Program / Tematyka sesji

Rada Programowa PKITS zaproponowała następujące tematy, które zostaną poruszone podczas tegorocznej edycji:

 • technologie ITS w transporcie publicznym,
 • systemy sterowania ruchem w miastach,
 • systemy sterowania ruchem na drogach zamiejskich,
 • miejskie systemy parkowania, systemy autonomiczne i kooperatywne,
 • strefy „czystego” transportu w miastach,
 • wykorzystanie dużych zbiorów danych w transporcie,
 • wyzwanie transgraniczne – transport i logistyka.

Podczas paneli dyskusyjnych zostaną omówione zagadnienia:

 • rozwoju systemów ITS w Polsce w świetle dostępnych narzędzi finansowych,
 • panelu klienta,
 • Vertiport elementem infrastruktury transportu multimodalnego Smart City,
 • lotnictwo.

Sformułowanie w/w zakresu nie wyklucza wystąpień dot. tematów nie objętych tą listą. Ostateczny program Kongresu zostanie dostosowany do tematyki zgłoszonych wystąpień.

ORGANIZATOR

SPONSOR DIAMENTOWY

Sponsor Srebrny

PARTNERZY

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 15 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja