PKITS w 2011 r

suchorzewski litwin
Prof. Wojciech Suchorzewski
(Politechnika Warszawska)
Przewodniczący Rady Programowej
Polskiego Kongresu ITS
dr inż. Marek Litwin
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
ITS Polska

Sprawozdanie z IV Polskiego Kongresu ITS
Warszawa, 25-26 maja 2011 roku

Szanowni Państwo,

W dniach 25-26 maja 2011 roku w hotelu Radisson Blu Centrum w Warszawie odbył się IV Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS. Polski Kongres ITS na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń w sektorze transportu w Polsce. Z każdą edycją przyciąga także uwagę obserwatorów i uczestników zagranicznych, którzy widzą w nim szansę na promocję swoich osiągnięć.

Z dużą satysfakcją organizatorzy z roku na rok odnotowują coraz wyższą frekwencję na kongresie oraz liczne wejścia internautów na stronę www.pkits.pl. Swój udział w seminarium zgłosiło blisko 200 osób w tym reprezentanci sektora usług stanowili 50%, jednostek samorządowych – 26%, instytutów badawczych i organizacji – 11%, uczelni – 8% oraz prasy – 5%.

Organizatorzy IV Polskiego Kongresu ITS położyli szczególny nacisk na kwestie wdrażania i finansowania zaawansowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, których szerokie zastosowanie umożliwi osiąganie celów dotyczących jakości i efektywności transportu kosztem niższym niż inne działania. Interesujące tematy jakie były poruszane pozwoliły na szczegółowe analizy i ciekawe dyskusje dotyczące m.in. polityki transportowej i finansowania ITS, elektronicznego poboru opłat, mobilności miejskiej, systemów ITS dla miast, systemów zarządzania ruchem.

Tegoroczny Kongres został objęty patronatem czołowych instytucji związanych z rozwijaniem i wdrażaniem zaawansowanych technologii w transporcie. Grono to tworzyły: Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja ds. Infrastruktury, Prezydent m. st. Warszawy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Komenda Główna Policji, Górnośląski Związek Metropolitalny, Związek Powiatów Polskich oraz Polska Akademia Nauk. Swój patronat udzieliło też stowarzyszenie ITS Europe (ERTICO).

Platynowym sponsorem Kongresu były firmy FARA i Asseco, sponsorujące wieczorne uroczyste przyjęcie dla uczestników, które odbyło się w Muzeum „Zachęta” w Warszawie. Sponsorami diamentowymi były firmy: Kapsch TrafficCom AG (sponsor lunchu pierwszego dnia obrad) oraz PTV (sponsor lunchu drugiego dnia obrad). Firmy Alcatel-Lucent, Instytut Transportu Samochodowego, Neurosoft, Stalexport Autostrady Małopolska były sponsorami złotymi finansującymi przerwy kawowe przez dwa dni trwania Kongresu. Sponsorzy srebrni to APM, Confidex, Deloitte, Logica, PSI, Sprint oraz Hewlett-Packard. Partnerami Kongresu były firmy: Deloitte – fundator toreb kongresowych, Autoguard – fundator nagrody specjalnej; portal Jakdojade.pl – sponsor insertów. Stałymi partnerami merytorycznymi byli Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU oraz OpenSky Systems and Services.

Mówcy reprezentowali następujące podmioty: Stowarzyszenia ITS Polska, Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ITS Sweden, PTV, Alcatel Lucent, Kappich Systemberatung, Federalny Instytut Badawczy Dróg (BASt), OpenSky Systems&Services, FARA/Asseco, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska / APM, Neurosoft, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, AutoGuard, Polis, Confidex, PSI Polska, Egis Poland, House of Solutions International, Stalexport Autostrady, Deloitte Advisory, Logica, Peek Traffic, Hewlett-Packard, Integra, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Kapsch TrafficCom, Siemens, Instytut Transportu Samochodowego, TELSAT.

Wśród partnerów medialnych znaleźli się: „Przegląd ITS”, „Rynek Kolejowy”, „Transport Miejski i Regionalny”, magazyn „Autostrady”, „DROGI Lądowe – Powietrzne – Wodne” oraz portale: emyto.pl, dobralogistyka.pl, edroga.pl, PRTl.pl, etransport.pl, transinfo.pl, tsl-biznes.pl, jedz-bezpiecznie.pl.

Organizatorem czterech dotychczasowych edycji Polskiego Kongresu ITS było Stowarzyszenie ITS Polska, członek ITS Europe – ERTICO. Obsługę organizacyjną zapewniało Biuro Kongresów Meetings Poland sp. z o.o.

Podczas wieczornego przyjęcia w Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta” w Warszawie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród LIDER ITS 2011. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie ITS Polska wraz z czasopismem "Przegląd ITS". Nagrody dla laureatów konkursu oraz wyróżnionych przekazali: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Hewlett-Packard. Laureatami pierwszej edycji konkursu zostali m.in.: Telsat, PKP Informatyka, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Neurosoft, Miasto Rybnik oraz Miasto Katowice.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami i fotorelacją z kongresu.

IV POLSKI KONGRES ITS – WNIOSKI KOŃCOWE


LIDER ITS 2011
DRUGA   EDYCJA

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że Stowarzyszenie ITS POLSKA wraz z czasopismem "Przegląd ITS" organizują drugą edycję Konkursu pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury o tytuł LIDER ITS 2011. Pierwsza edycja Konkursu spotkała się z Państwa bardzo ciepłym przyjęciem, dużym zainteresowaniem i wieloma zgłoszeniami. Jesteśmy przekonani, że kolejna edycja także będzie dla Państwa godna uwagi. Dla tych z Państwa, którzy wzięli udział w pierwszej edycji a nie wygrali, kolejna edycja może okazać się drugą szansą. Natomiast dla wszystkich, którzy się wahali lub nie zdążyli przygotować zgłoszenia na czas to szansa na udział w Konkursie. Udział w nim jest bezpłatny. Formularze zgłoszeń oraz regulamin dostępne są na stronie ITS POLSKA.

Wyróżnienia w Konkursie będą przyznawane w czterech kategoriach:

najlepszy produkt (adresat: firmy branży ITS),
najlepsze wdrożenie (adresat: samorządy i instytucje za wdrożenia),
najlepsza praca badawczo–rozwojowa (adresat: kadra naukowa),
najlepsza praca dyplomowa (adresat: absolwenci szkół wyższych).

Wszystkie nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez jury w składzie:

Mgr Piotr Krukowski
Dr inż. Marek Litwin
Prof. Jerzy Mikulski
Dr inż. Izabela Mitraszewska
Dr inż. Jacek Oskarbski
Mgr inż. Marek Rolla
Prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący
Prof. Wojciech Wawrzyński

Uroczyste wręczenie wyróżnień nastąpi w czasie czwartego Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych, który odbędzie się w dniach 25-26 maja 2011 roku w Warszawie.

Archiwum wiadomości na temat Konkursu LIDER ITS, które ukazały się na stronie ITS POLSKA znajdziesz tutaj.

W razie pytań prosimy o kontakt z Robertem Jędrzejczakiem ze Stowarzyszenia ITS POLSKA
(e-mail: rjedrzejczak@itspolska.pl   |   22 630-99-09)

ORGANIZATOR

SPONSOR DIAMENTOWY

Sponsor Srebrny

PARTNERZY

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja