Rejestracja

KARTA ZGŁOSZENIA W WORD (POBIERZ)

OFERTA SPONSORINGU

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   

  Suma netto: 0.00PLN
  Suma brutto: 0.00PLN

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  Zakres uczestnictwa i opłaty

  1Uczestnictwo reprezentantów administracji publicznej
  (bezpłatny udział dla 2 osób)
  Bezpłatnie

  2Uczestnictwo osoby niezrzeszonej w ITS POLSKA2400 PLN + 23% VAT

  3Uczestnictwo członków ITS POLSKA1200 PLN + 23% VAT

  4 Uczestnictwo przedstawicieli instytutów badawczych i uczelni600 PLN + 23% VAT

  5Uczestnictwo studentów (po wcześniej ustalonych warunkach)bezpłatnie

  Oferta sponsoringu, partnerstwa i promocji

  6Wystąpienie zgłoszone przez firmę do programuW cenę wliczony jest udział 1 osoby mówiącej oraz wystąpienie (20 min) po wcześniejszym zgłoszeniu abstraktu wystąpienia do Rady Programowej. Temat merytorycznie dostosowany do programu nie zawierający autoprezentacji.9000 PLN + 23% VAT

  7Powierzchnia pod stolik / stand firmyW cenę wliczone jest: powierzchnia ok. 2 m2, stolik + 2 krzesła, podłączenie do prądu, możliwość ustawienia roll-up6000 PLN + 23% VAT

  8Insertowanie / dystrybucja materiałów promocyjnych firmyFirma dostarcza min. 150 egzemplarzy insertów wraz z własnym stojakiem na materiały reklamowe 2000 PLN + 23% VAT

  Brak0 PLN

  Suma netto: 0.00PLN
  Suma brutto: 0.00PLN


  Wraz z niniejszym zgłoszeniem wysyłamy należną kwotę na konto organizatora: Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA, aleja Jana Pawła II 27, 00- 867 Warszawa, konto nr: 76 1090 1043 0000 0001 0777 1527. Warunek udziału w kongresie - wpłata dokonana do dnia 30.09.2024 r. na podstawie faktury przesłanej przez organizatora. Faktura jest jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia uczestnika. Warunki rezygnacji z udziału w Polskim Kongresie ITS 2024: rezygnacja z udziału w kongresie musi nastąpić pisemnie na e-mail: biuro@pkits.pl, rezygnacja bezkosztowa - do dnia 30.09.2024, rezygnacja po tym terminie - 100% wartości zamówienia. Brak wpłaty, nieobecność na kongresie oraz brak pisemnej rezygnacji z udziału będzie skutkowało obciążeniem uczestnika 100% kosztami udziału. Oświadczam/y, że firma jest/nie jest płatnikiem podatku VAT. Upoważniamy organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do przesłania jej drogą elektroniczną:  0 2400 1200 600 0 9000 6000 2000

  CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
  W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

  Rejestracja