Rada programowa (2015)

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu
prof. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska

Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu
prof. Jerzy Mikulski – Politechnika Śląska

Członkowie:

mgr inż. Tomasz Borowski – MSR TRAFFIC
mgr. inż. Jerzy Ekiert – ITS POLSKA Regionalny Oddział Lubelski
mgr inż. Paweł Gajowniczek – Dyrekcja Dróg Publicznych Norwegii
dr inż. Mariusz Kaczmarek – Politechnika Poznańska
dr inż. Tomasz Kamiński – Instytut Transportu Samochodowego
dr inż. Zbigniew Komar – Urząd Miasta Wrocław
mgr inż. Marek Krawczyk – SENER
mgr Piotr Krukowski – ITS POLSKA
prof. Ryszard Krystek- Instytut Transportu Samochodowego
dr inż. Marek Litwin – ITS POLSKA
dr hab. inż. Piotr Olszewski, prof. nadzw. Politechniki Warszawskiej
dr inż. Jacek Oskarbski – Politechnika Gdańska
dr inż. Krzysztof Ostrowski – Politechnika Krakowska
mgr inż. Bogusław Prokop – Urząd Miasta Białystok
Jarosław Teterycz
dr inż. Andrzej Urbanik – Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ORGANIZATOR

PARTNERZY

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja