Rada programowa (2008)

Rada Programowa Polskiego Kongresu ITS 2008

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu
Prof. Wojciech Suchorzewski – Politechnika Warszawska

Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu
Prof. Jerzy Mikulski – Politechnika Śląska

Członkowie:

 • Kazimierz Bartczak – Ministerstwo Infrastruktury
 • Tomasz Borowski – Prezes Zarządu MSR TRAFFIC
 • Alina Giedryś – Zarząd Dróg i Transportu Miasta Łódź
 • dr inż. Mariusz Kaczmarek – Politechnika Poznańska
 • dr Zbigniew Komar – Urząd Miasta Wrocław
 • Piotr Krukowski – Urząd m.st. Warszawy
 • Prof. Ryszard Krystek – Politechnika Gdańska
 • dr inż. Izabella Mitraszewska- Instytut Transportu Samochodowego
 • Bogusław Prokop – Urząd Miasta Białystok
 • Prof. Andrzej Rudnicki – Politechnika Krakowska
 • Ryszard Rojowski – Główny Konstruktor Firmy RG
 • Prof. Antoni Szydło – Politechnika Wrocławska, Prezes SITK
 • dr inż. Andrzej Urbanik – Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Prof. Kornel Wydro – Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie
 • Barbara Żmidzińska – Urząd Miasta Katowic

 

ORGANIZATOR

SPONSOR DIAMENTOWY

Sponsor Srebrny

PARTNERZY

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja