Szanowni Państwo,

Przed nami rok szczególny w historii Stowarzyszenia ITS Polska – jubileusz dziesięciolecia istnienia Stowarzyszenia oraz 10 edycji Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych. Stowarzyszenie ITS Polska zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego z datą 3 sierpnia 2007 roku, ale swoją oficjalną działalność podjęło już w roku 2006 bezpośrednio po podpisaniu w Warszawie listu intencyjnego przez przedstawicieli środowisk naukowych i naukowo-badawczych, organizacji rządowych i pozarządowych oraz sektora prywatnego, powołującego do życia partnerstwo wiedzy pod nazwą „ITS Polska”. Można więc śmiało powiedzieć, że istniejemy już 10 lat, współtworząc z Państwem rynek ITS w Polsce niemal od samego początku jego istnienia.

Jubileusz dziesięciolecia ITS Polska i zarazem dziesiątej edycji Polskiego Kongresu ITS odbywa się w dość szczególnym momencie rozwoju ITS w Polsce. Po pierwsze wchodzimy w nowy okres programowania unijnego w Horyzoncie 2020, który zasili budżetem zarówno nowe projekty jak i rozbudowę istniejących systemów. Po drugie, wchodzimy w okres większego zrozumienia konieczności budowy własnych, krajowych rozwiązań technologicznych i kompetencyjnych w zakresie inteligentnego transportu. Perspektywa unijna 2020 daje nam więc ogromną szansę na zwiększenie potencjału gospodarczego Polski, w szczególności na to aby ITS stało się naszą narodową specjalnością. Tego sukcesu nie może być bez trzech składników: przemysłu, nauki oraz mecenatu państwa. Przez to ostatnie rozumie się nie tylko aspekt finansowania ITS ale także otwartość sektora publicznego na dialog i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przestrzeni publicznej.

Budowa nowych technologii nie jest zadaniem prostym nawet w krajach najbardziej rozwiniętych. Nasze polskie doświadczenia wskazują, że w nowych gospodarkach rynkowych zadanie to jest jeszcze trudniejsze i napotyka opory wewnętrzne jak i zewnętrzne. Podstawą innowacji jest jednak wiedza i zaplecze intelektualne. Tutaj, jako kraj, mamy w tym zakresie pewną łatwość. Jesteśmy też krajem pracowitym. Mamy więc nadzieję, że kolejne lata przyniosą sukces działania.

Dlatego też chcieliśmy skierować nasze zaproszenie do uczestnictwa w Polskim Kongresie ITS w szczególności do świata nauki, zwłaszcza młodych twórców, aby ich innowacyjne, świeże pomysły znalazły zainteresowanie przedstawicieli przemysłu oraz sektora publicznego. Pragniemy zachęcić świat nauki i przemysł do podzielenia się wiedzą o rozwiązaniach innowacyjnych takich jak pojazdy autonomiczne czy systemy V2X (vehicle-to-everything). Propozycja programowa Kongresu obejmuje szeroki wachlarz zastosowań ITS. Wśród tematów znajdą Państwo zarówno zagadnienia popularne, wynikające z planów inwestycyjnych w Polsce, takich jak systemy zarządzania ruchem oraz poboru opłat na drogach krajowych, jak i budzące wciąż zainteresowanie zagadnienia takie, jak technologie stosowane w transporcie publicznym. Pragniemy też kontynuować dyskusję na temat kolejnictwa oraz objąć programem zagadnienia nowe na rynku ITS, takie jak zarządzanie popytem na transport w miastach.

Nasze szczególnie serdeczne zaproszenie, jak zawsze, kierujemy do sektora publicznego i prywatnego oraz Wszystkich Państwa pasjonatów Innowacyjnego Transportu. Prosimy śledzić komunikaty publikowane na stronie Kongresu, które uszczegółowią program nadchodzącego spotkania.

Serdecznie zapraszamy

suchorzewski

Wojciech Suchorzewski
Przewodniczący Rady Programowej
Stowarzyszenia ITS POLSKA

litwin

Marek Litwin
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ITS POLSKA

 Patronat medialny