Program (2012)

PROGRAM POLSKIEGO KONGRESU ITS 2012

Dzień pierwszy (22.05.2012)

8:00 – 9:00 Rejestracja, kawa powitalna

Sesja 0. Uroczyste otwarcie (9:00 – 10:10)

Powitanie – Marek Litwin, Stowarzyszenie ITS POLSKA
Oficjalne otwarcie – Maciej Jankowski, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Wystąpienie – Paweł Stelmaszczyk, Komisja Europejska
Wystąpienie – Stanisław Żmijan, Sejmowa Komisja Infrastruktury
Wystąpienie – Andrzej Maciejewski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wystąpienia – Mieczysław Reksnis, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Wprowadzenie – Wojciech Suchorzewski, Przewodniczącego Rady Programowej PKITS
Powołanie Komisji Wnioskowej – Marek Litwin, Stowarzyszenie ITS POLSKA

Sesja 1. Systemy zarządzania ruchem cz. I (10:15 – 10:45)

Systemy zarządzania ruchem na autostradach, praktyczna analiza doświadczeń firmy Siemens – Dariusz Obcowski, Paweł Wawrowski, Siemens
Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego – Patryk Zakrzewski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Przerwa kawowa. Sponsor: ITS Polska (10:45 – 11:30)

Sesja 1. Systemy zarządzania ruchem cz. II (11:30 – 12:25)

Propozycja unowocześnienia metod oceny efektywności akomodacyjnych programów sterowania ruchem – Tomasz Palak, Barbara Spólnicka, Politechnika Warszawska
Priorytety dla transportu publicznego – lokalnie czy centralnie? – Tadeusz Okoń, Sprint
Dylematy przy formułowaniu wymagań dla krótkoterminowych prognoz ruchu dla potrzeb systemów zarządzania ruchem – Tomasz Dybicz, Politechnika Warszawska

Dyskusja

Sesja 2. Detekcja pojazdów i badania ruchu cz. I (12:30 – 13:15)

Wieloczujnikowy system WIM – Ryszard Sroka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wizualizacja i analiza danych w czasie rzeczywistym przy użyciu technologii GIS – Robert Jędrzejczak, Esri Polska
Planowanie obsługi klienta w Polskim Systemie Elektronicznego Poboru Opłat viaTOLL – Piotr Olszewski, Politechnika Warszawska, Thomas Gollubits, Kapsch i Piotr Krukowski, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocławia

LUNCH. Sponsor: Kapsch (13:15 – 14:15)

Sesja 3. Detekcja pojazdów i badania ruchu cz. II (14:15 – 15:10)

Wybrane zagadnienia pomiarów parametrów ruchu drogowego za pomocą wiroprądowych, indukcyjnych czujników pętlowych – Marek Stencel, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Inteligentny System Preselekcji Wagowej Pojazdów na drogach ZDW Łódź jako przykład Zintegrowanego Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem "SMART" – Sławomir Daniek, Trax elektronik
Wykorzystanie danych krajowego systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów w prognozach i planowaniu – Andrzej Mitas, Artur Ryguła, Witold Konior, APM Konior Piwowarczyk Konior

Dyskusja

Sesja 4. Interoperacyjność systemów ITS cz. I (15:15 – 15:45)

Znaczenie normalizacji w rozwoju Inteligentnych Systemów ITS – Krzysztof Modelewski, ITS POLSKA
Otwarte protokoły wymiany informacji w systemach ITS – Grzegorz Kawka, Telsat

Przerwa kawowa. Sponsor: Neurosoft (15:45 – 16:30)

Sesja 4. Interoperacyjność systemów ITS cz. II (16:30 – 17:30)
Otwarte standardy i protokoły wymiany informacji w systemach zarządzania ruchem – Suzanne Hoadley, POLIS
Zaawansowane rozwiązania sieciowe w kontekście Inteligentnych Systemów Transportowych – Marcin Kalisiak, Alcatel-Lucent
Otwarte technologie internetowe w zdalnym systemie do automatycznej rejestracji sygnałów z czujników używanych w pomiarach parametrów ruchu drogowego – Zbigniew Marszałek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dyskusja

Podsumowanie pierwszego dnia kongresu (17:30 – 18:00)

Uroczyste przyjęcie i inauguracja III edycji konkursu "LIDER ITS" w Muzeum Techniki, pl. Defilad 1 (19:00 – 22:00)

Dzień drugi (23.05.2012)

Sesja 5. Rola ITS w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju transportu (9:00 – 10:25)
Ocena wpływu systemów ITS – Suzanne Hoadley, POLIS
Telematyka transportu narzędziem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – Zuzana Krchová, Uniwersytet Žilina
Przydzielanie zadań kierowcom i pojazdom w Rzymie w czasie rzeczywistym – Bruno Stockel, M.A.I.O.R
System biletowy Kolei Słowackich – Dusan Mamrilla, Hewlett-Packard
Zarządzanie bezpieczeństwem w ruchu drogowym – Karsten McFarland, PTV

Dyskusja

Sesja 6. Zastosowania ITS w rozwiązywaniu problemów transportu w miastach cz. I (10:30 – 11:15)
Zastosowanie telematyki do zarządzania parkowaniem – Lubomir Cernicky, Uniwersytet Zilina
Wirtualna pętla indukcyjna jako narzędzie zapewniające wysoką poprawność działania Systemów – Piotr Bardadyn, Neurosoft
Przyjazne miasto – Paweł Olczak, Kapsch Telematic Services

Przerwa kawowa. Sponsor: UTI Grupa Polska (11:15 – 12:00)

Sesja 6. Zastosowania ITS w rozwiązywaniu problemów transportu w miastach cz. II (12:00 – 12:40)
Inteligentny system wspierania transferu pasażerów pomiędzy środkami transportu – Krzysztof Gowik, Wojciech Palczyński, Trapeze Poland
Zintegrowane zarządzanie opłatami. Integracja instytucjonalna i technologiczna systemu poboru opłat w komunikacji miejskiej miasta Bukareszt – Florin Nemtanu, Uniwersytet w Bukareszcie

Dyskusja

Dyskusja plenarna, podsumowanie, Komisja Wnioskowa (12:40 – 13:10)

LUNCH. Sponsor: PTV (13:10 – 14:10)

Debata we współpracy Dziennika Gazeta Prawna z ITS POLSKA (14:10 – 16:10)

  • Wykorzystanie nowych technologii telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych w zakresie zarządzania ruchem drogowym
  • Telematyka, czyli co to są Inteligentne Systemy Transportowe (ITS)
  • Dlaczego potrzebna jest strategia rozwoju ITS
  • Korzyści wynikające z zastosowania ITS
  • Jak poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, jak zwiększyć efektywność systemu transportowego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego
  • Stan legislacyjno – organizacyjny w zakresie ITS w Polsce, bariery rozwojowe
  • Źródła finansowania ITS
  • Europejski plan wdrożenia IST

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie

ORGANIZATOR

SPONSOR DIAMENTOWY

Sponsor Srebrny

PARTNERZY

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja