Rada Programowa 2022

Przewodniczący Rady Programowej Kongresu
prof. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska

Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu
prof. Jerzy Mikulski – Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Członkowie:
mgr inż. Martyna Abendrot – Star ITS
mgr inż. Tomasz Borowski – MSR TRAFFIC
mgr. inż. Jerzy Ekiert – ITS POLSKA Regionalny Oddział Lubelski
mgr inż. Paweł Gajowniczek – Dyrekcja Dróg Publicznych Norwegii
dr inż. Mariusz Kaczmarek – Politechnika Poznańska
dr inż. Tomasz Kamiński – Instytut Transportu Samochodowego
dr inż. Zbigniew Komar – Urząd Miasta Wrocław
mgr inż. Marek Krawczyk – SENER
mgr Piotr Krukowski – ITS POLSKA
dr inż. Marek Litwin – ITS POLSKA
mgr inż. Waldemar Matukiewicz – Sprint
Karsten McFarland – PTV Group
mgr inż. Dariusz Obcowski – Siemens
dr hab. inż. Piotr Olszewski – prof. nadzw. Politechniki Warszawskiej
dr inż. Jacek Oskarbski – Politechnika Gdańska
dr inż. Krzysztof Ostrowski – Politechnika Krakowska
mgr inż. Bogusław Prokop – Urząd Miasta Białystok
dr inż. Artur Ryguła – APM PRO
mgr Jarosław Teterycz – Specjalista z zakresu pomiaru prędkości
dr inż. Andrzej Urbanik – Instytut Badawczy Dróg i Mostów
dr inż. Ewa Wolniewicz-Warska – Kapsch Telematic Services
mgr Janusz Wrobel – Neurosoft

ORGANIZATOR

SPONSOR DIAMENTOWY

Sponsor Srebrny

PARTNERZY

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja