Patronaty (2010)

Sponsor Platynowy

Egis

egis_min

www: egis-poland.com

 

Sponsor Diamentowy

IBM

ibm

www: ibm.com

Kapsch

kapsch_130 Kapsch Telematic Services należy do austriackiej grupy Kapsch AG. Specjalizuje się w budowie i eksploatacji inteligentnych systemów transportowych, systemów poboru opłat i systemów kontroli ruchu miejskiego. W Polsce KTS rozpoczął działalność wygranym w 2010 r. przetargiem na budowę i obsługę elektronicznego systemu poboru opłat. viaTOLL ruszył w lipcu br., w zaledwie 8 miesięcy od podpisania kontraktu. Było to możliwe dzięki doświadczeniom zebranym w 41 krajach, m.in. w Czechach i Austrii.

www: kapsch.net

Sponsor Złoty

ITS

its_minInstytut Transportu Samochodowego prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. Najistotniejsze zadania:

 • ogólna poprawa funkcjonowania i organizacji transportu samochodowego
 • ograniczenie szkodliwości skutków rozwoju transportu samochodowego i ruchu drogowego pod kątem bezpieczeństwa drogowego oraz ochrony środowiska naturalnego
 • opracowywanie nowych rozwiązań materiałowych dla przemysłu motoryzacyjnego, włącznie z udoskonaleniem materiałów eksploatacyjnych takich jak oleje, ciecze chłodzące, itd.

www: its.waw.pl

PTV Planung Transport Verkehr AG

ptv_min

PTV AG provides software technology and consulting services for travel, traffic and transportation planning. Over 1,500 organisations use the world's leading software solution PTV Vision with its VISUM module for traffic planning and VISSIM for traffic simulation. In the field of Intelligent Transportation Systems we provide innovative software solutions and map technologies for telematics and traffic management applications. PTV offers comprehensive consulting services for planning, analysing, optimising and controlling private and public transport. Areas of unique competence are the development of concepts for traffic networks and operations as well as the economic evaluation of traffic systems. PTV. The transportation experts.

www: ptvag.com

Satellic

sat_min

www: satellic.com

Alcatel-Lucent

alcatel_2011Alcatel-Lucent dostarcza rozwiązania, które umożliwiają operatorom, przedsiębiorstwom i instytucjom rządowym na całym świecie oferowanie użytkownikom końcowym usług głosowych, transmisji danych i wideo. Firma jest liderem w dziedzinie sieci stacjonarnych, mobilnych i konwergentnych sieci szerokopasmowych, technologii IP, aplikacji i usług, a także oferuje kompleksowe rozwiązania dla operatorów dróg miejskich i autostrad umożliwiające zoptymalizowanie zarządzania ruchem samochodowym. Dodatkowo firma oferuje usługi w zakresie doradztwa, obsługi przy projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci, realizowane także w outsourcingu. Alcatel-Lucent działając w ponad 130 krajach, jest dla swoich klientów lokalnym partnerem o globalnym zasięgu. Firma może pochwalić się najbardziej doświadczonym na rynku zespołem usługowym, jak również jedną z największych w branży telekomunikacyjnej organizacji odpowiedzialnych za badania, rozwój nowych technologii i innowacje.

Alcatel-Lucent oferuje kompleksową ofertę dla operatorów dróg miejskich i autostrad, integrującą produkty różnych producentów, w tym sprzęt i oprogramowanie własne oraz swoich najważniejszych partnerów technologicznych. Rozwiązanie to umożliwia zoptymalizowanie zarządzania ruchem samochodowym w tunelach, drogach miejskich oraz autostradach. W ramach projektów ITS Alcatel-Lucent zrealizował w Polsce system sterowania ruchem dla Łódzkiego Tramwaju Regionalnego, brał udział w budowie systemu zarządzania ruchem w Warszawie – I etap i był głównym wykonawcą projektu na dostosowanie autostrady A2 na odcinku Konin-Stryków do europejskich standardów autostrady płatnej. W ramach projektu firma wykonała projektowanie, integrację, instalację i wdrożenie systemów, a także będzie je serwisowała przez 3 lata.

www: alcatel-lucent.com/pl

Sponsor Srebrny

Neurosoft

neurosoft

Spółka Neurosoft rozpoczęła działalność związaną z ITS w 2006 roku. Opracowanie i uruchomienie przez firmę systemu sterowania prędkością na obwodnicy miasta Syców, stało się pierwszą w Polsce próbą wykorzystania najnowocześniejszych technologii w budowie inteligentnego skrzyżowania.

Jednym z ważniejszych sukcesów firmy jest dostawa, montaż i uruchomienie systemu automatycznej identyfikacji i monitoringu pojazdów pod nazwą CONNECT. System działa na sieci dróg krajowych nadzorowanych przez Oddział Centralny GDDKiA, w obrębie dróg krajowych nr 7, 8 i 50 między miejscowościami Warszawa – Janki, Mszczonów i Grójec. Projekt został zrealizowany w 2008 r. Inwestycją kierował Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Obecnie CONNECT zyskał nową funkcjonalność. W ramach już działającej struktury będzie można, od lipca 2011 roku, karać kierowców przekraczających dozwoloną szybkość, wykorzystując pomiar średniej prędkości na odcinku drogi.

Firma Neurosoft jest również autorem systemu kontroli przejazdu na czerwonym świetle, testowanym obecnie w Lubinie, który pozwoli w niedalekiej przyszłości nakładać mandaty stwarzającym niebezpieczeństwo kierowcom.

www: neurosoft.pl

Siemens

sie_logo_petrol_rgb

www: siemens.pl

Stalexport Autostrady S.A.

stalexportStalexport Autostrada Małopolska S.A. – koncesjonariusz płatnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków, to pionier w dziedzinie eksploatacji i modernizacji autostrad w Polsce. Misją spółki jest świadczenie profesjonalnych usług i przyczynianie się do wzrostu jakości infrastruktury drogowej w Polsce. Koncesję na przystosowanie do odpłatności i eksploatację odcinka A-4 Katowice-Kraków, na okres 30 lat, przyznano w 1997 r. firmie Stalexport S.A. 3 kwietnia 2000 r. rozpoczęto pobór opłat. W lipcu 2004 r. koncesję przeniesiono na spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Do głównych zadań, które realizujemy należy:

 • eksploatacja autostrady,
 • pozyskiwanie długoterminowego finansowania dla kolejnych faz realizacji inwestycji,
 • prowadzenie inwestycji w zakresie prac budowlanych i remontów oraz rozbudowy infrastruktury autostradowej.

www: stalexport-autostrady.pl

Telsat Electronic Systems

Logo-TELSAT_RGB

www: www.555.pl

 

Xerox Document Management

xerox

www: www.xerox.com

Sponsor Konkursu Lider ITS – Fundator Nagrody

HP

hpHewlett-Packard tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie ludzi, biznes i społeczeństwo. Jako największe na świecie przedsiębiorstwo z branży zaawansowanych technologii, HP dostarcza szerokie portfolio produktów, obejmujące drukarki, komputery osobiste, oprogramowanie, usługi i infrastrukturę informatyczną.

www: hp.com

Partner merytoryczny

Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu

pstt_pl_min

Celem Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu jest:
1. popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin,
2. krzewienie nauki, techniki,
3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,
4. tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki,
5. dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
6. reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,
7. propagowanie idei humanizacji techniki i działalności stowarzyszeniowej.

www: www.pstt.eu

Deloitte Advisory Sp. z o.o.

dell

www: deloitte.com/pl

Sponsor sesji

Ministero dello Sviluppo Economico

mse

www: sviluppoeconomico.gov.it

 

ICE – Istituto nazionale per il Commercio Estero

italia

www: www.ice.gov.it

Sito della Regione Liguria

regione

www: regione.liguria.it

Liguria International

liguria

www: liguriainternational.it

Odisseus

odisseus

www: odisseus.org

Softeco Sismat S.p.A.

softeco

www: softeco.it

Elsag Datamat

elsag

www: elsagdatamat.com

Międzyuniwersytecki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ds. Transportu

uniwersita

www: unige.it

Partner organizacyjny

OpenSky

opensky_min

Firma OpenSky Systems and Services Sp. z o.o. jest firmą konsultingową oferującą usługi w zakresie:

    planowania i projektowania systemów transportu:
    – drogowego
    – kolejowego
    – lotniczego
    – intermodalnego
    – komunikacji publicznej
    planowania, projektowania i integracji systemów ITS
    studiów lokalizacyjnych i studiów wykonalności
    budownictwa i inwestycji
    ochrony środowiska
    wydawnictw, szkoleń i konferencji
    systemów informatycznych
    menadżerskiej obsługi projektów
    kompleksowego przygotowania dokumentów aplikacyjnych dotyczących pozyskania funduszy z Unii Europejskiej

Firma skupia wykwalifikowanych doradców wywodzących się z przemysłu i środowisk akademickich, od szeregu lat działających na rynkach krajowych i zagranicznych, którzy postanowili stworzyć profesjonalny zespół doradczy będący w stanie zaoferować kompleksową obsługę swoim klientom. Dotychczas współpracowaliśmy z jednostkami rządowymi i samorządowymi, inwestorami prywatnymi oraz jako podwykonawcy dla większych firm projektowo-konsultingowych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług oferując jakość i profesjonalizm.

www: openskyservices.com

Partner

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej "IKKU"

ikku Istniejemy od lutego 1998 r., a działalność rozpoczęliśmy w styczniu 1999 r. pierwszym zrealizowanym szkoleniem na zamówienie firmy DROMEX na temat "Zasady współczesnego systemu szkoleń w dużym podmiocie gospodarczym".

Świadczymy usługi edukacyjno-szkoleniowe oraz konsultacyjno-doradcze w zakresie inżynierii komunikacyjnej i transportu, m.in. dla:

    administracji publicznej,
    przedsiębiorstw wykonawczych,
    biur projektowych i
    firm transportowych.

Współpracujemy z wysokiej klasy ekspertami, którzy oferują "wiedzę z pierwszej ręki" – inżynierską, prawną, ekonomiczną a przede wszystkim praktyczną.

strona WWW: www.ikku.pl

www: ikku.pl

Patronat

Ministerstwo Infrastruktury

min_inf_min

www: www.mt.gov.pl

 

Patronat Przewodniczącego Sejmowej Komisji ds. Infrastruktury

 

 

patronat_komisja_inf_duzy

www: sejm.gov.pl

GDDKiA

gddkia_nowe

www: gddkia.gov.pl

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

aktualne_logo_prezydenta_wawy_130

www: um.warszawa.pl

ERTICO

ertico_pl_min

www: ertico.com

Straż Graniczna

SG_min

www: www.strazgraniczna.pl

Komenda Główna Policji

policja_min

www: policja.pl

Związek Powiatów Polskich

zpp_minZwiązek Powiatów Polskich jest stowarzyszeniem powiatów broniącym ich wspólnych interesów, poprzez:

 

 

 • reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,
 • inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,
 • propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej,
 • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych,
 • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz wymianę naukową i kulturalną,
 • prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Związku i jego członków.

www: zpp.pl

Unia Metropolii Polskich

umpMisją Unii Metropolii Polskich jest włączenie metropolii Rzeczypospolitej w sieć metropolii UE. Statutowymi celami: wspieranie rozwoju samorządności terytorialnej i gospodarczej, promocja inicjatyw i działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur regionalnych i lokalnych, w szczególności powstających na obszarach metropolitalnych, wspólne rozwiązywanie specyficznych problemów wielkich miast, współpraca z organami państwa oraz organizacjami ogólnopolskimi i zagranicznymi oraz międzynarodowymi dla zwiększenia roli metropolii w państwie i integracji europejskiej. Unia Metropolii Polskich organizuje seminaria, konwersatoria i konsylia z udziałem polityków i ekspertów, prowadzi analizy i wydaje publikacje. Dialog z rządem RP prowadzi w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ponadto opiniuje projekty ustaw dla Sejmu i Senatu, a przedstawiciele UMP uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych.

www: www.metropolie.pl

Polska Akademia Nauk

pan_min

www: pan.pl

Patronat Medialny

Przegląd ITS

przeglad_min

Wydawany przez Stowarzyszenie ITS POLSKA portal, w całości poświęconym zagadnieniom Inteligentnych Systemów Transportowych. W ubiegłej dekadzie Przegląd był dostępny w wersji drukowanej – pilotażowy numer ukazał się w listopadzie 2007, zaś od 2008 do 2010 r. miesięcznik ukazywał się regularnie. Od 2011 r. Przegląd ITS jest dostępny w Internecie, na jesieni została zmieniona jego szata graficzna.

Celem „Przeglądu ITS” jest popularyzacja zastosowań zaawansowanych technologii inteligentnych systemów transportowych. Staramy się przedstawiać na jego łamach wszystko, co najważniejsze na krajowym rynku ITS. „Przegląd ITS” pragnie przekonać decydentów i opinię publiczną do inwestycji w rozwiązania z tej dziedziny. Choć są to najczęściej materiały związane z inżynierią, to nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia przedstawiamy w sposób jasny i przystępny, tak aby wzbudzić zainteresowanie Czytelników i zachęcić ich do lektury.

www: przeglad-its.pl

Truck Focus

truckTruckFocus to interaktywny portal informacyjno- analityczny , skierowany do profesjonalistów branży motoryzacyjnej sektora samochodów ciężarowych.

Jest kompetentnym źródłem informacji o rynku części samochodowych oraz najważniejszych informacji z branży. Portal zawiera również unikalne raporty dotyczące zagadnień rynku części jak również porady techniczne , nie tylko dla pracowników warsztatów samochodowych , ale również wszystkich firm- użytkowników samochodów ciężarowych.

Czytelnicy to specjalnie wyselekcjonowana grupa odbiorców: właściciele i kluczowi pracownicy firm z branży motoryzacyjnej oraz z sektora logistyczno- transportowego. Mogą oni czerpać informacje zarówno ze stron serwisu jak i z rozsyłanych droga elektroniczną cotygodniowych malingów, które z pewnością są najszybszą formą przekazywania informacji.

www: www.truckfocus.pl

Transport Miejski i Regionalny

transport"Transport Miejski i Regionalny" – miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

Transport Miejski i Regionalny jest miesięcznikiem kompleksowo poruszającym problemy transportowe w miastach różnej wielkości. Przedstawia i upowszechnia najnowsze poglądy specjalistów i rozwiązania techniczno-organizacyjne krajowe i zagraniczne. Zagadnienia omawiane w miesięczniku obejmują wszystkie dziedziny transportu miejskiego, są to m. in.:
– zarządzanie transportem w miastach i regionach
– organizacja i zarządzanie ruchem drogowym
– zarządzanie transportem zbiorowym
– zmiany w przepisach prawnych
– rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

Szczególne miejsce w naszych publikacjach zajmuje tematyka dotycząca najsłabszych uczestników ruchu drogowego, a więc pieszych, w tym osób niepełnosprawnych oraz rowerzystów, a także ochrona środowiska przed ujemnym

www: czasopisma.sitk.org.pl

e-myto

emyto

www: e-myto.pl

Forum transportu

forum

www: www.forumtransportu.pl

etransport.pl

etransport_minetransport.pl to źródło wiedzy branży TSL i sposób na spędzenie czasu w miłym towarzystwie. Znajdziesz tu informacje prasowe, bieżące zakazy ruchu na drogach Europy, mapę dobrych parkingów na których warto odpocząć, forum dyskusyjne – najobszerniejsza kopalnia wiedzy o branży, a także największą bazę ofert pracy dla kierowców, spedytorów i przewoźników, a nawet ciekawe przepisy na potrawy które da radę przygotować na parkingu – kuchniakierowcy.pl. Poprzez konto w etransport.pl poznasz ciekawych ludzi, wymienisz fotografie i porozmawiasz na czacie, podzielisz się filmami, czy zabawnymi fotkami w dziale humoru.

www: etransport.pl

Portal drogowy edroga.pl

edroga

edroga.pl jest portalem przeznaczonym dla drogowców. Przekazujemy najważniejsze informacje drogowe, relacjonujemy wydarzenia branżowe, publikujemy artykuły naukowe i popularno-naukowe.

Na naszych stronach znajdują się najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych dziedzin drogownictwa: od projektowania i wykonawstwa dróg oraz obiektów mostowych, poprzez zagadnienia inżynierii ruchu i brd, po przepisy prawne, rozporządzenia i wytyczne, a zwłaszcza komentarze do nich.

Nasza podstawowa zasada brzmi: Zamiast krytyki – dobre praktyki!

Opisujemy, relacjonujemy, przekazujemy: newsy, artykuły, relacje, felietony, wywiady, filmy, fotografie, komentarze.

www: edroga.pl

Infrastruktura transportu

infra

www: www.infrastruktura.elamed.pl

Magazyn Autostrady

autostrady_logo-150

Miesięcznik jest poświęcony projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg i autostrad oraz zarządzaniu nimi, a także technologiom, materiałom i urządzeniom stosowanym w nowoczesnym drogownictwie. Piszemy o inwestycjach drogowych, ich aspektach gospodarczych, prawnych, administracyjnych i ekonomicznych. Zamieszczamy informacje i nowości z kraju i ze świata oraz bogato ilustrowane relacje z targów, konferencji i placów budowy. Poruszamy tematy związane z inżynierią i bezpieczeństwem ruchu, oznakowaniem i oświetleniem dróg oraz ochroną środowiska. Jest to doskonała platforma mediowa dla firm, które dostarczają materiały, komponenty i technologie dla branży drogowo-mostowej. W ciągu ostatnich lat nawiązaliśmy współprace z ponad 500 firmami i wieloma wiodącymi w kraju uczelniami technicznymi, a także znaczącymi instytucjami w sektorze budowy i utrzymania dróg.

www: autostrady.elamed.pl

transinfo.pl

transinfo_min

www: transinfo.pl

Gazeta Samorządu i Administracji

gazetas

www: www.gsia.infor.pl

Organizator

ITS Polska

its_polska_minOrganizatorem Polskich Kongresów ITS jest Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska. ITS Polska jest profesjonalną, publiczno-prywatną inicjatywą mającą na celu wsparcie procesów rozwoju i wdrożenia Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), których zastosowanie przyczyniłoby się do rozwoju transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu. ITS Polska jest partnerstwem wiedzy i źródłem informacji dla wszystkich grup udziałowców środowiska ITS, włączywszy przemysł, usługi, organizacje rządowe i samorządowe, instytuty badawcze i wdrożeniowe, oraz ośrodki akademickie. ITS Polska nie ogranicza się wyłącznie do obszaru terytorialnego Polski biorąc za podstawę międzynarodową współpracę w rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych.

Stowarzyszenie jest wydawcą magazynu „Przegląd ITS”.

Zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

www: www.itspolska.pl

 

 

ORGANIZATOR

PARTNERZY

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja