Słowo wstępne

Szanowni Państwo!

Zbliża się kolejna XVI edycja POLSKIEGO KONGRESU ITS – Inteligentnych Systemów Transportowych, który jest największym i najważniejszym w Polsce forum wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z rozwiązaniami ITS. 

Stowarzyszenie ITS POLSKA – Organizator Kongresu zaplanowało organizację PKITS w dniach 7-8 października 2024 r. w Hotelu Mercure Warszawa Centrum w Warszawie.

 Jednym z celów Kongresu jest integracja środowiska związanego z inteligentnymi rozwiązaniami w transporcie. Równolegle do dyskusji merytorycznych, będą prezentowane przez producentów i dostawców, urządzenia i kompleksowe rozwiązania (systemy) ITS. Do Państwa dyspozycji będą przedstawiciele wiodących firm rynku ITS, którzy chętnie omówią możliwości urządzeń i sposoby ich integracji z istniejącymi systemami. Dzięki temu możliwe jest budowanie systemów od podstaw, jak również rozbudowa o kolejne funkcjonalności. Co ważne rozwiązania te mogą być dobierane, ze względu na potrzeby, ale i możliwości podmiotu wdrażającego. 

W tym roku, na XVI POLSKIM KONGRESIE ITS będziemy dyskutowali między innymi o:

  • ochronie dróg i ich użytkowników przed pojazdami przeciążonymi, które stanowią zagrożenie nie tylko dla infrastruktury, ale również bezpieczeństwa ruchu drogowego i uczciwej konkurencji
  • Mobility as a Service
  • projektach w SmartCity Lab jako inicjatywy Stowarzyszenia ITS POLSKA
  • innowacjach w zarządzaniu ruchem
  • budowie, utrzymaniu i integracji infrastruktury stacji ładowania pojazdów elektrycznych z rozwiązaniami ITS
  • zastosowaniu sztucznej inteligencji w rozwiązaniach transportowych
  • finansowaniu inwestycji z obszaru infrastruktury transportowej
  • strefach czystego transportu i ograniczonego ruchu
  • transporcie multimodalnym w Smart City (debata)

Nowością na tegorocznym Kongresie będzie sesja plakatowa, podczas której młodzi entuzjaści ITS – studenci i praktycy, zaprezentują swoje pomysły związane z innowacyjnymi rozwiązaniami telematycznymi w transporcie. Chcemy, aby był to bodziec i inspiracja dla kolejnych prac i pomysłów nad rozwiązaniami ITS w Polsce.

Zapraszamy do udziału w XVI POLSKIM KONGRESIE ITS jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie innowacyjnych rozwiązań.

dr inż. Marek Litwin
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ITS POLSKA

dr hab. inż. Tomasz Kamiński,
prof. IBDiM, Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia ITS POLSKA

ORGANIZATOR

PARTNERZY

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja