Program (2010)

Program Polskiego Kongresu ITS 2010

III Polski Kongres ITS
„ MAŁE PIENIĄDZE – DUŻE KORZYŚCI.
ITS SPOSOBEM NA KRYZYS”
Wstępny program

Program – do pobrania w formacie PDF.

Dzień I, 19 maja 2010 r. (środa)
9:00 – 9:30 Uroczyste otwarcie

1. Powitanie i słowo wstępne – Marek Litwin, prezes Stowarzyszenia ITS Polska
2. Uroczyste otwarcie – Tomasz Bochenski, Ministerstwo Infrastruktury
3. Wystąpienie – Henry Wasung, ERTICO
4. Wystąpienie – Gunnar Malm, Dyrektor Generalny Szwedzkiej Administracji Drogowej
5. Wprowadzenie – Wojciech Suchorzewski, przewodniczący Rady Programowej
6. Powołanie Komisji Wnioskowej – Marek Litwin

9:30 – 10:20 Polityka transportowa i finansowanie ITS

1. ITS w polityce Unii Europejskiej – Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska
2. Prace nad europejską architekturą ITS – Peter Jesty, E-FRAME
3. ITS warunkiem bezpieczeństwa w zintegrowanych systemach transportowych – Ryszard Krystek, Politechnika Gdańska
4. Finansowanie ITS w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Jacek Wiśniewski, Ministerstwo Infrastruktury

Dyskusja

10:20 – 10:50 Przerwa kawowa. Sponsor: Satellic

10:50 – 11:50 Elektroniczny pobór opłat – cz. 1

1. Zintegrowany system biletowy – Ian Anderson, Sequoia AFC Consultants Limited
2. Elektroniczny pobór opłat za wjazd do miasta Sztokholm – Jakub Biernacki, IBM
3. „Clearing House” – rozwój i operacje. Porównanie różnych projektów dotyczących Elektronicznego Poboru Opłat – Mounir Chaouche, Egis Projects
4. Miary sukcesu w implementacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat – Patrycja Wrześniewski, Satellic

Dyskusja

11:50 -11:55 Przerwa techniczna

11:55 – 13:10 Elektroniczny pobór opłat – cz. 2

1. Integracja usług płatniczych – Tommaso Scubla, Autostrade Tech S.p.A
2. Czeskie doświadczenia z wdrożenia systemu eToll – Dariusz Nachyła i Jiri Vitek, Deloitte
3. Czy pobór opłat za korzystanie ze wszystkich dróg jest uzasadniony? Ujęcie ekonomiczne – Michael Gschnitzer, Kapsch TrafficCom
4. Wprowadzania elektronicznego systemu poboru opłat w USA. Propozycja dla Polski – Roman Gurbiel, ACS

Dyskusja

13:10 – 14:10 Lunch. Sponsor: Kapsch

14:10 – 15:10 Mobilność miejska – innowacyjne projekty włoskie i polskie. Systemy ITS dla miast – cz. 1

1. Strategie i projekty dla zrównoważonej mobilności miejskiej – na przykładzie realizacji projektu CIVITAS CARAVEL w Krakowie – Tomasz Zwoliński, Urząd Miasta Krakowa
2. „Tele-bus” – przykład pomyślnego transferu technologii z Genui do Krakowa – Magdalena Drobniak-Salitra i Adrian Obuchowicz, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Kraków
3. Strategie mobilności i projekty ITS we Włoszech – Riccardo Bozzo i Fabio Ballini, CIRT

Dyskusja

15:10 – 15:30 Przerwa kawowa. Sponsor: PTV AG

15:30 – 17:00 Mobilność miejska – innowacyjne projekty włoskie i polskie. Systemy ITS dla miast – cz. 2

1. Doświadczenia Regionu Liguria w zakresie transportu osób i towarów. Innowacyjne rozwiązania dotyczące łączenia mobilności miejskiej i międzymiastowej – Giovanni Mosca, Odisseus Consortium
2. Nowe formy mobilności pasażerów i towarów. Technologie ITS i innowacyjne rozwiązania – Marco Boero, Softeco Sismat
3. Systemy zintegrowanego zarządzania informacją i ruchem w mieście Genui – Paolo Pissarello i Antonio Rossa, Urząd Miasta Genua
4. Doświadczenia Elsag Datamat w zakresie innowacyjnych technologii zarządzania ruchem – ruch intermodalny i systemy informacji dla podróżujących – Andrea Teschioni, Elsag Datamat

Dyskusja

Podsumowanie I dnia obrad

18:00 – 21:30 Finał I edycji konkursu „Lider ITS” oraz uroczyste przyjęcie III PKITS w Muzeum Techniki, Plac Defilad 1.

Sponsor uroczystego przyjęcia III PKITS: Egis

Dzień II, 20 maja 2010 r. (czwartek)

8:30 – 9:45 Efektywność i architektura ITS

1. Metody badania efektywności działania systemu sterowania ruchem na przykładzie projektu w Munster – Jurgen Mueck, Siemens AG
2. Koncepcja rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych na obszarze m.st. Warszawy – Aleksander Ronowicz i Andrzej Zdzitowiecki, 4Pi
3. Filozofia budowy zintegrowanego Inteligentnego Systemu Transportu – Maciej Wielgus, IBM Polska
4. Wspólna architektura systemów zarządzania ruchem w mieście i na drogach krajowych w ramach systemu zarządzania ruchem w aglomeracji miejskiej – Piotr Haremza, Siemens

Dyskusja

9:45 – 9:50 Przerwa techniczna

9:50 – 11:20 Systemy zarządzania ruchem – cz. 1

1. ITS w sterowaniu ruchem tramwajowym – Jeremi Rychlewski, Politechnika Poznańska
2. Systemy prowadzenia ruchu przy użyciu tablic elektronicznych o zmiennej treści – Piotr Krukowski, Zarząd Dróg i Utrzymania, Wrocław
3. System zarządzania ruchem w Poznaniu – zaawansowana koncepcja architektury i implementacji – Mariusz Kaczmarek, Politechnika Poznańska

Dyskusja

11:20 – 11:40 Przerwa kawowa. Sponsor: Instytut Transportu Samochodowego

11:40 – 13:10 Systemy zarządzania ruchem – cz. 2

1. Problematyka wykonywania krótkookresowych prognoz ruchu na potrzeby zarządzania i sterowania ruchem – Tomasz Dybicz, Politechnika Warszawska
2. Adaptacyjne sterowanie ruchem w sieciach ulic bazujące na algorytmach genetycznych – rezultaty projektu w Bawarii – Herwig Wulffius, GEVAS
3. Londyńskie doświadczenia we wprowadzaniu priorytetów dla autobusów oraz zastosowania akomodacyjnego systemu sterowania ruchem SCOOT – Adam Giszczak, TRL
4. Ekologiczne systemy sterowania i zarządzania ruchem – Siebe Turksma, Peek Traffic
5. The Multimodal Mobility Agency: nowa koncepcja zarządzania mobilnością przez władze publiczne – Farid Debbah, Egis Mobilité

Dyskusja

13:10 – 14:00 Lunch. Sponsor: IBM

14:00 – 15:15 Bezpieczeństwo transportu

1. Standaryzacja paneuropejskiego systemu automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall – Tomasz Kamiński, Instytut Transportu Samochodowego
2. Zastosowanie ITS w zarządzaniu bezpieczeństwem drogowego transportu zbiorowego – Łukasz Franek, Politechnika Krakowska
3. Automatyczna identyfikacja pojazdów ponadgabarytowych i przeciążonych – Janusz Wróbel, Neurosoft
4. Zarządzanie bezpieczeństwem na drogach i w tunelach za pomocą systemu przetwarzania obrazu wideo – Benjamin Schiereck, Traficon

Dyskusja

15:15 – 15:35 Przerwa kawowa. Sponsor: Alcatel Lucent

15:35 – 17:05 Systemy łączności

1. Szerokopasmowe sieci dostępowe – budowa i możliwości wykorzystania w systemach bezpieczeństwa i nadzoru ruchu drogowego – Grzegorz Kawka, TELSAT
2. Sieci zajezdniowe WLAN dla transmisji danych z tramwajów – Piotr Pełka, Infotron
3. Projekt COOPERS – Tomasz Pałczyński, Politechnika Łódzka
4. Wpływ aplikacji wideo na sieci łączności dla systemów ITS – Krzysztof Floryan, Alcatel Lucent
5. Wykorzystanie danych lokalizacyjnych strumienia pojazdów w ITS – perspektywa operatora sieci komórkowej – Grzegorz Sabak, Wojskowa Akademia Techniczna

Dyskusja

17:05 – 18:00 Komisja Wnioskowa, dyskusja i podsumowanie

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie

ORGANIZATOR

SPONSOR DIAMENTOWY

SPONSOR ZŁOTY

Sponsor Srebrny

PARTNERZY

PATRONATY MEDIALNE

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja