Program

W trakcie tegorocznego kongresu przedstawione zostaną prelekcje i prezentacje między innymi na następujące tematy:

 1. C-ITS – „Współpracujące, europejskie inteligentne systemy transportowe” – pojazdy współpracujące, połączone i autonomiczne.

  1. Prace wykonane w latach 2014-2017
  2. Plany rozwojowe
 2. Rola ITS we wdrażaniu idei zrównoważonej mobilności, w tym MaaS (Mobilność jako usługa)

 3. Systemy zarządzania ruchem drogowym, w tym integracja zarządzania drogami krajowymi i samorządowymi.

 4. Transport publiczny:

  1. Zarządzanie dyspozytorskie transportem publicznym
  2. Systemy informacji dla podróżnych
  3. Integracja systemów miejskich i krajowych
 1. Systemy współkorzystania z pojazdów (carsharing, ridesharing)

 2. Telematyka kolejowa

 3. Bezpieczeństwo transportu w tym przejścia graniczne.

 4. Automatyczne systemy pobierania opłat

 5. Prawo i finanse:

  1. Prawo zamówień publicznych w obszarze ITS
  2. Nowe źródła finansowania wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ITS
  3. Partnerstwo Publiczno Prywatne
  4. Normy i standardy w dziedzinie ITS

Szczegółowe informacje dla zgłaszających wystąpienia – ZOBACZPatronat medialny