Rada programowa (2009)

Rada Programowa Polskiego Kongresu ITS 2009

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu
prof. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska

Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu
prof. Jerzy Mikulski – Politechnika Śląska

Członkowie:

 • mgr inż. Paweł Gajowniczek – Dyrekcja Dróg Publicznych Norwegii
 • dr inż.Mariusz Kaczmarek – Politechnika Poznańska
 • mgr inż. Marek Krawczyk – SENER
 • mgr inż. Zbigniew Komar – Urząd Miasta Wrocław
 • prof. Ryszard Krystek- Politechnika Gdańska
 • dr inż. Izabella Mitraszewska – Instytut Transportu Samochodowego
 • prof. Andrzej Rudnicki – Politechnika Krakowska
 • mgr Kazimierz Bartczak – Ministerstwo Infrastruktury
 • mgr inż. Alina Giedryś – Urząd Miasta Łódź
 • mgr Piotr Krukowski – Urząd m.st. Warszawy
 • mgr inż. Bogusław Prokop – Urząd Miasta Białystok
 • mgr inż. Tomasz Borowski – MSR TRAFFIC
 • dr inż. Andrzej Urbanik – Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • prof. Kornel Wydro – Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie
 • mgr inż. Barbara Żmidzińska – Urząd Miasta Katowice
 • prof. Marian Tracz – Politechnika Krakowska
 • prof. Antoni Szydło – Politechnika Wrocławska
 • prof. Wojciech Wawrzyński – Politechnika Warszawska

ORGANIZATOR

SPONSOR DIAMENTOWY

Sponsor Srebrny

PARTNERZY

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja