Program / Tematyka sesji

Rada Programowa POLSKIEGO KONGRESU ITS, który odbędzie się dniach 7-8 października 2024 r. w Hotelu Mercure Warszawa Centrum w Warszawie, podała draft programu, w którym zaplanowano:

Siedem DYSKUSJI PANELOWYCH:

  1. Doświadczenia z implementacji rozwiązań mobilności powietrznej w obszarze aglomeracji i regionie
  2. Sztuczna Inteligencja w transporcie
  3. Kodeks Dobrych Praktyk Wdrażania ITS
  4. Ochrona dróg i systemy ważenia pojazdów w ruchu
  5. Mobility as a Service
  6. Finansowanie ITS
  7. Strefy czystego transportu i rozwiązania alternatywne

Trzy SESJE:

  1. Projekty SmartCity Lab
  2. Systemy ITS w transporcie publicznym
  3. Systemy zarządzania Ruchem

SESJA POSTEROWA SmartCity Lab: dla studentów i ich opiekunów naukowych zaangażowanych w SCL

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami „Dla Autorów” oraz „Sponsoringiem”.

ORGANIZATOR

SPONSOR DIAMENTOWY

Sponsor Srebrny

PARTNERZY

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja