Patronaty (2010) en

Platinum Sponsor

Egis

egis_min

www: egis-poland.com

 

Diamond sponsor

IBM

ibm

www: ibm.com

Kapsch

kapsch_130

www: kapsch.net

Gold sponsor

ITS

its_min

 

 

www: its.waw.pl

PTV Planung Transport Verkehr AG

ptv_min

PTV AG provides software technology and consulting services for travel, traffic and transportation planning. Over 1,500 organisations use the world's leading software solution PTV Vision with its VISUM module for traffic planning and VISSIM for traffic simulation. In the field of Intelligent Transportation Systems we provide innovative software solutions and map technologies for telematics and traffic management applications. PTV offers comprehensive consulting services for planning, analysing, optimising and controlling private and public transport. Areas of unique competence are the development of concepts for traffic networks and operations as well as the economic evaluation of traffic systems. PTV. The transportation experts.

www: ptvag.com

Satellic

sat_min

www: satellic.com

Alcatel-Lucent

alcatel_2011

 

 

www: alcatel-lucent.com/pl

Silver sponsor

Neurosoft

neurosoft

 

 

 

www: neurosoft.pl

Siemens

sie_logo_petrol_rgb

www: siemens.pl

Stalexport Autostrady S.A.

stalexport

 

 

 

www: stalexport-autostrady.pl

Telsat Electronic Systems

Logo-TELSAT_RGB

www: www.555.pl

 

Xerox Document Management

xerox

www: www.xerox.com

Sponsor Konkursu Lider ITS – Fundator Nagrody

HP

hp

www: hp.com

Program Partner

PSTT

pstt_pl_min

www: www.pstt.eu

Deloitte Advisory Sp. z o.o.

dell

www: deloitte.com/pl

Session' Sponsor

Ministero dello Sviluppo Economico

mse

www: sviluppoeconomico.gov.it

 

ICE – Istituto nazionale per il Commercio Estero

italia

www: www.ice.gov.it

Sito della Regione Liguria

regione

www: regione.liguria.it

Liguria International

liguria

www: liguriainternational.it

Odisseus

odisseus

www: odisseus.org

Softeco Sismat S.p.A.

softeco

www: softeco.it

Elsag Datamat

elsag

www: elsagdatamat.com

Międzyuniwersytecki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ds. Transportu

uniwersita

www: unige.it

Cooperation

OpenSky

opensky_min

www: openskyservices.com

Partner

IKKU

ikku

 

 

www: ikku.pl

Endorsement

MINISTRY OF INFRASTRUCTURE

min_inf_min

www: www.mt.gov.pl

 

PATRONAT PRZEWODNICZĄCEGO SEJMOWEJ KOMISJI INFRASTRUKTURY

www: sejm.gov.pl

GDDKiA

gddkia_nowe

www: gddkia.gov.pl

The Mayor of Warsaw

aktualne_logo_prezydenta_wawy_130

www: um.warszawa.pl

ERTICO

ertico_pl_min

www: ertico.com

Polish Border Guard

SG_min

www: www.strazgraniczna.pl

Komenda Główna Policji

policja_min

www: policja.pl

Związek Powiatów Polskich

zpp_minZwiązek Powiatów Polskich jest stowarzyszeniem powiatów broniącym ich wspólnych interesów, poprzez:

 

 

  • reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
  • inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,
  • propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej,
  • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych,
  • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz wymianę naukową i kulturalną,
  • prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego,
  • prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Związku i jego członków.

www: zpp.pl

Unia Metropolii Polskich

umpMisją Unii Metropolii Polskich jest włączenie metropolii Rzeczypospolitej w sieć metropolii UE. Statutowymi celami: wspieranie rozwoju samorządności terytorialnej i gospodarczej, promocja inicjatyw i działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur regionalnych i lokalnych, w szczególności powstających na obszarach metropolitalnych, wspólne rozwiązywanie specyficznych problemów wielkich miast, współpraca z organami państwa oraz organizacjami ogólnopolskimi i zagranicznymi oraz międzynarodowymi dla zwiększenia roli metropolii w państwie i integracji europejskiej. Unia Metropolii Polskich organizuje seminaria, konwersatoria i konsylia z udziałem polityków i ekspertów, prowadzi analizy i wydaje publikacje. Dialog z rządem RP prowadzi w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ponadto opiniuje projekty ustaw dla Sejmu i Senatu, a przedstawiciele UMP uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych.

www: www.metropolie.pl

Polska Akademia Nauk

pan_min

www: pan.pl

Media patronage

ITS Review

przeglad_min

“ITS Review”, published by OpenSky Systems and Services Sp. z o.o., is the only magazine in Poland wholly devoted to Intelligent Transportation Systems. A pilot issue was introduced in November 2007, and from January 2008 the magazine is published monthly. In the April issue we have started publishing summaries of each article in English and a bilingual table of contents.

The goal of “ITS Review” is a promotion of advanced ITS technology applications. Not questioning an urgent need of building a network of highways or improving the public transit infrastructure in Poland, we want to convince the decision makers and the public opinion to investments in the ITS systems, that are a couple of times more effective than traditional, “heavy infrastructure” investments.

We are presenting even most sophisticated subjects in a clear and readable manner, to stir the interest of our readers and encourage them to reading the articles.

www: przeglad-its.pl

Truck Focus

truck

 

 

www: www.truckfocus.pl

Transport Miejski i Regionalny

transport

 

 

www: czasopisma.sitk.org.pl

e-myto

emyto

www: e-myto.pl

Forum transportu

forum

www: www.forumtransportu.pl

etransport.pl

etransport_min

www: etransport.pl

Portal drogowy edroga.pl

edroga

www: edroga.pl

Infrastruktura transportu

infra

www: www.infrastruktura.elamed.pl

Magazyn Autostrady

autostrady_logo-150

www: autostrady.elamed.pl

transinfo.pl

transinfo_min

www: transinfo.pl

Gazeta Samorządu i Administracji

gazetas

www: www.gsia.infor.pl

Organiser

ITS Polska

its_polska_min

 

 

www: www.itspolska.pl

 

 

ORGANIZATOR

DIAMOND SPONSOR

Silver Sponsor

PARTNERS

DO YOU WANT TO PARTICIPATE
IN THE 16TH EDITION OF THE POLISH ITS CONGRESS?

REGISTER