Kontakt

W przypadku pytań odnośnie POLSKIEGO KONGRESU ITS prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem ITS POLSKA.

e-mail: biuro@pkits.pl

Informacje o Stowarzyszeniu Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA dostępne na

www.itspolska.pl

ORGANIZATOR

PARTNERZY

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja