Dla autorów

Do pobrania:

Szanowni autorzy,

W celu usystematyzowania warunków zgłaszania swoich tematów wystąpień podczas XVI POLSKIEGO KONGRESU ITS 2024, który odbędzie się w dniach 7-8 października 2024 r. w Warszawie zapraszamy do zapoznania się z poniższymi zasadami zgłaszania prezentacji.

Zachęcamy do przesyłania swoich tematów przez przedstawicieli uczelni, których udział z wystąpieniem jest bezpłatny. W przypadku kilku współautorów bezpłatny udział dotyczy  jednej osoby referującej. Firmy nie będące sponsorami POLSKIEGO KONGRESU ITS w 2024 r.  zobowiązane są do uiszczenia opłaty za wystąpienie zgłoszone do programu. Szczegóły zgłoszenia tematu prezentacji zawarte są w ofercie współpracy sponsorskiej.

KALENDARZ DLA AUTORA

Termin nadesłania tematów wystąpienia: 24 kwietnia 2024 
Termin nadesłania bio wraz ze zdjęciem/logo:1 września 2024 
Termin nadesłania prezentacji:6 października 2024 

Wszelkie informacje odnośnie POLSKIEGO KONGRESU ITS możecie Państwo znaleźć na stronie www.pkits.pl.

TEMATYKA SESJI

Rada Programowa PKITS zaproponowała następujące tematy, które zostaną poruszone podczas tegorocznej edycji: 

  1. Systemy ochrony dróg i systemy ważenia pojazdów w ruchu
  2. Mobility as Service
  3. Transport multimodalny Smart City
  4. Sztuczna Inteligencja w Transporcie
  5. Finansowanie ITS
  6. Strefy czystego transportu
  7. Innowacje w transporcie publicznym
  8. Systemy zarządzania Ruchem i systemy kooperatywne
  9. Duże zbiory danych i cyberbezpieczeństwo

Sformułowanie w/w zakresu nie wyklucza wystąpień dot. tematów nie objętych tą listą. Ostateczny program Kongresu zostanie dostosowany do tematyki zgłoszonych wystąpień. 

PRZESYŁANIE TEMATÓW WYSTĄPIEŃ DO PROGRAMU

Osoby zainteresowanie wystąpieniem podczas kongresu zobowiązane są do przesłania tematu wystąpienia oraz kilku zdań określających problematykę proponowanego zagadnienia. Tematy wystąpień należy przesłać do dnia 24 kwietnia 2024 r. na adres e-mail: biuro@pkits.pl

Autor po otrzymaniu akceptacji przyjęcia tematu przez Radę Programową zobowiązany jest do przesłania: krótkiego bio ze zdjęciem/logo oraz prezentacji.

PRZESYŁANIE BIO ZE ZDJĘCIEM/LOGO FIRMY

Autor może dostarczyć swojego krótkie bio (do 250 znaków ze spacjami) wraz ze zdjęciem/logo firmy wg załączonego szablonu, które zostanie zamieszczone na www.pkits.pl w zakładce „Mówcy”. Bio wraz z plikami należy przesłać do dnia 1 września 2024 r. na adres e-mail: biuro@pkits.pl.

PRZESYŁANIE PREZENTACJI 

Informujemy, że dla każdego mówcy przeznaczone jest ok. 15 minut + 5 minut na dyskusję. Moderator prowadzący poszczególne sesje jest zobowiązany do pilnowania czasu prezentacji. Przewiduje się umieszczenie wszystkich prezentacji w pliku zamkniętym PDF na stronie www.pkits.pl. Prezentacje należy nadsyłać do dnia 6 października 2024 r. na adres e-mail: biuro@pkits.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem prezydialnym Stowarzyszenia ITS POLSKA (organizator POLSKIEGO KONGRESU ITS), e-mail: biuro@pkits.pl.

Z poważaniem,

dr hab. inż. Tomasz Kamiński, prof. IBDiM
Przewodniczący Rady Programowej
Stowarzyszenia ITS POLSKA
dr inż. Marek Litwin
Prezes Zarządu Stowarzyszenia ITS POLSKA

ORGANIZATOR

SPONSOR DIAMENTOWY

Sponsor Srebrny

PARTNERZY

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja