Program (2014)

PROGRAM POLSKIEGO KONGRESU ITS 2014

Aktualny program Kongresu do pobrania TUTAJ

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu.

ORGANIZATOR

PARTNERZY

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja