PROGRAM / AGENDA
XV POLSKI KONGRES ITS

Dzień I, 9 października 2023 r.
Day I, October 9th, 2023

08:00-09:00

Rejestracja, poranna kawa / Registration, morning coffee

09:00-09-30

Sesja otwierająca / Opening Session

 1. Oficjalne otwarcie jubileuszowego VX POLSKIEGO KONGRESU ITS – Jan Litwiński, Dyrektor PKITS / Official opening of the jubilee VX POLISH ITS CONGRESS – Jan Litwiński, Director of PKITS
 2. Powitanie – Marek Litwin, Prezes Zarządu ITS POLSKA / Welcome address – Marek Litwin, President of the Board ITS POLSKA
 3. Wystąpienie otwierające Ministerstwo Infrastruktury / Speech the Ministry of Infrastructure* 
 4. Wystąpienie Dawid Petrów, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad / Speech – Dawid Petrów, Director of the Crisis Management and Security Department the General Directorate for National Roads and Motorways
 5. Wystąpienie Joanna Lech, Dyrektor Centrum Unijnych Programów Transportowych / Speech by Joanna Lech, Director of the Center for EU Transport Programs
 6. Wspomnienie o Prof. Wojciechu Suchorzewskim, Przewodniczącym Rady Programowej ITS Polska / Recollection of Prof. Wojciech Suchorzewski, Chairman of the Programing Board of ITS POLSKA Prof. Piotr Olszewski
 7. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Programowej ITS POLSKA / Presentation of the Chair of the Programing Board of ITS POLSKA – Prof. Tomasz Kamiński

*do potwierdzenia

09:30-11:15

Sesja: Technologie ITS w transporcie miejskim

Session: ITS technologies in urban transport

Moderator: Mirosław Siergiejczyk, Politechnika Warszawska

 1. System zliczania pasażerów współpracujący z systemem ITS – rezultaty wdrożenia w GZM / Passenger counting system cooperating with the ITS system – results of implementation in GZM – Lucjan Dec, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
 2. Mobilność jako usługa – koncepcja MaaS w aplikacji iMKA systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna / Mobility as a Service – the concept of MaaS in the iMKA application of the Małopolska Agglomeration Card system – Patryk Zakrzewski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
 3. Wykorzystanie portalu miejskiego – integracja transportu publicznego / City portal as support of public transport integration – Zbigniew Swoczyna, Integrated Solutions
 4. Big Data w transporcie zbiorowym – gromadzenie, analiza i wykorzystanie danych na przykładzie ZTM w Poznaniu / Big Data in public transport – collection, analysis and use of data on the example of ZTM in Poznań – Wojciech Miechowicz, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
 5. Rozwiązania ITS dedykowane dla małych i średnich miast / ITS solutions dedicated to small and medium-sized cities – Tomasz Goljaszewski, HIKVision Poland
 6. Zapowiedź wydarzeń: Kongres Mobilności I Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego / Event announcement: Mobility Congress and Road Safety Congress – Ewelina Nawara, Media-Pro Polskie Media Profesjonalne

Dyskusja / Discussion

11:15-12:00

Przerwa kawowa / Coffee break     

Sponsor:

12:00-13:00

Dyskusja panelowa: SmartCity Lab: Nauka-Biznes-Samorząd

Panel discussion: SmartCity Lab: Science-Business-Local Government 

Wprowadzenie: Tomasz Goljaszewski, HIKVision Poland

Moderator: Ewa Wolniewicz-Warska

Uczestnicy: Tomasz Goljaszewski – HIKVision Poland, Marek Litwin – SmartCity Lab, przedstawiciel Urząd Miasta Chełm, Marek Okularczyk – Lenovo Poland, prof. Mirosław Siergiejczyk – Politechnika Warszawska, Justyna Sumisławska – Urząd Miasta Poznania

13:00-14:00

Lunch

Sponsor:

14:00-15:30

Dyskusja panelowa: Jak poprawić mobilność w miastach

Panel discussion: How to improve urban mobility

Wprowadzenie i moderowanie: Ewa Wolniewicz-Warska

Uczestnicy: Marcin Dżoga – Integrated Solutions, prof. Tomasz Kamiński – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Piotr Krukowski, Adrian Mazur – Departament Strategii Transportu, Ministerstwo Infrastruktury, prof. Stanisław Mazur – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Łukasz Puchalski – Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

15:30-17:30

Sesja: Innowacje i modelowanie ITS

Session: Innovations and modelling in ITS

Moderator: Marek Litwin

 1. Najciekawsze elementy wdrożeń systemów ITS w Polskich miastach / The most interesting elements of ITS implementations in Polish cities – Mariusz Kołkowski, Sprint
 2. Innowacje w systemach ważenia pojazdów w ruchu dla inteligentnych dróg przyszłości | Innovations in Dynamic Vehicle Weighing Systems for Intelligent Roads of the Future – Tomasz Konior, APM PRO
 3. Nowa Era Inteligentnych Systemów Transportowych/ New Era of Intelligent Transportation Systems – Alicja Strzemieczna, Advantech Poland

Wykorzystanie modułów rozproszonych i urządzeń przydrożnych R-ITS-S w zakresie przekazywania i pozyskiwania danych z pojazdów / The use of distributed modules and roadside devices R-ITS-S in the transmission and acquisition of data from vehicles – Daniel Lenczowski, Swarco Poland

17:30-18:00

Przerwa kawowa / Coffee break

18:00-19:30

Finał XIII edycji konkursu LIDER ITS im. Profesora Wojciecha Suchorzewskiego, koktajl. / Finals of the 13th edition LIDER ITS Competition named after Professor Wojciech Suchorzewski, coctail

Dzień II, 10 października 2023 r.
Day II, October 10th, 2023

08:30

Poranna kawa / Morning coffee

09:00-11:00

Sesja: Sztuczna inteligencja i chmura cyfrowa

Session: Artificial intelligence, cloud and ITS

Moderator: Janusz Wróbel

 1. Podniesienie efektywności zarządzania ruchem w miastach poprzez wykorzystanie technologii „AI” do klasyfikacji i detekcji automatycznej na skrzyżowaniach i rondach / Using „AI” technology for classification and automatic detection to increase the efficiency of traffic management – Krzysztof Łakota, Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie
 2. Efektywność rekurencyjnych sieci neuronowych LSTM i GRU wytrenowanych do predykcji ruchu drogowego w porównaniu z metodami statystycznymi / Effectiveness of recurrent LSTM and GRU neural networks for traffic prediction compared to statistical methods – Andrzej Sroczyński, Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska 
 3. Oprogramowanie ITS w modelu Chmurowy / SaaS / ITS software in Cloud or SaaS model – Marcin Mazur, ZIRELDRO
 4. Cyberbezpieczeństwo OT w systemach inteligentnego transportu / OT cybersecurity in intelligent transport systems – Michał Łęcki, Elmark Automatyka
 5. Zastosowanie sztucznej inteligencji w inteligentnych systemach transportowych i bezpieczeństwie ruchu drogowego / Application of artificial intelligence in intelligent transport systems and road traffic safety – Janusz Wróbel, Neurosoft
 6. Ocena doświadczenia użytkownika interfejsów użytkownika w branży motoryzacyjnej / A User Experience Assessment of Automotive User Interfaces – Kaz Kukiela, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dyskusja / Discussion

11:00-12:30

Dyskusja panelowa: Dobre praktyki i wyzwania wdrożeń ITS

Panel discussion: Good practices and challenges of ITS implementations

Moderator: Mariusz Kołkowski

Wprowadzenie: Paweł Engel, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Uczestnicy: Bogusław Bernad – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, Dawid Brudny – APM PRO, Paweł Engel – CUPT, Tomasz Kamiński – IBDiM, Kazimierz Liver – Wasko, Tomasz Saganowski – Kancelaria ASW, Andrzej Szejgiec – Urząd Miasta Lublina

 1. Ocena ofert i wykonawców z uwzględnieniem ustawy PZP – Tomasz Saganowski – Kancelaria ASW
12:30-13:00

Przerwa kawowa / Coffee break 

Sponsor:

13:00-14:00

Dyskusja panelowa: Vertiport elementem infrastruktury transportu multimodalnego Smart City

Panel discussion: Vertiport is an element of the Smart City multimodal transport infrastructure 

Moderator: Jarosław Paszyn – Polski Klub Lotniczy

Uczestnicy: Tomasz Balcerzak – Instytut Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uczelnia Łazarskiego, Bartosz Dziugieł – Starszy specjalista ds. badawczych Instytut Lotnictwa, Paweł Szymański – Dyrektor Departamentu BSP Urząd Lotnictwa Cywilnego, Joanna Wieczorek – Ekspert Drone Alliance Europe, Przemysław Wierzbicki – Architekt, Maciej Włodarczyk – Kierownik Działu Zarządzania BSP PAŻP

Partner sesji:

14:00-15:00

Dyskusja panelowa: Dostępność w transporcie od strony zarządców i użytkowników

Panel discussion: Availability in transport from the side of managers and users

Wprowadzenie i moderowanie: Jacek Zadrożny – Ekspert do spraw dostępności w Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

Uczestnicy: Paweł Engel – CUPT, Katarzyna Marczuk – ALEET Inclusion App, Ewa Raczyńska-Buława – Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Adam Piotr Zając – Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, dr Mariusz Zieja – Wojskowa Akademia Techniczna

15:00

Lunch

Organizator:

15:30

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ITS POLSKA

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie / The organisers reserve the right to change the above agenda.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja