as enterprise risk management and financial advisory.

Our head office is located in Warsaw, with a network of local offices in the eight major Polish cities. Thus, we are able to better and faster serve clients from the southern, northern and western Poland, at the same time obtaining in-depth knowledge regarding their local business environment. Deloitte Poland employs over 1200 experienced and talented people.

For more than twenty years we have developed the firm, increasing the number of our employees and client base, among others through mergers with local audit and bookkeeping businesses. This strategy has enabled us to provide our clients with top quality services, combining global knowledge and resources of more than 182 000 people working in 140 countries with valuable experience of local market professionals.

Our clients include large domestic enterprises, financial sector and public institutions as well as large internationals operating in Poland.

www: deloitte.com/pl

 

Partner Merytoryczny

PSTT

pstt_pl_min

www: pstt.eu

Patronat

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

logomtbigmodartura

www: transport.gov.pl

Patronat Przewodniczącego Sejmowej Komisji ds. Infrastruktury

 

 

 

 

patronat_komisja_inf_duzy

www: sejm.gov.pl

GDDKiA

gddkia_nowe

www: gddkia.gov.pl

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

aktualne_logo_prezydenta_wawy_130

www: um.warszawa.pl

ERTICO

ertico_pl_min

www: ertico.com

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

gitd_logo

www: gitd.gov.pl

UMP – Fundacja Unia Metropolii Polskich

ump

www: metropolie.pl

Patronat Konwentu Dyrektorów Zarządu Dróg Wojewódzkich

patronat_zdw_duzy

www: zdw.krakow.pl

Polska Akademia Nauk

pan_min

www: pan.pl

Związek Powiatów Polskich

zpp_minZwiązek Powiatów Polskich jest stowarzyszeniem powiatów broniącym ich wspólnych interesów, poprzez:

 

 

  • reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
  • inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,
  • propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej,
  • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych,
  • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz wymianę naukową i kulturalną,
  • prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego,
  • prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Związku i jego członków.

www: zpp.pl

Związek Miast Polskich

LOGOZMPZwiązek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy dużych i małych miast, wspiera samorządność lokalną i decentralizację, dąży do lepszego rozwoju miast polskich. Zadania te realizuje poprzez lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą.
Związek Miast Polskich istnieje od 1917 roku. Po II wojnie światowej działalność ZMP została uniemożliwiona. Zaraz po pierwszych po wojnie wolnych wyborach lokalnych pojawiła się inicjatywa odtworzenia Związku. W styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu – statutowej siedzibie Związku – jego Kongres Restytucyjny. Obecnie do Związku należą 294 miasta. Mieszka w nich około 73% miejskiej ludności kraju.
Przygotowane przez organy ZMP stanowiska i projekty zmian ustaw dotyczących samorządu są przedstawiane Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jej zespołom, komisjom Sejmu i Senatu oraz ministerstwom. Związek wspiera miasta, które występują do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla nich rozwiązań prawnych.
ZMP zapewnia wsparcie eksperckie dla miast. Zamawia ekspertyzy prawne, prowadzi badania ankietowe i monitoruje usługi publiczne za pośrednictwem Systemu Analiz Samorządowych (SAS).
Związek reprezentuje interesy miast członkowskich w organizacjach europejskich skupiających samorządy, takich jak Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR), Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych CLRAE czy Komitet Regionów.
Wymiana doświadczeń obejmuje prezentowanie i popularyzację dobrych praktyk z miast oraz przygotowanie konferencji tematycznych, seminariów i warsztatów. Promocji ciekawych rozwiązań służą liczne projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych. Obecnie jest wdrażany m.in. projekt „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy” oraz projekt „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego” finansowany ze środków PO Kapitał Ludzki, którego celem jest kompleksowe wzmocnienie zdolności instytucjonalnej JST w Polsce do „dobrego rządzenia”, podnoszenie jakości, efektywności oraz dostępności usług publicznych, a także monitorowanie strategii rozwoju.

www: zmp.poznan.pl

 
Patronat Medialny

Dziennik Gazeta Prawna

DGP-1_logo_nowe

www: gazetaprawna.pl

ArcanaGis

ARCANA__100Magazyn dla Użytkowników Oprogramowania Esri „Arcana GIS” jest kwartalnikiem wydawanym przez Esri Polska. Jego pierwszy numer ukazał się we wrześniu 2011 roku. Nakład pisma w ilości 3000 egzemplarzy (stan na I kwartał 2012 roku) w połowie rozprowadzany jest do prenumeratorów. Pozostałe egzemplarze dystrybuowane są w ramach targów, konferencji i innych wydarzeń. Ponadto archiwalne numery „Arcana GIS” dostępne są na stronie internetowej www.esri.pl.

Treści, jakie za pośrednictwem naszego magazynu przekazujemy użytkownikom oprogramowania Esri, obejmują:
– bieżące informacje dotyczące technologii GIS firmy Esri,
– artykuły poświęcone wdrożeniom oprogramowania firmy Esri w różnych sektorach gospodarki,
– porady praktyczne w formie tutoriali,
– wiadomości o szkoleniach, publikacjach książkowych i inne informacje dotyczące systemów informacji geograficznej oraz Esri.

www: esripolska.com.pl/ArcanaGis

Przegląd ITS

przeglad_min

Wydawany przez Stowarzyszenie ITS POLSKA portal, w całości poświęconym zagadnieniom Inteligentnych Systemów Transportowych. W ubiegłej dekadzie Przegląd był dostępny w wersji drukowanej – pilotażowy numer ukazał się w listopadzie 2007, zaś od 2008 do 2010 r. miesięcznik ukazywał się regularnie. Od 2011 r. Przegląd ITS jest dostępny w Internecie, na jesieni została zmieniona jego szata graficzna.

Celem „Przeglądu ITS” jest popularyzacja zastosowań zaawansowanych technologii inteligentnych systemów transportowych. Staramy się przedstawiać na jego łamach wszystko, co najważniejsze na krajowym rynku ITS. „Przegląd ITS” pragnie przekonać decydentów i opinię publiczną do inwestycji w rozwiązania z tej dziedziny. Choć są to najczęściej materiały związane z inżynierią, to nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia przedstawiamy w sposób jasny i przystępny, tak aby wzbudzić zainteresowanie Czytelników i zachęcić ich do lektury.

www: przeglad-its.pl

Drogi

winieta drogi 10 2011

www: media-prof.pl

DobraLogistyka.pl

DobraLogistyka_130DobraLogistyka.pl jest polskim wortalem sektora TSL, specjalizującym się dostarczaniu informacji wspomagających sektor Transportowo-Spedycyjno-Logistyczny w Polsce. Serwis jest źródłem informacji o wydarzeniach, nowościach i zmianach na rynku TSL oraz udostępnia szereg narzędzi do promowania firm, instytucji, produktów i usług bezpośrednio i pośrednio związanych z branżą TSL.

DobraLogistyka.pl jako niezależny wortal branżowy, zachowuje pełną neutralność wobec firm i instytucji sektora TSL. Serwis istnieje od 2010 roku i systematycznie wzmacnia swoją pozycję, w związku z tym jest to bardzo dobre miejsce do zamieszczenia reklamy i precyzyjnego dotarcia ze swoim przekazem do firm i osób bezpośrednio i pośrednio związanych z branżą TSL.

Zapraszamy do współpracy biura prasowe, instytucje państwowe, instytucje naukowe, firmy i wszystkich związanych z sektorem TSL by z Państwa pomocą zapewnić naszym użytkownikom dobry dostęp do rzetelnych informacji.

www: dobralogistyka.pl

EI

logoEI

www: euroinfrastructure.eu

e-myto

emyto

www: e-myto.pl

etransport.pl

etransport_minetransport.pl to źródło wiedzy branży TSL i sposób na spędzenie czasu w miłym towarzystwie. Znajdziesz tu informacje prasowe, bieżące zakazy ruchu na drogach Europy, mapę dobrych parkingów na których warto odpocząć, forum dyskusyjne – najobszerniejsza kopalnia wiedzy o branży, a także największą bazę ofert pracy dla kierowców, spedytorów i przewoźników, a nawet ciekawe przepisy na potrawy które da radę przygotować na parkingu – kuchniakierowcy.pl. Poprzez konto w etransport.pl poznasz ciekawych ludzi, wymienisz fotografie i porozmawiasz na czacie, podzielisz się filmami, czy zabawnymi fotkami w dziale humoru.

www: etransport.pl

Inżynieria Ruchu Drogowego

IR_winieta_150

Inżynieria ruchu drogowego jest obecnie jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin wiedzy, a dzięki jej znajomości i umiejętnemu stosowaniu możliwe są efektywne wykorzystanie istniejącej sieci drogowej, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W wyniku badań prowadzonych w Polsce, jak i za granicą, z każdym rokiem odnotowuje się nowe obszary aktualizacji i zmian w obrębie inżynierii ruchu. Nowa wiedza rozproszona jest w wielu publikacjach o rożnym charakterze – począwszy od rozporządzeń ministerialnych, poprzez wytyczne resortowe, do materiałów konferencyjnych. Nowe wiadomości wynikające z badań naukowych, aby mogły być racjonalnie wdrażane, wymagają właściwej interpretacji. „Inżynieria Ruchu Drogowego” stawia sobie więc za cel porządkowanie i systematyzowanie wiedzy rozproszonej do tej pory fragmentarycznie w wielu publikacjach.

www: inzynieriaruchu.elamed.pl

Magazyn Autostrady

autostrady_logo-150

Miesięcznik jest poświęcony projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg i autostrad oraz zarządzaniu nimi, a także technologiom, materiałom i urządzeniom stosowanym w nowoczesnym drogownictwie. Piszemy o inwestycjach drogowych, ich aspektach gospodarczych, prawnych, administracyjnych i ekonomicznych. Zamieszczamy informacje i nowości z kraju i ze świata oraz bogato ilustrowane relacje z targów, konferencji i placów budowy. Poruszamy tematy związane z inżynierią i bezpieczeństwem ruchu, oznakowaniem i oświetleniem dróg oraz ochroną środowiska. Jest to doskonała platforma mediowa dla firm, które dostarczają materiały, komponenty i technologie dla branży drogowo-mostowej. W ciągu ostatnich lat nawiązaliśmy współprace z ponad 500 firmami i wieloma wiodącymi w kraju uczelniami technicznymi, a także znaczącymi instytucjami w sektorze budowy i utrzymania dróg.

www: autostrady.elamed.pl

Polskie Drogi

PD nowe logo_2012

„Polskie Drogi” to branżowy miesięcznik drogowy adresowany m.in. do zarządców dróg, projektantów i wykonawców infrastruktury drogowej, a także innych osób związanych z drogownictwem. Na jego łamach publikowane są informacje o nowych przepisach, planach inwestycyjnych, technologiach robót drogowych i mostowych, bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz o bieżących problemach, z którymi borykają się drogowcy. Na łamach „Polskich Dróg” zamieszczamy również informacje o ciekawych projektach dotyczących infrastruktury drogowej oraz zarządzania drogami, komentarze ekspertów oraz relacje z wydarzeń i spotkań przedstawicieli branży.

www: polskiedrogi.com.pl

Polski Rynek Transportu Lotniczego

prtlprtl.pl to pierwszy w Polsce portal prezentujący szeroki zakres tematyczny związany z polskim rynkiem transportu lotniczego, który wyznacza nowe trendy na rynku mediów internetowych.

prtl.pl opisuje bieżące i planowane wydarzenia związane z transportem powietrznym, obserwuje światowe trendy analizując ich wpływ na polski rynek lotniczy, prezentuje szereg interesujących, unikalnych raportów, wywiadów, artykułów oraz barometrów rynku lotniczego, współpracuje jako partner medialny z organizatorami międzynarodowych branżowych kongresów, konferencji, seminariów i targów oraz NOWOŚĆ! jest wydawcą poradnika „Prawa pasażerów lotniczych – kompendium” autorstwa dr Małgorzaty Polkowskiej.

prtl.pl to podstawowe i kompleksowe źródło informacji dla profesjonalistów z branży lotniczej w tym reprezentantów portów lotniczych, linii lotniczych, samorządowców, usługodawców oraz sektora turystyki i hotelarstwa.

prtl.pl współpracuje merytorycznie z liderami rynku lotniczego m.in.: Amadeus, AEA – the Association of European Airlines (jedyny partner branżowego portalu w Polsce), kancelaria prawna Clifford & Chance, Ernst & Young, Rada Przewoźników Linii Lotniczych BARIP oraz Instytut Turystyki.

www: prtl.pl

Portal drogowy edroga.pl

edroga

edroga.pl jest portalem przeznaczonym dla drogowców. Przekazujemy najważniejsze informacje drogowe, relacjonujemy wydarzenia branżowe, publikujemy artykuły naukowe i popularno-naukowe.

Na naszych stronach znajdują się najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych dziedzin drogownictwa: od projektowania i wykonawstwa dróg oraz obiektów mostowych, poprzez zagadnienia inżynierii ruchu i brd, po przepisy prawne, rozporządzenia i wytyczne, a zwłaszcza komentarze do nich.

Nasza podstawowa zasada brzmi: Zamiast krytyki – dobre praktyki!

Opisujemy, relacjonujemy, przekazujemy: newsy, artykuły, relacje, felietony, wywiady, filmy, fotografie, komentarze.

www: edroga.pl

 

Rynek Kolejowy

rk_max

Rynek Kolejowy – to największy miesięcznik poświęcony tematyce kolejowej w Polsce wydawany od roku 2002. Ma dobrze ugruntowaną pozycję w sektorze kolejowym. Ogromną popularnością cieszy się również portal:

www: rynek-kolejowy.pl

Transport Miejski i Regionalny

transport"Transport Miejski i Regionalny" – miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

Transport Miejski i Regionalny jest miesięcznikiem kompleksowo poruszającym problemy transportowe w miastach różnej wielkości. Przedstawia i upowszechnia najnowsze poglądy specjalistów i rozwiązania techniczno-organizacyjne krajowe i zagraniczne. Zagadnienia omawiane w miesięczniku obejmują wszystkie dziedziny transportu miejskiego, są to m. in.:
– zarządzanie transportem w miastach i regionach
– organizacja i zarządzanie ruchem drogowym
– zarządzanie transportem zbiorowym
– zmiany w przepisach prawnych
– rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

Szczególne miejsce w naszych publikacjach zajmuje tematyka dotycząca najsłabszych uczestników ruchu drogowego, a więc pieszych, w tym osób niepełnosprawnych oraz rowerzystów, a także ochrona środowiska przed ujemnym

www: czasopisma.sitk.org.pl

viaBOX

viaBox_130Wortal branżowy viaBOX.pl jest polskim serwisem informacyjnym, poświęconym opłatom drogowym, elektronicznym systemom poboru opłat drogowych, oraz zagadnieniami związanymi z transportem, spedycją, logistyką i telematyką transportu.

Serwis oferuje użytkownikom mnóstwo przydatnej wiedzy opisującej specjalistyczne zagadnienia, oraz dostęp do bieżących aktualności, informacji i wydarzeń związanych z opłatami drogowymi i sektorem TSL w Polsce i na Świecie.

Serwis viaBOX.pl istnieje od początku 2011 roku i zachowuje pełną neutralność wobec firm i instytucji. Jest to świetne miejsce do tego aby promować produkty i usługi związane z opłatami drogowymi, telematyką transportu oraz sektorem TSL.

www: viaBOX.pl

 

Partner Organizacyjny

OpenSky

opensky_min

Firma OpenSky Systems and Services Sp. z o.o. jest firmą konsultingową oferującą usługi w zakresie:

    planowania i projektowania systemów transportu:
    – drogowego
    – kolejowego
    – lotniczego
    – intermodalnego
    – komunikacji publicznej
    planowania, projektowania i integracji systemów ITS
    studiów lokalizacyjnych i studiów wykonalności
    budownictwa i inwestycji
    ochrony środowiska
    wydawnictw, szkoleń i konferencji
    systemów informatycznych
    menadżerskiej obsługi projektów
    kompleksowego przygotowania dokumentów aplikacyjnych dotyczących pozyskania funduszy z Unii Europejskiej

Firma skupia wykwalifikowanych doradców wywodzących się z przemysłu i środowisk akademickich, od szeregu lat działających na rynkach krajowych i zagranicznych, którzy postanowili stworzyć profesjonalny zespół doradczy będący w stanie zaoferować kompleksową obsługę swoim klientom. Dotychczas współpracowaliśmy z jednostkami rządowymi i samorządowymi, inwestorami prywatnymi oraz jako podwykonawcy dla większych firm projektowo-konsultingowych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług oferując jakość i profesjonalizm.

www: openskyservices.com

Partner

IKKU

ikku

www: ikku.pl

 

 

ORGANIZATOR

DIAMOND SPONSOR

GOLDEN SPONSOR

Silver Sponsor

PARTNERS

MEDIA PATRONAGE

DO YOU WANT TO PARTICIPATE
IN THE 16TH EDITION OF THE POLISH ITS CONGRESS?

REGISTER