XII Polski Kongres ITS, 22-23 maja 2019 r., Warszawa

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w XII POLSKIM KONGRESIE ITS, który odbędzie się w dniach 22-23 maja 2019 r. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w Warszawie.

Cyfryzacja transportu wspierana przez UE, elektromobilność, pojazdy samosterujące, C-ITS i łączność 5G tworzą nową perspektywę rozwoju ITS. Ciekawymi i zasługującymi na uwagę tematami są: (a) podejście usługowe w rozwijaniu i wdrażaniu systemów ITS – Umowy SLA (Service Level Agreement- umowa dot. poziomu usług) oraz (b) wskaźniki KPI (Key Performance Indicators – Kluczowe Wskaźniki Efektywności). Umożliwiają one, m.in., pogłębioną i ciągłą ocenę działania systemów ITS z perspektywy użytkowników transportu. Te stosowane w wielu krajach metody są coraz częściej stosowane także w Polsce, jednak do tej pory były one i są wykorzystywane w niewielkim stopniu w naszej branży. O tym, m.in., chcielibyśmy dyskutować na XII POLSKIM KONGRESIE ITS.

Przedstawiamy szeroką listę tematów, które, mogą być inspiracją dla autorów referatów i wystąpień.

Założono, że prezentacje dotyczyć będą następujących tematów: integracji/współpracy systemów zarządzania ruchem na drogach krajowych i samorządowych; roli ITS w realizacji celów zrównoważonego rozwoju: zrównoważonej mobilności oraz ochrony środowiska, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz niskiej emisji; systemów poboru opłat; roli ITS w obsłudze elektromobilności; pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych; roli ITS w doskonaleniu/rozwijaniu systemów dostaw ładunków; systemów ITS wspierających bezpieczeństwo transportu (transport security); technologii satelitarnej jako narzędzia ITS; efektywności ekonomicznej i finansowania projektów ITS; barier prawnych i finansowych we wdrażaniu rozwiązań ITS; wykorzystaniu SLA (Service Level Agreement) i KPI (Key Performance Indicators) w projektowaniu i zarządzaniu rozwiązaniami ITS; cyber-bezpieczeństwa (bezpieczeństwo teleinformatyczne) i prywatności jako kluczowego wyzwania przy wdrażaniu rozwiązań ITS oraz ITS i BIG DATA – korzyści i zagrożenia.

Przewidujemy także podsumowanie najważniejszych informacji na temat rozwoju technologii ITS oraz wdrożeń w Polsce w ostatnim czasie. Mamy świadomość, że nie wszyscy z Państwa mogą na bieżąco śledzić to, co dzieje się w naszej branży.

Podobnie, jak w poprzednich latach, kierujemy nasze zaproszenie do uczestnictwa w XII POLSKIM KONGRESIE ITS do sektora publicznego i prywatnego, w tym do świata nauki. Sprecyzowanie programu, w tym podział na sesje, nastąpi po analizie zgłoszonych propozycji referatów i wystąpień. Przewidujemy zarówno sesje tematyczne jak i dyskusje panelowe z aktywnym udziałem uczestników Kongresu.

XII POLSKI KONGRES ITS odbędzie się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, przy Trasie Łazienkowskiej (ul. Rektorska 4). Wnętrze tego obiektu a także możliwości jakie oferuje, można zobaczyć na https://www.cziitt.pw.edu.pl/Wycieczka/. Na podobnych, jak w ubiegłych latach zasadach, udostępniona będzie przestrzeń wystawiennicza dla firm z branży ITS.

Przypominamy również o corocznym konkursie „LIDER ITS”, adresowanym do samorządów, dostawców technologii i autorów prac dyplomowych z dziedziny ITS. Więcej informacji na temat tegorocznej edycji znajdziecie Państwo na stronie www.lider-its.pl.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień kongresowych jak i uczestnictwa w Kongresie. Prosimy o zgłaszanie propozycji wystąpień na formularzach, opublikowanych na naszych stronach internetowych i o śledzenie komunikatów publikowanych na tej stronie. Będziemy w nich informować o szczegółach programu.

suchorzewski

Wojciech Suchorzewski
Przewodniczący Rady Programowej
Stowarzyszenia ITS POLSKA

litwin

Marek Litwin
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ITS POLSKA