PKITS w 2010 r

suchorzewski litwin
Prof. Wojciech Suchorzewski
(Politechnika Warszawska)
Przewodniczący Rady Programowej
Polskiego Kongresu ITS
dr inż. Marek Litwin
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
ITS Polska

Sprawozdanie z III Polskiego Kongresu ITS
„Małe pieniądze – duże korzyści. ITS sposobem na kryzys”
Warszawa, 19-20 maja 2010 roku


W dniach 19-20 maja 2010 roku w hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie odbył się III Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS. Polski Kongres ITS na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń w sektorze transportu w Polsce. Z każdą edycją przyciąga także uwagę obserwatorów i uczestników zagranicznych, którzy widzą w nim szansę na promocję swoich osiągnięć.

Mottem tegorocznego kongresu ITS było hasło „Małe pieniądze – duże korzyści. ITS sposobem na kryzys". Jest ono odpowiedzią na ogólnoświatowe spowolnienie ekonomiczne. Organizatorzy III Polskiego Kongresu ITS położyli szczególny nacisk na kwestie wdrażania i finansowania zaawansowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, których szerokie zastosowanie umożliwi osiąganie celów dotyczących jakości i efektywności transportu kosztem niższym niż inne działania. Interesujące tematy jakie były poruszane pozwoliły na szczegółowe analizy i ciekawe dyskusje dotyczące m.in. polityki transportowej i finansowania ITS, elektronicznego poboru opłat, mobilności miejskiej, systemów ITS dla miast, systemów zarządzania ruchem.

Tegoroczny kongres został objęty patronatem czołowych instytucji związanych z rozwijaniem i wdrażaniem zaawansowanych technologii w transporcie. Należą do nich między innymi: Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja ds. Infrastruktury, Prezydent m. st. Warszawy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Unia Metropolii Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. Swój patronat udzieliło też stowarzyszenie ITS Europe (ERTICO).

Platynowym sponsorem Kongresu była firma Egis, sponsorująca wieczorne uroczyste przyjęcie dla uczestników, które odbyło się w Muzeum Techniki w Warszawie. Sponsorami diamentowymi były firmy: IBM (sponsor lunchu drugiego dnia obrad) oraz Kapsch TrafficCom AG (sponsor lunchu pierwszego dnia obrad). Firmy Instytut Transportu Samochodowego, PTV AG, Satellic Traffic Management oraz Alcatel Lucent były sponsorami złotymi finansującymi przerwy kawowe przez dwa dni trwania Kongresu. Sponsorzy srebrni to Neurosoft, Siemens, Stalexport Autostrady, P.H.U. TELSAT, ACS, Xerox. Partnerami merytorycznymi były: Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu i Deloitte, natomiast sponsorem sesji był Włoski Instytut Handlu Zagranicznego wraz z Ministero dello Sviluppo Economico, ICE, Liguria Region, Consorzio Odisseus i Liguria International.

Mówcy reprezentowali następujące podmioty:
4Pi, ACS, Alcatel Lucent, Autostrade Tech S.p.A, CIRT, Deloitte, E-FRAME, Egis Mobilité, Egis Project, Elsag Datamat, ERTICO, GEVAS, IBM, Infotron, Instytut Transportu Samochodowego, Kapsch TrafficCom, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Kraków, Ministerstwo Infrastruktury, Neurosoft, Odisseus Consortium, Peek Traffic, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Satellic, Sequoia AFC Consultants Limited, Siemens AG, Siemens, Softeco Sismat, Stowarzyszenie ITS POLSKA, Szwedzka Administracja Drogowa, TELSAT, Traficon, TRL, Urząd Miasta Genua, Urząd Miasta Krakowa, Zarząd Dróg i Utrzymania Wrocław.

Wśród partnerów medialnych znaleźli się:
„Przegląd ITS”, „Transport Miejski i Regionalny”, magazyn „Autostrady”, czasopismo „Infrastruktura Transportu”, „Gazeta Samorządu i Administracji” oraz portale: www.etransport.pl, www.transInfo.pl, www.autostrady.pl, www.truckfocus.pl, www.komunalny.pl, www.forumtransportu.pl, www.edroga.pl, www.emyto.pl.

Wydano i rozprowadzono blisko 200 egzemplarzy materiałów kongresowych, na które składała się broszura kongresowa oraz materiały promocyjne sponsorów i partnerów. W ramach ustaleń organizator zapewnił zamieszczenie logotypów firm partnerskich i sponsorskich na stronie www.pkits.pl a ponadto zapewniono silną promocję podczas obrad w postaci ekspozycji bannerów i stolików promocyjnych, a także dystrybucję materiałów reklamowych w teczkach uczestników.

Z dużą satysfakcją organizatorzy z roku na rok odnotowują coraz wyższą frekwencję na kongresie oraz liczne wejścia internautów na stronę www.pkits.pl.

Organizatorem trzech obydwu dotychczasowych edycji Polskiego kongresu ITS było Stowarzyszenie ITS POLSKA, członek ITS Europe – ERTICO. Partnerem organizacyjnym Kongresu była firma ekspercka Opensky Systems and Services, a obsługę organizacyjną zapewniało Biuro Konferencji i Doradztwa Turystyki Biznesowej „Meetings Management”.

Podczas wieczornego przyjęcia w Muzeum Techniki w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród LIDER ITS 2010. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie ITS POLSKA wraz z czasopismem "Przegląd ITS". Patronat honorowy objęło Ministerstwo Infrastruktury, o kolejności nagród zaś rozstrzygało jury, którego przewodniczącym był prof. Wojciech Suchorzewski. Nagrody dla laureatów konkursu oraz wyróżnionych przekazali: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Biuro Drogownictwa i Komunikacji Miejskiej Urzędu Miasta St. Warszawy, ITS Netherlands oraz firma Sanef. Laureatami pierwszej edycji konkursu zostali m.in.: firma BENSON CONSULTANTS Sp. z o.o., firma NEUROSOFT, Miasto Zielona Góra, Miasto Kraków.

III POLSKI KONGRES ITS – WNIOSKI KOŃCOWE

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z kongresu.

WYNIKI KONKURSU LIDER ITS 2010 11.05.2010

Decyzją jury konkursu LIDER ITS 2010 w składzie:
– Mgr Piotr Krukowski
– Dr inż. Marek Litwin
– Prof. Jerzy Mikulski
– Dr inż. Izabela Mitraszewska
– Dr inż. Jacek Oskarbski
– Mgr inż. Marek Rolla
– Prof. Wojciech Suchorzewski (przewodniczący jury)
– Prof. Wojciech Wawrzyński
zawiadamiamy o wynikach.

Kategoria FIRMY
Lider ITS 2010 – BENSON CONSULTANTS Sp. z o.o. za opracowanie wdrożonego przez kilku użytkowników systemu SkyLogic optymalizującego procesy logistyczne.

Wyróżnienie:
NEUROSOFT, Sp. z o.o. za NeuroCar 2.0 – komputerowy system do automatycznej identyfikacji pojazdów. Rozwiązanie zostało wdrożone, m.in. w Woli Dębińskiej, jako element Systemu Preselekcji Wagowej, który zgłoszony został w konkursie LIDER ITS 2010 w kategorii Samorządy.

Kategoria SAMORZĄDY
Lider ITS 2010 – ZIELONA GÓRA za konsekwentne rozwijanie „Zintegrowanego systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym” w Miejskim Zakładzie Komunikacji.

Wyróżnienie:
KRAKÓW – za stworzenie i rozwijanie zaawansowanych systemów: Systemu Sterowania Ruchem oraz Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego.

Kategoria NAUKA
Lider ITS 2010 – dr hab. inż. Mirosław SIERGIEJCZYK za rozprawę habilitacyjną pt. „Efektywność eksploatacyjna systemów telematyki transportu”.

Kategoria PRACA DYPLOMOWA
Lider ITS 2010 – mgr inż.Małgorzata BARAŃSKA za pracę magisterską pt. „Ocena funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Warszawie”.

Wyróżnienie:
Inż. Marek ŚWIĘTOCHOWSKI – za pracę dyplomową inżynierską pt. „Zastosowanie rozwiązania BlackBerry Enterprise w firmie transportowo-logistycznej”.

Przewodniczący Jury
Wojciech Suchorzewski

 

ORGANIZATOR

SPONSOR DIAMENTOWY

SPONSOR ZŁOTY

Sponsor Srebrny

PARTNERZY

PATRONATY MEDIALNE

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja