Program (2009)

Program Polskiego Kongresu ITS 2009

W sprawach dotyczących referatów prosimy o kontakt z Radą Programową Polskiego Kongresu ITS e-mail: kongres@itspolska.pl.

Program Polskiego Kongresu ITS 2009 – do pobrania w formacie PDF (250 KB).

Zapewnione symultaniczne tłumaczenie polsko-angielskie.

Dzień 1: 26 maja 2009 r.

Miejsce: Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

8:00 – 9:00 Rejestracja uczestników. Istnieje możliwość dokonania rejestracji i pobrania materiałów w dniu następnym.

9:00 – 10:00 Sesja plenarna otwierająca

Powitanie i słowo wstępne – Marek Litwin, prezes Stowarzyszenia ITS Polska
Uroczyste otwarcie – Maciej Jankowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Wystąpienie Zbigniewa Rynasiewicza Posła na Sejm RP Przewodniczącego Komisji Infrastruktury
Wystąpienie Mirosława Maksimiuka z-cy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
ITS w procesie przygotowania i realizacji inwestycji – Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu Drogowego
Wojciech Suchorzewski, przewodniczący Rady Programowej – wprowadzenie
Marek Litwin, powołanie Komisji Wnioskowej

10:00 – 11:00 Sesja 1: ITS w polityce transportowej Państwa i UE

Wizja rozwoju ITS w Polsce – Jerzy Mikulski
ITS w polityce UE – Wojciech Suchorzewski
Bieżące prace dotyczące ITS w Polsce – Marcin Jaczewski

Dyskusja

11:00 – 11:20 Przerwa kawowa

Sponsor: Satellic Traffic Management

11:20 – 12:20 Sesja 2: Architektura i standardy ITS

Krajowa Architektura ITS – Marek Litwin
Studium strategii rozwoju ITS w Polsce – projekt Ministerstwa Infrastruktury – Andrew Winder
Trójmiejska Regionalna Architektura ITS – Jacek Oskarbski

Dyskusja

12:20 – 13:30 Lunch. Sponsor: Egis

13:30 – 16:20 Sesja 3: Rola ITS w poprawie bezpieczeństwa transportu

Rola ITS w poprawie bezpieczeństwa transportu – Ryszard Krystek
Zagrożenia w BRD i możliwości technicznego wsparcia działań Policji – Jacek Zalewski
Oprogramowanie, systemy i platformy informatyczne ITS na rzecz BRD – Grzegorz Kawka
Koncepcja nowoczesnej bazy danych BRD zintegrowanej z systemem zarządzania ruchem – Tomasz Dybicz
Redukcja kosztów zewnętrznych w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego – Jana Pekárová

Dyskusja

Telematyczny system automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych „eCall” – Tomasz Kamiński
Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki zastosowaniu pomiaru średniej prędkości na odcinku drogi – Janusz Wróbel
Możliwości zastosowań badawczego symulatora pojazdu samochodowego w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego – Izabella Mitraszewska
Sterowanie prędkością jako metoda poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach zamiejskich – Jerzy Narożny

16:20 – 16:45 Przerwa kawowa

Sponsor: Instytut Transportu Samochodowego

16:45 – 18:00 Sesja 4: Rola ITS w ochronie środowiska

Wizja kooperatywnego systemu „zielonej mobilności” dla Europy – Paul Kompfner
Informatyka w zarządzaniu jakością środowiska w aglomeracjach miejskich – Andrzej Kraszewski
Efekty wpływu systemów ITS na klimat akustyczny w otoczeniu dróg – Janusz Bohatkiewicz
„Mobilne Miasto" – wizja i implementacja – Mikołaj Sobczak

Dyskusja

19:00 – 21:30 Uroczyste przyjęcie w Muzeum Narodowym,
Al. Jerozolimskie 3
Sponsor platynowy: IBM Polska
Gold Special Sponsor: GMV

Dzień 2: 27 maja 2009 r.

8:30 – 10:00 Sesja 5: ITS w zarządzaniu ruchem i transportem publicznym

Priorytety w ruchu dla transportu publicznego w Oslo – Paweł Gajowniczek
Efektywne przyspieszenie komunikacji tramwajowej w priorytetowym sterowaniu ruchem – Andrzej Krych
Transport publiczny w Systemie Zarządzania i Kontroli Ruchu Miejskiego w Suffolk (Wielka Brytania) – Anna Kabulska
Nowoczesne systemy ITS a efektywne systemy zarządzania komunikacją miejską – Tomasz Wróblewski

Dyskusja

10:00 – 10:20 Przerwa kawowa. Sponsor: PTV AG

10:20 – 11:50 Sesja 5-cd: ITS w zarządzaniu ruchem i transportem publicznym

Elastyczne sterowanie i zarządzanie ruchem w ramach systemu okien czasowych – Mariusz Kaczmarek
Otymalizacja ruchu i bezpieczeństwa drogowego za pomocą kooperacyjnych metod kontroli – Tobias Lück
Systemy zarządzania parkingami przy autostradach w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – Thomas Weber, Ernst Ehrl
Konsekwencje stosowania akomodowanej sygnalizacji świetlnej dla ruchu niezmotoryzowanego – Jeremi Rychlewski
Integracja ITS z procesami w zakresie monitoringu i zarządzania bezpieczeństwem kryzysowym – Cezariusz Pawłowski

Dyskusja

11:50 – 12:50 Lunch. Sponsor: Kapsch TrafficCom AG

12:50 – 14:50 Sesja 6: Elektroniczny pobór opłat

Elektroniczny pobór opłat i rozwiązania legislacyjne – Anna Niedzicka
Interoperacyjność elektronicznego poboru opłat i zalety niezależnego operatora – Steve Morello
Elektroniczny pobór opłat przejście od poziomu krajowego do lokalnego w miastach – Patricia Wrześniewska
Elektroniczny pobór opłat w Polsce – Michael Weber
Możliwości wykorzystania systemu Galileo do poboru opłat – Fermín Catalán Ramos

Dyskusja

14:50 – 15:15 Przerwa kawowa. Sponsor: DHV Polska

15:15 – 17.00 Sesja 7: Problemy wdrożeniowe systemów ITS w Polsce

Referat wprowadzający – Marek Krawczyk
Finansowanie projektów ITS – Jarosław Walkiewicz, Szymon Puczyński
ITS jako źródło wzrostu efektywności procesów logistycznych – Mariusz Wasiak
Zastosowanie Mobilnego Systemu Kartowania MMS do pozyskiwania danych geoprzestrzennych wykorzystywanych w Inteligentnych Systemach Transportowych – Robert Rutkowski
Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej w Inteligentnych Systemach Transportowych – Justyna Florczak
Architektura i standardowe rozwiązania ITS na przykładzie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Warszawie – Piotr Haremza

Dyskusja

17:00 – 18:00 Komisja Wnioskowa, dyskusja i podsumowanie

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

ORGANIZATOR

SPONSOR DIAMENTOWY

SPONSOR ZŁOTY

Sponsor Srebrny

PARTNERZY

PATRONATY MEDIALNE

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja