Patronaty (2009)

Partner merytoryczny

PSTT

pstt_pl_minCelem Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu jest:
1. popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin,
2. krzewienie nauki, techniki,
3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,
4. tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki,
5. dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
6. reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,
7. propagowanie idei humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej.

www: www.pstt.eu

Partner

IKKU

ikkuIstniejemy od lutego 1998 r., a działalność rozpoczęliśmy w styczniu 1999 r. pierwszym zrealizowanym szkoleniem na zamówienie firmy DROMEX na temat "Zasady współczesnego systemu szkoleń w dużym podmiocie gospodarczym".

Świadczymy usługi edukacyjno-szkoleniowe oraz konsultacyjno-doradcze w zakresie inżynierii komunikacyjnej i transportu, m.in. dla:

  • administracji publicznej,
  • przedsiębiorstw wykonawczych,
  • biur projektowych i
  • firm transportowych.

Współpracujemy z wysokiej klasy ekspertami, którzy oferują "wiedzę z pierwszej ręki" – inżynierską, prawną, ekonomiczną a przede wszystkim praktyczną.

www: www.ikku.pl

Patronat

ERTICO

ertico_pl_min

www: www.ertico.com

Patronat Honorowy Prezydent m.st. Warszawy

aktualne_logo_prezydenta_wawy_130

www: www.um.warszawa.pl

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

min_inf_min

www: www.mt.gov.pl

PATRONAT PRZEWODNICZĄCEGO SEJMOWEJ KOMISJI INFRASTRUKTURY

patronat_komisja_inf_duzy

GDDKiA

gddkia_nowe

www: www.gddkia.gov.pl

Komenda Główna Policji

policja_min

www: www.policja.pl

PAN – Polska Akademia Nauk Komitet Transportu

pan_min

www: www.pan.pl

UMP – Fundacja Unia Metropolii Polskich

umpMisją Unii Metropolii Polskich jest włączenie metropolii Rzeczypospolitej w sieć metropolii UE. Statutowymi celami: wspieranie rozwoju samorządności terytorialnej i gospodarczej, promocja inicjatyw i działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur regionalnych i lokalnych, w szczególności powstających na obszarach metropolitalnych, wspólne rozwiązywanie specyficznych problemów wielkich miast, współpraca z organami państwa oraz organizacjami ogólnopolskimi i zagranicznymi oraz międzynarodowymi dla zwiększenia roli metropolii w państwie i integracji europejskiej. Unia Metropolii Polskich organizuje seminaria, konwersatoria i konsylia z udziałem polityków i ekspertów, prowadzi analizy i wydaje publikacje. Dialog z rządem RP prowadzi w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ponadto opiniuje projekty ustaw dla Sejmu i Senatu, a przedstawiciele UMP uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych.

www: www.metropolie.pl

Polski Kongres Drogowy

pkd_minPolski Kongres Drogowy to inicjatywa społeczna, która chce zapewnić kierowcom jednolite standardy na całej sieci dróg publicznych. Członkowie stowarzyszenia chcą w sprawach ważnych zabierać głos i wpływać na decyzje oraz aktywnie działać w czasie ich realizacji.

Inicjatywa powołania Polskiego Kongresu Drogowego narodziła sie w czasie I Forum Zarządców Drogowych jesienią 2004 roku. Wyłoniona grupa inicjatywna doprowadziła do zarejestrowania nowej organizacji. Powołany w ten sposób Kongres, przyjął formułę stowarzyszenia, które ma być platformą dla tych wszystkich, którzy działają i chcą działać na rzecz rozwoju wszystkich dróg kołowych w Polsce – sieci dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych na wsi i w miastach oraz wielkich metropoliach.

Polski Kongres Drogowy, jako reprezentacja całej branży, chce być doradcą, opiniodawcą i służyć fachową pomocą w obszarze podejmowanych decyzji i działań. Będzie również obiektywnym recenzentem wszystkich tych działań.

www: www.pkd.org.pl

Patronat medialny

Wydawnictwo Elamed, „Magazyn Autostrady”    

autostrady_logo-150MAGAZYN AUTOSTRADY – miesięcznik poświęcony projektowaniu, budowie, utrzymaniu i zarządzaniu drogami, autostradami i mostami, a także technologiom, materiałom i urządzeniom stosowanym w nowoczesnym drogownictwie. Ukazuje się od 2002 roku.

Piszemy o inwestycjach drogowych, ich aspektach gospodarczych, prawnych, administracyjnych i ekonomicznych. Poruszamy tematy związane z inżynierią i bezpieczeństwem ruchu, oznakowaniem i oświetleniem dróg oraz ochroną środowiska. Prezentujemy firmy, maszyny, urządzenia i produkty wykorzystywane w drogownictwie.

Jesteśmy cennym źródłem informacji dla wszystkich osób związanych zawodowo z tematyką drogowo-mostową oraz branżami pokrewnymi m.in. transportem, logistyką, przemysłem maszynowym, motoryzacyjnym, petrochemicznym, metalowym i górniczym.

Czasopismo dostępne jest w prenumeracie oraz kolportowane na targach, imprezach branżowych i konferencjach naukowych, a także w systemie direct mail.

„Magazyn Autostrady” jest jednym z 19 tytułów specjalistycznych Wydawnictwa ELAMED, które działa na rynku prasy branżowej od 1992 r.

www: www.autostrady.elamed.pl

Portal drogowy edroga.pl    

edrogaedroga.pl to portal poruszający kompleksowo zagadnienia branży drogowej. Jesteśmy na rynku mediów od czterech lat. Nasze strony codziennie odwiedzają tysiące użytkowników. Portal oferuje stały dostęp do artykułów branżowych i tysięcy wiadomości drogowych. Również w materiałach filmowych prezentujemy relacje, felietony, wykłady.

Portal drogowy, który tworzymy w Biurze Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” jest skierowany przede wszystkim do osób związanych z budownictwem drogowym, zarządzaniem infrastrukturą drogową oraz wszystkich zainteresowanych tą branżą. Przekazywaniu aktualnych wiadomości służy też newsletter, który wysyłamy do czytelników dwa razy w tygodniu.

edroga.pl służy wyjaśnianiu skomplikowanych zagadnień, promowaniu tego co dobre, nowoczesne i skuteczne w drogownictwie. Portal to najlepsza i najszybsza platforma wymiany informacji. Promocja oraz reklama produktów i usług na portalu, trafia bezpośrednio do wszystkich zajmujących się szeroko pojętym drogownictwem.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron, współtworzenia oraz korzystania z portalu www.edroga.pl

www: www.edroga.pl

etransport.pl

etransport_minMagazyn etransport.pl jest serwisem informacyjnym branży TSL w Polsce, który zawiera przegląd prasy codziennej i branżowej, aktualności prawne, wiadomości z firm.

Portal zbiera wysokie oceny przedstawicieli firm TSL przede wszystkim za codziennie aktualizowany serwis informacyjny i branżowe Forum Dyskusyjne.

Z portalu korzystają praktycznie wyłącznie osoby związane profesjonalnie z branża TSL: kadra zarządzająca i pracownicy operacyjni firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych.

www: www.etransport.pl

forumtransportu.pl

forumForumtransportu.pl to vortal zajmujący się problematyką transportową, spedycyjną i logistyczną. Naszymi odbiorcami są osoby zajmujące sie profesjonalnie branżą TSL ale także wiele osób, które korzystają z usług firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Dlatego głównym celem naszego działania jest promowanie firm z branży oraz ułatwianie kontaktów pomiędzy podmiotami.

www: www.forumtransportu.pl

GAZETA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI    

gazetasGazeta Samorządu i Administracji jako jedyna na rynku poprzez dobre pomysły i praktyczne wskazówki, zgodnie z przepisami pomaga samorządowcom i pracownikom administracji rządowej zarządzać swoją jednostką. Dwutygodnik czytają m.in. wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, wojewodowie, marszałkowie, starostowie, sekretarze, skarbnicy, wyższa kadra zarządzająca, naczelnicy wydziałów w urzędach samorządowych i jednostkach im podległych oraz radni, członkowie rad. Polecamy go również kadrze zarządzającej i specjalistom w innych jednostkach administracji publicznej.

www: www.samorzad.infor.pl/gazeta-samorzadu-i-administracji

KOMULANY.pl

komunalny_pl_minABRYS sp. z o. o. jest liderem na polskim rynku w działalności wydawniczej oraz organizacji konferencji, seminariów i szkoleń z zakresu ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, energetyki oraz dziedzin pokrewnych. Wynikiem działalności firmy są takie tytuły jak: Przegląd Komunalny, Czysta Energia, Recykling, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska oraz wiele innych periodyków. Abrys Sp. z o.o. również prężnie działa w internecie gdzie prowadzi jeden z najpoczytniejszych serwisów informacyjnych o ochronie środowiska www.komunalny.pl

ABRYS organizuje corocznie kilkadziesiąt seminariów, szkoleń, wyjazdów studyjnych i konferencji. Współpracuje z najważniejszymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, instytucjami oraz firmami zajmującymi się ochroną środowiska. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia najwybitniejszych specjalistów z branży. Jesteśmy przekonani, że bezstronna informacja i rzetelna edukacja, którą dostarczamy, przynosi wymierne korzyści środowisku, w którym żyjemy i w którym żyć będą nasze wnuki.

www: www.komunalny.pl

POLSKIE DROGI

PD nowe logo_2012„Polskie Drogi” to ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny, wydawany od 1994 roku, poświęcony problemom budownictwa drogowego, mostowego, zarządzania i utrzymania dróg, ulic oraz bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Nasze stałe kolumny tematyczne to:
– Polityka transportowa
– Finansowanie drogownictwa
– Inwestycje drogowe
– Zarządzanie drogami
– Drogi samorządowe
– Prawo wokół drogi
– Branża drogowo-mostowa
– Budownictwo mostowe
– Technologie robót drogowych
– Ochrona środowiska
– Bezpieczeństwo ruchu drogowego
– Historia i teraźniejszość
– Targi i konferencje

W ciągu roku publikujemy następujące dodatki tematyczne do numeru głównego:
– Bezpieczeństwo i Inżynieria Ruchu Drogowego.
– Przegląd Techniki Drogowej i Mostowej.
– Droga i Prawo.
– Drogi Miejskie i Gminne.
– Informator PSWNA (Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych).

Naszymi czytelnikami są zarządcy dróg, szefowie przedsiębiorstw drogowo-mostowych, projektanci i kadra wyższa uczelni technicznych, pracownicy urzędów centralnych oraz instytucji zajmujących się zagadnieniami drogowymi. Biorą oni czynny udział w redagowaniu pisma, dzięki czemu czytelnikom przekazywane są kompetentne informacje, przydatne w pracy zawodowej i działalności samorządowej.

Podczas inauguracji targów Autostrada-Polska w Kielcach przyznajemy nagrody naszego miesięcznika- „Polskie Drogi XXI”, jesteśmy także współorganizatorami Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych.

www: www.polskiedrogi.com.pl

INFRASTRUKTURA

infrastruktura_minInfrastruktura – to podstawowe obiekty budowlane, urządzenia, przedsiębiorstwa i instytucje usługowe, organizujące przestrzeń ludzkiej aktywności – tak rozumiemy tematykę magazynu. Zajmujemy się więc m.in. infrastrukturą komunikacyjną (drogi, koleje, lotnictwo), energetyką, ochroną środowiska.

Coraz więcej miejsca poświęcamy także programom pomocowym i funduszom strukturalnym. Wskazywać więc będziemy kto i na jakie cele może ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych.

Na naszych łamach nadal pokazujemy miasta, które wykorzystały szanse, jakie przyniosły zmiany ustrojowe i wstąpienie Polski do Unii Europejskiej.

Tradycyjnie w każdym wydaniu pokazywać będziemy różnego typu inwestycje infrastrukturalne, nie zabraknie informacji dla branży kruszynowej, wykonawców inwestycji, firm projektowych i konsultingowych.

www: www.inframedia.pl

PRZEGLĄD ITS

przeglad_min„Przegląd ITS”, wydawany przez OpenSky Systems and Services Sp. z o.o., jest jedynym w Polsce pismem, w całości poświęconym zagadnieniom Inteligentnych Systemów Transportowych. Pilotażowy numer ukazał się w listopadzie 2007, a od stycznia 2008 miesięcznik ukazuje się regularnie. Od kwietniowego numeru zamieszczamy streszczenia artykułów w języku angielskim oraz dwujęzyczny spis treści.

Celem „Przeglądu ITS” jest popularyzacja zastosowań zaawansowanych technologii inteligentnych systemów transportowych. Nie kwestionując potrzeby budowania w Polsce sieci autostrad i rozwoju infrastruktury miejskiego transportu, „Przegląd ITS” pragnie przekonać decydentów i opinię publiczną do inwestycji w rozwiązania, charakteryzujące się efektywnością ekonomiczną kilkakrotnie wyższą, niż inwestycje „ciężkiej” infrastruktury.

Nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia przedstawiamy w sposób jasny i przystępny, tak aby wzbudzić zainteresowanie Czytelników i zachęcić ich do lektury.

www: www.przeglad-its.pl

RYNEK KOLEJOWY

rk_maxGrupa Wydawnictw "Railway Market Media" (RMM) prowadzi publikację miesięcznika "Rynek Kolejowy", kwartalnika "Railway Market CEE Review", kwartalnika "Transport Szynowy – statystyki i analizy" i portali internetowych www.rynek-kolejowy.pl; www.railwaymarket.eu.

Oprócz prac wydawniczych RMM zajmuje się organizacją konferencji, seminariów itp. imprez pod wspólną marką "Railway Market Forum".

www: www.rynek-kolejowy.pl

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

przeglad_komunikacyjny_minCzasopismo Przegląd Komunikacyjny jest wydawane od prawie 60 lat ( pierwszy numer lipiec 1945 rok ) obejmuje zagadnienia techniczno-ekonomiczne dotyczące wszystkich rodzajów transportu tj. lotniczy, drogowy, kolejowy, morski, śródlądowy . W środowisku akademickim i naukowym oraz menadźerskim – ministerstwa , jednostki państwowe i samorządowe związane z transportem, przedziębiorstwa transportowe , posiada od lat bardzo wysokie uznanie . Poprzednie redakcje np. przez 12 lat wówczas, gdy Redaktorem Naczelnym był prof. Tadeusz Basiewicz , Przewodniczący Komitetu Transportu PAN oraz aktualna redakcja, której Redaktorem Naczelnym jest Pan Profesor Marek Sitarz- Kierownik Katedry Transportu Szynowego, Wydział Transportu na Politechnice Śląskiej w Katowicach oraz Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Szynowego PPTTSz, przywiązują dużą wagę do wartości naukowej i aplikacyjnej przedstawionych artykułów . Dla zwiększenia rangi i jakości naukowej Naszego czasopisma Przegląd Komunikacyjny powołano Radę Naukowo-Programową w skład której wchodzą przedstawiciele różnych ośrodków naukowo-dydaktycznych Polski, reprezentujące rózne dyscypliny transportowe mające uznanie i szacunek całej społeczności transportu w Polsce . Na początku czasopismo miało objętość 24 strony i było oprócz okładki czarno-białe . Zgodnie z zaleceniami Naszej Redakcji i Rady Naukowo-Programowej podjęto decyzje o zwiększeniu objętości czasopisma do końca 2004 roku do 64 stron , a w latach następnych do 72 stron oraz zaoferowano autorom oraz czytelnikom publikacji prac w kolorze . Podjęto również decyzję o współpracy czasopisma z wybitnymi specjalistami zagranicznymi zajmującymi się problematyką transportową . Planujemy również w latach następnych jeszcze większą uwagę zwrócić na zamieszczenie w tym czasopiśmie publikacji związanych z pracami badawczymi i grantami KBN dotyczącymi transportu . Również dużą uwagę zwracamy i będziemy zwracać na możliwości wykorzystania naszych publikacji w praktyce oraz pracach naukowo-badawczych.

Oprócz prac wydawniczych RMM zajmuje się organizacją konferencji, seminariów itp. imprez pod wspólną marką "Railway Market Forum".

www: www.czasopisma.sitk.org.pl

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY

transport"Transport Miejski i Regionalny" – miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

Transport Miejski i Regionalny jest miesięcznikiem kompleksowo poruszającym problemy transportowe w miastach różnej wielkości. Przedstawia i upowszechnia najnowsze poglądy specjalistów i rozwiązania techniczno-organizacyjne krajowe i zagraniczne.

Zagadnienia omawiane w miesięczniku obejmują wszystkie dziedziny transportu miejskiego, są to m. in.:
– planowanie, projektowanie i eksploatacja dróg – ulic miejskich
– organizacja i zarządzanie ruchem drogowym
– zarządzanie transportem zbiorowym
– zmiany w przepisach prawnych
– rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

Szczególne miejsce w naszych publikacjach zajmuje tematyka dotycząca najsłabszych uczestników ruchu drogowego, a więc pieszych, w tym osób niepełnosprawnych oraz rowerzystów, a także ochrona środowiska przed ujemnym wpływem transportu.

Krąg odbiorców czasopisma:
– Specjaliści transportu pracujący w biurach projektowych i planistycznych,
– Instytucje administracji państwowej i samorządowej,
– Jednostki naukowe i naukowo-badawcze,
– Przedsiębiorstwa transportowe,
– Osoby zajmujące się funkcjonowaniem gospodarki miejskiej i wojewódzkiej.

Czasopismo ukazuje się w nakładzie 600 – 1000 egzemplarzy.

www: www.czasopisma.sitk.org.pl/TMiR/tmir.html

Truck&Business Polska

tibp_maxTruck & Business Polska dostarcza informacji do podejmowania trafnych decyzji w zarządzaniu transportem drogowym

Dwumiesięcznik Wydawnictwa EUROLOGISTICS – "Truck & Business Polska", przeznaczony dla kadry zarządzającej transportem drogowym. Pismo realizowane wspólnie z belgijskim partnerem MMM Business Media, wydającym kilkanaście motoryzacyjnych czasopism fachowych typu B2B, jest elementem europejskiej sieci tytułu "Truck & Business". W maju 2006 wystartowała wersja czeska, w październiku my, a na 2007 rok planowane jest uruchomienie edycji węgierskiej i tureckiej. Potem mają być Kraje Bałtyckie, Ukraina, Rosja itd.

www: www.truck-business.pl

TruckFocus.pl

truckTruckFocus.pl jest interaktywnym portalem informacyjno-analitycznym, skierowanym do osób działających w branży motoryzacyjnej.

Jest kompetentnym źródłem informacji o rynku części samochodowych. zawierającym unikalne raporty branżowe i wiele innych istotnych zagadnień dotyczących rynku.

Użytkownik może czerpać informacje zarówno ze stron internetowych serwisu jak i z rozsyłanych drogą elektroniczną cotygodniowych mailingów. Dzięki temu są najszybszą formą przekazywania informacji.

Czytelnicy TruckFocus.pl to specjalnie wyselekcjonowana grupa odbiorców – właściciele i kluczowi pracownicy Firm z branży motoryzacyjnej, a więc osoby decydujące m. in. w kwestiach zakupów, czy wyborów spośród konkretnych ofert.

Dołącz do grona specjalistów i zarejestruj się na www.truckfocus.pl

www: www.truckfocus.pl

transinfo.pl

transinfo_minPortal transportu publicznego – TransInfo.pl rozpoczął swoją działalność w 2001 roku. Początkowo pod nazwą InfoBus.pl obejmował tylko segment komunikacji autobusowej. Od 2006 r. sukcesywnie wprowadzaliśmy dodatkowe działy: kolejowy, tramwajowy i rowerowy. Ostatecznie w listopadzie 2007 roku portal TransInfo.pl zyskał swoją obecną postać, obejmując swoim zasięgiem wszystkie dziedziny związane z transportem pasażerskim. Obecnie TransInfo.pl to punktem spotkań fachowców związanych zarówno z konkretnymi środkami transportu zbiorowego (od rowerów poprzez autobusy po pociągi), ale także z całym transportem pasażerskim, w tym także wodnym i lotniczym. W dobie integracji komunikacji publicznej w Polsce to podstawa do wymiany doświadczeń i polemik przed czekającym nas ogromnym wyzwaniem. W zeszłym roku oglądalność wszystkich działów portalu osiągnęła poziom ponad 2,2 mln wejść!

www: www.transinfo.pl

Warsaw Voice

warsaw_voice_minThe Warsaw Voice – Poland's first English-language weekly. Published since 1988. About 45,000 readers. Providing reliable, objective and up-to-date information on Poland to English-speaking foreigners staying both in Poland and abroad. An independent English-language weekly providing general information, prepared and edited by Polish and foreign journalists and editors. The basic source of reliable and up-to-date information on events taking place in Poland and Central Europe. A periodical addressed to speakers of English living in Poland and abroad. It covers a very wide range of subjects, providing significant information, analyses and opinions concerning Poland and Central Europe.

www: www.warsawvoice.pl

Mazowiecki Serwis Gospodarczy

msg_minMazowiecki Serwis Gospodarczy ma za zadanie wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz zdobycie i polepszenie kontaktów dających nowe możliwości współpracy. MSG pomoże także w zdynamizowaniu rozwoju gospodarczego poprzez powszechny dostęp do informacji gospodarczej. Współpraca z instytucjami i organizacjami Rządowymi, Samorządowymi i Społecznymi pozwoli zwiększyć zakres informacji o wszelkich działaniach gospodarczych na terenie Mazowsza oraz o ich aspektach prawnych i finansowych.

www: www.msg.org.pl

Infrastruktura Transportu

infra

www: www.infrastruktura.elamed.pl

Organizator

ITS Polska

its_polska_minOrganizatorem Polskich Kongresów ITS jest Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska. ITS Polska jest profesjonalną, publiczno-prywatną inicjatywą mającą na celu wsparcie procesów rozwoju i wdrożenia Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), których zastosowanie przyczyniłoby się do rozwoju transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu. ITS Polska jest partnerstwem wiedzy i źródłem informacji dla wszystkich grup udziałowców środowiska ITS, włączywszy przemysł, usługi, organizacje rządowe i samorządowe, instytuty badawcze i wdrożeniowe, oraz ośrodki akademickie. ITS Polska nie ogranicza się wyłącznie do obszaru terytorialnego Polski biorąc za podstawę międzynarodową współpracę w rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych.

Stowarzyszenie jest wydawcą magazynu „Przegląd ITS”.

Zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

www: www.itspolska.pl

Partner organizacyjny

OpenSky

opensky_minFirma OpenSky Systems and Services Sp. z o.o. jest firmą konsultingową oferującą usługi w zakresie:

planowania i projektowania systemów transportu:
– drogowego
– kolejowego
– lotniczego
– intermodalnego
– komunikacji publicznej
planowania, projektowania i integracji systemów ITS
studiów lokalizacyjnych i studiów wykonalności
budownictwa i inwestycji
ochrony środowiska
wydawnictw, szkoleń i konferencji
systemów informatycznych
menadżerskiej obsługi projektów
kompleksowego przygotowania dokumentów aplikacyjnych dotyczących pozyskania funduszy z Unii Europejskiej

Firma skupia wykwalifikowanych doradców wywodzących się z przemysłu i środowisk akademickich, od szeregu lat działających na rynkach krajowych i zagranicznych, którzy postanowili stworzyć profesjonalny zespół doradczy będący w stanie zaoferować kompleksową obsługę swoim klientom. Dotychczas współpracowaliśmy z jednostkami rządowymi i samorządowymi, inwestorami prywatnymi oraz jako podwykonawcy dla większych firm projektowo-konsultingowych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług oferując jakość i profesjonalizm.

www: www.openskyservices.com

 

ORGANIZATOR

SPONSOR DIAMENTOWY

Sponsor Srebrny

PARTNERZY

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja