Program (2011)

Program Polskiego Kongresu ITS 2011

Dzień I, 25 maja 2011 r. (środa)
 

9:00 – 10:20 Uroczyste otwarcie

Powitanie i słowo wstępne – Marek Litwin, ITS POLSKA
Uroczyste otwarcie – Radosław Stępień, Ministerstwo Infrastruktury
Wystąpienie – Zbigniew Rynasiewicz, Sejmowa Komisja Infrastruktury
Wystąpienie – Lech Witecki, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ITS – odpowiedzialność rządu – Hans Rode, ITS Sweden
Wprowadzenie – Wojciech Suchorzewski, Przewodniczący Rady Programowej
Powołanie Komisji Wnioskowej – Marek Litwin, ITS POLSKA

10:20 – 10:40 Przerwa kawowa. Sponsor: Alcatel Lucent

10:40 – 12:15 Zaawansowane zarządzanie ruchem (część 1)

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg krajowych – Norbert Wyrwich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Platforma dla inteligentnych rozwiązań zaawansowanego zarządzania ruchem – Karsten McFarland, PTV
Nowe technologie dla efektywnego zarządzania ruchem miejskim – detekcja i analiza ruchu w oparciu o urządzenia Bluetooth oraz geolokalizacja – Marcin Kalisiak, Alcatel-Lucent
Oprogramowanie podstawowe dla centrów zarządzania ruchem – Gerhard Kappich, Kappich Systemberatung
Poprawa jakości danych o sytuacji meteorologicznej używanych w systemach zarządzania ruchem – Sylwia Piszczek, Federalny Instytut Badawczy Dróg (BASt)

Dyskusja

12:15 – 13:50 Zaawansowane zarządzanie ruchem (część 2)

Wrocławskie Centrum Zarządzania Ruchem – Jacek Doliński, OpenSky Systems&Services
Plany rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Warszawie – Piotr Olszewski, Politechnika Warszawska
System nadzoru ruchu w Strefie Ograniczonego Ruchu w Katowicach – Grzegorz Kawka, Telsat
Nowe zastosowania wideo identyfikacji z wykorzystaniem technologii MMR w systemach zarządzania ruchem – Cezary Dołęga, Neurosoft sp. z o.o. i Michał Karkowski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
iNORD – inteligentna informacja o ruchu drogowym – Robert Rozesłaniec, AutoGuard

Dyskusja

13:50 – 14:50 Lunch. Sponsor: Kapsch

14:50 – 16:40 Inteligentny Transport Publiczny

Integracja miejskich systemów transportowych – Sylvain Haon, Polis
Inteligentny transport publiczny ze srodków UE – Jacek Wiśniewski, Ministerstwo Infrastruktury
Przegląd narzędzi wspomagania informacyjnego planowania podróży transportem zbiorowym – Krzysztof Bojda, Politechnika Wrocławska
Przegląd możliwych technologii ITS dla Transportu Zbiorowego – Rafał Kucharski, Politechnika Krakowska
Bezpieczny podróż z wielofunkcyjną kartą Confidex – Pierre Chadebech, Confidex
System zarządzania zajezdniami tramwajowymi i autobusowymi (DMS). Wyższa jakość obsługi pasażera, niższe koszty oraz efektywniejsze wykorzystanie taboru – Łukasz Rosikiewicz, PSI Polska

Dyskusja

16:40 – 17:00 Przerwa kawowa. Sponsor: Neurosoft

17:00 – 18:05 Transport kolejowy i multimodalny

Rozbudowa transportu intermodalnego w ramach POIiŚ – Jacek Wiśniewski, Ministerstwo Infrastruktury
Aspekty środowiskowe wdrażania ITS w technice kolejowej – Grzegorz Przeniosło, Egis Poland
DYSONAPP – innowacyjny system b.r.d. podnoszący bezpieczeństwo kierowców i pieszych na przejazdach kolejowych – Wojciech Dinges, House of Solutions International

Dyskusja

18:05 – 18:20 Podsumowanie I dnia obrad

19:00 – 21:30 Inauguracja konkursu „Lider ITS” oraz uroczyste przyjęcie IV PKITS

Sponsor uroczystego przyjęcia IV PKITS: FARA/Asseco

Dzień II, 26 maja 2011 r. (czwartek)

09:00 – 10:20 Bezpieczeństwo transportu i ochrona danych

Koncepcja wdrożenia systemu eCall w Polsce – Tomasz Kamiński, Instytut Transportu Samochodowego
EcoGem – zaawansowany system wspomagania kierowcy dedykowany do pojazdu elektrycznego – Mikołaj Kruszewski, Instytut Transportu Samochodowego
Kontrola średniej prędkości na odcinku drogi na przykładzie Poole – Mark Bonor-Moris, Siemens
ITS na przystankach dla niepełnosprawnych pasażerów – Krzysztof Kaperczak, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Dyskusja

10:20 – 10:40 Przerwa kawowa. Sponsor: Instytut Transportu Samochodowego

10:40 – 12:30 Elektroniczny pobór opłat

Organizacyjne aspekty wdrożenia elektronicznego systemu poboru opłat Viatoll – Jolanta Kijoch, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Polskie badania w obszarze elektronicznego pobierania opłat drogowych – Gabriel Nowacki, Instytut Transportu Samochodowego
Interoperacyjność systemu Elektronicznego Poboru Opłat – możliwości włączenia prywatnych koncesjonariuszy do Krajowego Systemu Poboru – Zbigniew Czapla, Stalexport Autostrady
Interoperacyjność a wpływ niezależnego operatora poboru opłat w Dyrektywie EETS – Cedric Bourgoin, Egis Projects
Praktyka i doświadczenia operowania systemami poboru opłat – David Šnorek, Deloitte Advisory i Jiri Kucera, Logica
Technologiczne możliwości systemu DSRC – Marek Cywiński, Kapsch Telematic Services

Dyskusja

12:30 – 13:30 Lunch. Sponsor: PTV

13:30 – 15:05 Integracja systemów ITS (część 1)

Gdzie szukać inteligencji w systemach ITS – Mike Kawczynski, Peek Traffic
Wykorzystanie metody FRAME do określenia architektury systemu zarządzania ruchem w Warszawskim Węźle Dróg Krajowych – Piotr Olszewski, Politechnika Warszawska
Scenariusz wdrożeń Inteligentnych Systemów Transportowych w oparciu o europejską architekture FRAME – Krzysztof Modelewski, OpenSky Systems&Services
Wykorzystanie technologii automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów – Michael Sax, Siemens AG
Modele biznesowe wykorzystania infrastruktury informatycznej w systemach ITS – Bartosz Skórniewski i Marek Kaszuba, Hewlett-Packard

Dyskusja

15:05 – 15:20 Przerwa kawowa. Sponsor: Stalexport

15:20 – 17:05 Integracja systemów ITS (część 2)

Aktywne i pasywne czujniki stanu nawierzchni – ocena funkcjonalności z punktu widzenia BRD – Jan Szczerbiński, Integra
Inteligentne planowanie systemów transportowych, Living Models – Karsten McFarland, PTV
System do ważenia w ruchu jako aplikacja i narzędzie ITS do egzekwowania przepisów ruchu drogowego – Mariusz Kołkowski, Sprint
Strategia skoordynowanego wdrażania zintegrowanego inteligentnego systemu transportu towarowego w europejskim korytarzu transportowym “Bałtyk-Adriatyk” – Artur Pawłowski, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Integracja systemów zarządzania ruchem na przykładzie odcinka Konin – Stryków autostrady A2 – Artur Ryguła, Politechnika Śląska / APM
Elastyczne Systemy dla transportu publicznego – rozwiązania softwarowe – Egil W. Holgersen, FARA/Asseco

Dyskusja

17:05 – 17:35 Komisja Wnioskowa, dyskusja i podsumowanie

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie

ORGANIZATOR

SPONSOR DIAMENTOWY

Sponsor Srebrny

PARTNERZY

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja